Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học quần xã

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 11: Đặc điểm của các loài sinh vật trong rừng mưa nhiệt đới :

A. Có độ sinh thái hẹp và mật độ quần thể cao.

B. Có độ sinh thái rộng và mật độ quần thể cao.

C. Có độ sinh thái hẹp và mật độ quần thể thấp.

D. Có độ sinh thái rộng và mật độ quần thể thấp.

Câu 12: Loại giun dẹp convolvuta roscoffensin sống trong cát vùng ngập thủy chiều trên biển. Trong mô của giun dẹp có các tảo lục đơn bào sống. Khi thủy chiều hạ xuống, giun dẹp phơi mình trên cát và khi đó tảo lục có khả năng quang hợp. Gun dẹp sống bằng chất tinh bột do tảo lục quang hợp tổng hợp nên. Quan hệ nào trong số những quan hệ sau là quan hệ giữa tảo lục và giun dẹp.

A. Cộng sinh.

B. Vật ăn thịt- con mồi.

C. Kí sinh.

D. Hợp tác.

Câu 13: Trong quần xã những loài có số lượng cá thể nhiều, tính chất hoạt động mạnh gọi là:

A. Loài đặc trưng.

B. Loài ưu thế.

C. Loài đặc hữu.

D. Loài ngẫu nhiên.

Câu 14: Câu nào dưới đây mô tả về quần xã là đúng?

A. Quần xã có số lượng loài càng ít thì càng ổn định.

B. Quẫn xã biển khơi có độ đa dạng hơn quần xã trên cạn.

C. Quần xã có độ đa dạng loài càng cao thì càng ổn định.

D. Quần xã có độ đa dạng loài càng cao thỉ càng ít ổn định

Câu 15: Loài giun dẹp Convolvuta roscoffensin sổng trong cát vùng ngập thuỳ triều ven biển. Trong mô của giun dẹp có các tảo lục đơn bào sống. Khi thuỷ chiều hạ xuống, giun dẹp phơi mình trên cát và khi đó tảo lục có khả năng quang hợp. Giun dẹp sống bằng chất tinh bột do tảo lục quang hợp tổng hợp nên. Quan hệ nào trong số các quan hệ sau đây là quan hệ giữa tảo lục và giun dẹp.

A. Cộng sinh  

B. Vật ăn thịt-con mồi.     

C.  Kí sinh.             

D. Cộng tác

Câu 16: Trong quần xã những loài có số lượng cá thể nhiều, tính chất hoạt động mạnh gọi là:

A. Loài đặc trưng

B. Loài ưu thế

C. Loài đặc hữu

D. Loài ngẫu nhiên

Câu 17: Một quần xã có độ đa dạng càng cao thì:

A. Sẽ có sự cạnh tranh càng gay gắt

B. Sau đó sẽ có khống chế sinh học làm giảm ngay độ đa dạng 

C. Số lượng cá thể trong quần xã rất cao

D. Số lượng loài và tính ổn định của quần xã càng cao

Câu 18: Đặc điểm nào sau đây không phải của quần xã?

A. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.

B. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

C. Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian nhất định (gọi là sinh cảnh).

D. Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc cùng một loài, cùng sống trong một khoảng không gian nhất định (gọi là sinh cảnh).

Câu 19: Trong diễn thế sinh thái, dạng sinh vật nào sau đây có vai trò quan trọng nhất đối với việc hình thành quần xã mới?

A. Vi sinh vật 

B. Sinh vật sống hoại sinh

C. Hệ động vật 

D. Hệ thực vật

Câu 20: Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

(1) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là:

A. (3) và (4).

B. (1)và(2).

C. (2) và (3).

D. (1)và(4).

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com