`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học cá thế và quần thể

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 41: Cây ưa bóng có các đặc điểm

A. Phiến lá mỏng, lá nằm nghiêng và có ít hoặc không có mô dậu

B. Phiến lá mỏng, lá xếp ngang và có mô dậu phát triển

C. Phiến lá dầy, lá xếp nghiêng và có mô dậu phát triển

D. Phiến lá mỏng, lá nằm ngang và có ít hoặc không có mô dậu

Câu 42: Cơ sở giải thích tỉ lệ phân hóa đực : cái xấp xỉ nhau ở mỗi loài là do: 

A. Tỷ lệ sống sót của hợp tử giới đực và hợp tử giới cái ngang nhau

B. Số lượng cặp giới tính XX và cặp giới tính XY trong tế bào bằng nhau

C. Một giới tạo một loại giao tử, giới còn lại tạo hai loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau

D. Khả năng thụ tinh của giao tử đực và giao tử cái bằng nhau

Câu 43: Tại sao nói quần thể là một hệ mở?

A. Vì quần thể có quan hệ qua lại với môi trường

B. Vì các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau

C. Vì quần thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường

D. Vì quần thể có cấu trúc đặc trưng

Câu 44: Quần thể của loài sinh vật nào sau đây thường có sự biến động theo chu kì ngày đêm?

A. Muỗi vằn ở trong khu dân cư

B. Tảo lục đơn bào sống ở đầm nuôi tôm

C. Chuột cống sống trên cánh đồng lúa

D. Thỏ rừng ở bắc mĩ

Câu 45: Nếu kích thước quần thể đạt đến giá trị tối đa thì quần thể sẽ điều chỉnh số lượng cá thể. Diễn biến nào sau đây là không phù hợp với sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể khi quần thể đạt kích thước tối đa?

A. Các cá thể trong quần thể phát tán sang các quần thể khác

B. Tỉ lệ sinh sản giảm, tỉ lệ tử vong tăng.

C. Tỉ lệ cá thể ở nhóm tuổi trước sinh sản tăng lên, tỉ lệ cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản giảm

D. Dịch bệnh phát triển làm tăng tỉ lệ tử vong của quần thể

Câu 46: Chỉ thị nào dưới đây cho thấy rõ nhất quần thể đang đứng bên bờ vực vủa sự tuyệt chủng?

A. Quần thể chia cắt thành nhiều quần thể nhỏ

B. Loài sinh vật này rất hiếm

C. Kích thước quần thể cảu loài dao động xung quanh 500 cá thể.

D. Độ đa dạng di truyền của quần thể ngày một suy giảm

Câu 47: Để giảm mạnh kích thước quần thể chuột trong thành phố, cách nào trong số các cách sau đây sẽ đem lại hiệu quả cao nhất và kinh tế nhất:

A. Dùng hóa chất tẩm vào thức ăn để tiêu diệt tất cả các con chuội cùng 1 lứa tuổi

B. Đặt bẫy để tiêu diệt càng nhiều càng tốt các con chuột đang ở độ tuổi sinh sản

C. cho chuột ăn thức ăn chứa hóa chất để chúng không sinh sản được

D. Hạn chế tối đa nguồn thức ăn, chỗ ở của chúng

Câu 48: Môi trường là:

A. gồm tất cả các yếu tố vô sinh, hữu sinh có tác động trực tiếp hay gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật

B. gồm tất cả những gì xung quanh sinh vật

C. Gồm tất cả các yếu tố vô sinh có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống sinh vật

D. Gồm tất cả các yếu tố  hữu sinh có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống sinh vật

Câu 49: "Trong quần thể cá hồi, những con cá đực có kích thước lớn, hung dữ thường được tiếp cận con cái và thụ tinh. Tuy nhiên, những con cá đực trưởng thành thường có kích thước nhỏ thường ẩn náu giữa các tảng đá dưới sông đợi dịp gần gũi con gái và thụ tinh. Những con có kích thước trung gian đều không cạnh tranh được với 2 dạng quá to và quá nhỏ trong việc thụ tinh"

Ví dụ trên minh họa hình thức chọn lọc

A. ổn định

B. định hướng

C. vận động

D. gián đoạn

Câu 50: Ở một loài giao phối, dấu hiệu đặc trưng về mặt di truyền để phân biệt quần thể là

A. khả năng giao phối và sinh sản

B. tần số tương đối của các alen và kiểu gen

C. tần số tương đối của kiểu gen đồng hợp và dị hợp tử

D. tỷ lệ giới tính đực: cái

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO