Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học quần xã

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 1: Trong một bể nuôi, 2 loài cá cùng bắt động vật nổi làm thức ăn. Một loài ưa sống nơi thoáng đãng, còn một loài lại thích sống dựa dẫm vào các vật thể trôi nổi trong nước. Chúng cạnh tranh nhau gay gắt về thức ăn. Người ta cho vào bể một ít rong với mục đích chính để:

A. Giúp cho chúng hỗ trợ nhau về thức ăn.

B. Làm giảm bớt các chất gây ô nhiễm trong bể nuôi.

C. Tăng hàm lượng oxy cho nước nhờ quang hợp của rong.

D. Giảm bớt sự cạnh tranh của 2 loài.

Câu 2: Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi:

A. Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ bờ đến ra khơi đại dương.

B. Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ bờ đến ra khơi đại dương.

C. Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ khơi đại dương vào bờ.

D. Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ.

Câu 3: Để giảm kích thước của quần thể ốc bươu vàng trong tự nhiên. Xét về mặt lí thuyết, cách nào trong số các cách nêu dưới đây đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất?

A. Thu nhặt, tiêu hủy càng nhiểu ổ chứng của nó càng tốt.

B. Hạn chế nguồn thức ăn của chúng.

C. Tìm kiếm và tiêu diệt ở tuổi trưởng thành.

D. Nhân nuôi thiên địch (nếu có) và thả vào tự nhiên nơi có ốc bươu vàng sinh sống.

Câu 4: Những loài thực vật phù du thường biến động số lượng theo:

A. Chu kì ngày đêm.

B. Chu kì mùa.

C. Chu kì nhiều năm.

D. Không theo chu kì.

Câu 5: Nhóm thú nào thường rộng nhiệt hơn các nhóm khác:

A. Thú sống trên cạn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Thú sống trong Biển Đông.

C. Thú sống trên cạn ở Miền Bắc Việt Nam.

D. Thú sống trong vùng nước ấm xích đạo.

Câu 6: Quan hệ giữa hai loài mà một trong hai loài có lợi và loài kia không có lợi cũng như có hại là:

A. Cạnh tranh.

B. Cộng sinh.

C. Hợp tác.

D. Hội sinh.

Câu 7: Câu nào sau đây nói về giai đoạn cực đỉnh của diễn thế sinh thái là chính xác?

A. Là quần xã đầu tiên hình thành trong quá trình diễn thế phát triển.

B. Giai đoạn cực đỉnh chỉ có toàn thực vật.

C. Giai đoạn cực đỉnh sẽ duy trì cho tới khi môi trường thay đổi.

D. Giai đoạn cực đỉnh sẽ thay đổi rất nhanh.

Câu 8: Ở vùng chuyển tiếp giữa các quần xã thường có số lượng loài phong phú so với trong mỗi quần xã là do:

A. Có nhiều kiểu phân bố.

B. Môi trường thuận lợi.

C. Diện tích rộng.

D. Tác động rìa.

Câu 9: Một QT sinh vật nào đó được coi là QT đặc trưng của QX khi QT đó :

A. Có kích thước lớn, phân bố rộng, ít gặp hoặc không gặp ở QX khác.

B. Có số lượng cá thể nhiều, thích nghi tố  với môi trường, có hình thái cơ thể đặc trưng.

C. Gồm các cá thể có kích thước lớn, hoạt động mạnh.

D. Gồm các cá thể sinh sản mạnh, không bị các loài khác chèn ép.

Câu 10: Cho 4 loài có giới hạn trên, điểm cực thuận và giới hạn dưới về nhiệt độ lần lượt là: loài 1 =150C, 330C, 410C.

Loài 2 = 80C, 200C, 380C ; loài 3 = 290C,360C,500C.

Loài 4 = 20C, 140C,220C. Giới hạn nhiệt độ rộng nhất thuộc về:

A. Loài 2.

B. Loài 1.

C. Loài 3.

D. Loài 4.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com