Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu 11: Chuyển đoạn Robertson là:

A. Sự sáp nhập 2 NST khác nhau.

B. Chuyển đoạn trong phạm vi 1 NST.

C. Chuyển đoạn tương hỗ.

D. Trao đổi chéo gây hoán vị gen.

Câu 12: Xét một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 8 × 109 cặp nuclêotit. Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN gồm:

A. 8 × 109 cặp nucleôtit.

B. 32 × 109 cặp nucleôtit.

C. 4 × 109 cặp nucleôtit.

D. 16 × 109 cặp nucleôtit.

Câu 13: Giả thuyết về đột biến NST từ 2n = 48 ở vượn người còn 2n = 46 ở người liên quan đến dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây?

A. Lặp đoạn trong một NST.

B. Chuyển đoạn không tương hỗ.

C. Chuyển đoạn tương hỗ.

D. Sát nhập NST này vào NST khác.

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây của NST chỉ xảy ra trong giảm phân và không xảy ra ở nguyên phân?

A. Nhân đôi.

B. Co xoắn.

C. Tháo xoắn.

D. Tiếp hợp và chao đổi chéo.

Câu 15: Thể mắt dẹt ở ruồi giấm là do:

A. Lặp đoạn trên NST thường.

B. Chuyển đoạn trên NST thường.

C. Lặp đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính.

D. Chuyển đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính.

Câu 16: Hiện tượng làm cho vị trí gen trên NST có thể thay đổi là:

A. Nhân đôi NST.

B. Phân li NST.

C. Co xoắn NST.

D. Trao đổi chéo NST.

Câu 17: Đoạn ADN quấn quanh lõi Histon của nucleoxom gồm:

A. 140 cặp nuclêôtit.

B. 142 cặp nuclêôtit.

C. 144 cặp nuclêôtit.

D. 146 cặp nuclêôtit.

Câu 18: Loại đột biến không làm thay đổi số lượng, thành phần gen trên NST là: 

A. Mất đoạn.

B. Chuyển đoạn không tương hỗ.

C. Lặp đoạn.

D. Đảo đoạn.

Câu 19: Sự thu gọn cấu trúc không gian của NST:

A. Giúp tế bào chứa được nhiều NST.

B. Thuận lợi cho sự tổ hợp các NST trong quá trình phân bào

C. Thuận lợi cho sự phân li, sự tổ hợp các NST trong quá trình phân bào.

D. Thuận lợi cho sự phân li các NST trong quá trình phân bào.

Câu 20:

Các bệnh do đột biến phân tử ờ người:

A. Hội chứng Claiphentơ, hội chứng Tơc-nơ.

B. Bệnh niệu Phêninkêtô, hông cầu liềm, bạch tạng.

C. Tật ngắn xương tay chân, bệnh bạch cầu ác tính.

D. Bệnh mù màu lục - đỏ, tật dính ngón, ung thư máu.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com