Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Những kiến thức của chương “Ứng Dụng Di Truyền Học” sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp của các năm.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Câu nào dưới đây giải thích ưu thế lai là đúng?

Câu hỏi số 62:

Trong những điều kiện thích hợp nhất, lợn ỉ 9 tháng tuổi đạt 50 kg, trong khi đó, lợn Đại Bạch ở 6 tháng tuổi đã đạt 90 kg. Kết quả này nói lên:

Câu hỏi số 63:

Ưu thế nổi bật của lai tế bào sinh dưỡng (xôma) trong công nghệ tế bào thực vật là:

Câu hỏi số 64:

Ưu thế nổi bật của tạo dòng thuần chủng từ hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh thành dòng đơn bội rồi xử lý bằng cônsixin đế lưỡng bội hóa là:

Câu hỏi số 65:

Những cây tứ bội có thể tạo thành bằng phương thức tứ bội hóa hợp tử lưỡng bội và lai các cây tứ bội với nhau là:

Câu hỏi số 66:

Sinh vật biến đổi gen là sinh vật:

Câu hỏi số 67:

Sự nhân bản vô tính đã tạo ra giống cừu Đôli. Tính di truyền của Đôli là:

Câu hỏi số 68:

Biểu hiện ưu thế lai giảm dần từ F2 trở đi, vì:

Câu hỏi số 69:

Đặc điểm chính của vật nuôi, cây trồng là:

Câu hỏi số 70:

Có bao nhiêu dòng thuần có thể được tạo ra từ cơ thể AaBbdd Ee khi tiến hành chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com