Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 21: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ?

A. 4 amin.

B. 5 amin.

C. 6 amin.

D. 7 amin.

Câu 22: Số đồng phân amino axit của C3H7O2N là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 23: Cho các dung dịch riêng biệt chứa các chất: anilin (1), metylamin (2), glyxin (3), axit glutamic (4), axit 2,6-điaminohexanoic (5), H2NCH2COONa (6). Số dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 24: Amino axit X chứa 1 nhóm –COOH và 2 nhóm –NH2. Cho 1 mol X tác dụng hết với dung dịch HCl và cô cạn thì thu được 205 gam muối khan. Công thức phân tử của X là:

A. C5H12N2O2

B. C6H14N2O

C. C4H10N2O2

D. C5H10N2O2

Câu 25: Cho dãy các chất phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng đun nóng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 26:

Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với dung dịch HCl ?

 

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 27: Phát biểu sai là

A. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào dung dịch HNO3 đặc thấy xuất hiện kết tủa màu tím.

B. Ở trạng thái kết tinh amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.

C. Amino axit là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, tan tốt trong nước và có vị hơi ngọt.

D. Dung dịch lòng trắng trứng có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

Câu 28: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dd NaOH, vừa phản ứng được với dd HCl ?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 29: Dãy chỉ chứa những amino axit mà dung dịch không làm đổi màu quì tím là?

A. Gly, Ala, Glu

B. Gly, Glu, Lys

C. Gly, Val, Ala

D. Val , Lys, Ala

Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai anpha -aminoaxit mạch hở no có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2 đồng đẳng kế tiếp có phần trăm khối lượng oxi là 37.427%.Cho m gam X tác dụng với 800 ml KOH 1M (dư) sau khi pư kết thúc cô cạn chỉ thu được 90.7g chất rắn khan.Giá trị của m là:

A. 67.8g

B. 68.4g

C. 58.14g

D. 58.85g

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com