`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học cá thế và quần thể

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 21: Một loại hoocmôn ức chế ở thực vật là:

A. AIA.

B. AAB.

C. AIB.

D. ANA.

Câu 22: Ở ruồi giấm, tổng nhiệt hữu hiệu của loài là 170 độ. ngày. Ở 25oC vòng đời của ruồi giấm là 10 ngày đêm, khi nhiệt độ giảm xuống 18oC thì vòng đời của loài là:

A. 19 ngày đêm.

B. 17 ngày đêm.

C. 15 ngày đêm.

D. 13 ngày đêm.

Câu 23: Nếu chỉ xét riêng về nhân tố sinh thái nhiệt độ thì loài nào có vùng phân bố rộng nhất trong các loài sau:

A. Loài có điểm cực thuận về nhiệt độ cao nhất.

B. Loài có điểm cực thuận về nhiệt độ thấp nhất.

C. Loài có giới hạn trên về nhiệt độ cao nhất.

D. Loài có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng nhất.

Câu 24: Một quần thể có 1200 cá thể, tỉ lệ sinh sản là 13%, tỉ lệ tử vong là 9%, tỉ lệ xuất cư là 0,5%, tỉ lệ nhập cư là 0,5%. Sau 1 năm, số lượng các cá thể trong quần thể là:

A. 1248.

B. 1194.

C. 1206.

D. 1152.

Câu 25: Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có đặc điểm:

A. Cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhiều, đòi hỏi điều kiện chăm sóc ít.

B. Cá thể có kích thước lớn, sử dụng nhiều thức ăn, tuổi thọ lớn.

C. Cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản ít, đòi hỏi điều kiện chăm sóc nhiều.

D. Cá thể có kích thước lớn, sinh sản ít, sử dụng nhiều thức ăn.

Câu 26: Đồ thị biểu diễn sự sinh trưởng của quần thể trong tự nhiên thường có dạng hình chữ S. Giải thích nào dưới đây là đúng:

A. Tốc độ tăng trưởng tối đa của quần thể đạt được khi số lượng cá thể của quần thể còn tương đối ít.

B. Tốc độ sinh trưởng tối đa của quần thể đạt được khi số lượng cá thể của quần thể đạt gần kích thước tối đa.

C. Tốc độ sinh trưởng tối đa của quần thể đạt được khi  quần thể vượt qua điểm uốn trên đồ thị sinh trưởng của quần thể.

D. Tốc độ sinh trưởng tối đa của quần thể đạt được khi quần thể vừa bước vào điểm uốn trên đồ thị sinh trưởng của quần thể.

Câu 27: Để giảm kích thước của quần thể ốc bươu vàng trong tự nhiên. Xét về mặt lí thuyết, cách nào trong số các cách nêu đươi đây đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất;

A. Thu nhặt tiêu hủy càng nhiều ổ trứng của chúng càng tốt.

B. Hạn chế nguồn thức ăn của chúng.

C. Tìm kiếm và tiêu diệt ở tuổi trưởng thành.

D. Nhân nuôi thiên địch (nếu có) và thả vào tự nhiên nơi có ốc bươu vàng sinh sống.

Câu 28: Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là:

A. Tỉ lệ đực, cái trong quần thể.

B. Số lượng cá thể trong quần thể.

C. Số lượng cá thể sinh vật trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.

D. Tỉ lệ các nhóm tuổi trong quần thể.

Câu 29: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm:

A. Vi sinh vật, thực vật, động vật và con người.

B. Thế giới hữu cơ của môi trường và là những mỗi quan hệ giữa các sinh vật với nhau.

C. Vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật và con người.

D. Thực vật, động vật và con người.

Câu 30: Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là:

A. Tỉ lệ đực, cái trong quần thể.

B. Số lượng cá thể có trong quần thế.

C. Số lượng cá thể sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích cùa quần thể

D. Tỉ lệ các nhóm tuổi trong quần thể.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO