Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Cho các phản ứng sau: 

(1)  N2(k) + 3H2(k)     ->        2NH3(k)

(2)  2C(r) + O2(k)        ->     2CO(k)

(3)  2SO2(k) + O2(k)      ->       2SO3(k)

(4)  H2(k)+ Cl2(k)       ->      2HCl(k)

Khi tăng áp suất, số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là  

Câu hỏi số 12:

Cho cân bắng xảy ra trong bình kín: Cr + CO2k  \rightleftharpoons  2COk

Yếu tố tác động vào hệ phản ứng mà không làm thay đổi sự dịch chuyển cân bằng của hệ là :

Câu hỏi số 13:

Cho cân bằng hóa học sau diễn ra trong hệ kín:

2NO2 (khí, màu nâu đỏ) \rightleftharpoons N2O2 (khí, không màu)

Biết rằng khi làm lạnh thấy màu của hỗn hợp khí nhạt hơn. Các yếu tố tác động vào hệ cân bằng trên đều làm cho cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều nghịch là 

Câu hỏi số 14:

Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k) €\rightleftharpoons N2 (k)  +  3H2 (k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

Câu hỏi số 15:

Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín:  

                     C (r)    +  CO2 (k) \rightleftharpoons € 2CO(k)  ; \DeltaH = 172 kJ

                    CO (k)  +  H2O (k) \rightleftharpoons€ CO2 (k)  +  H2 (k) ; \DeltaH = - 41 kJ

Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ nguyên các điều kiện khác)?

(1) Tăng nhiệt độ.          

(2) Thêm khí CO2 vào.                       

(3) Thêm khí H2 vào.

(4) Tăng áp suất.                 

(5) Dùng chất xúc tác.            

(6) Thêm khí CO vào

Câu hỏi số 16:

Trong dung dịch muối đicromat luôn có cân bằng:

Cr2O7- (da cam) + H2O   \rightleftharpoons    2CrO4(2-) + 2H+

Nếu thêm dung dịch axit HBr đặc và dư vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển thành:

Câu hỏi số 17:

Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) \rightleftharpoons 2SO3 (k) (\DeltaH < 0). Phát biểu đúng là:

Câu hỏi số 18:

Cho phản ứng hóa học: 2SO2 (k) + 02 (k) \rightarrow 2S03(k) \DeltaH = -198 kJ

Về mặt lí thuyết, muốn thu được nhiều SO3, ta cần tiến hành biện pháp nào dưới đây?

Câu hỏi số 19:

Cho phản ứng : N2(k) + 3H2(k) \rightleftharpoons 2NH3 (k); \DeltaH= -92 kJ. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là

Câu hỏi số 20:

Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (k)    \rightleftharpoons      N2O4                           (k).

                                         (màu nâu đỏ)        (không màu)

Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com