Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình - Hệ phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 61: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} 1+x^{3}y^{3}=19x^{3}\ y+xy^{2}=-6x^{2} end{matrix}
ight.  egin{matrix} (1)\(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106433

Câu hỏi số 62: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} x-frac{1}{x}=y-frac{1}{y}\ \ 2y = x^{3}+1 end{matrix}
ight.   egin{matrix} (1)\ \ \(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106427

Câu hỏi số 63: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} y+xy^{2}=6x^{2}\1+x^{2}y^{2}=5x^{2} end{matrix}
ight.  egin{matrix} (1)\ (2) end{matrix}

Câu hỏi: 106426

Câu hỏi số 64: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

egin{matrix} (1)\(2) end{matrix}left{egin{matrix} 3x^{2}-8xy+4y^{2}=0\ 5x^{2}-7xy-6y^{2}=0 end{matrix}
ight.

Câu hỏi: 106425

Câu hỏi số 65: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} x^{2}+y^{2}-3x+4y=1\ 3x^{2}-2y^{2}-9x-8y=3 end{matrix}
ight.  

Chọn B

Chọn B

Chọn B

Chọn B

Câu hỏi: 106424

Câu hỏi số 66: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} 3x^{2}+5xy-4y^{2}=38 5x^{2}-9xy-3y^{2}=15 end{matrix}
ight.  egin{matrix} (1)(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106422

Câu hỏi số 67: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} 3x^{2}-5xy-4y^{2}=-3 9y^{2}+11xy-8x^{2}=6 end{matrix}
ight.  egin{matrix} (1)(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106419

Câu hỏi số 68: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} 3x^{2}-2xy=16\x^{2}-3xy-2y^{2}=8 end{matrix}
ight.    egin{matrix} (1)\(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106418

Câu hỏi số 69: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} x^{2}-3xy+y^{2}=-1\3x^{2}-xy+3y^{2}=3 end{matrix}
ight.   egin{matrix} (1)\ (2) end{matrix}

Câu hỏi: 106417

Câu hỏi số 70: Vận dụng

Định m để hệ sau có nghiệm duy nhất:

(I)left{egin{matrix} x^{2}=y^{3}-4y^{2}+my\y^{2}=x^{3}-4x^{2}+mx end{matrix}
ight.   egin{matrix} (1)\(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106416

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com