Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 51:

Tìm hai số thực x và y thỏa mãn \left\{\begin{matrix} x+y=3\\ x.y=-154 \end{matrix}\right.  biết x > y.

Câu hỏi: 55698

Câu hỏi số 52:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4x+5y=7\\ 3x-y=-9 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55691

Câu hỏi số 53:

Giải hệ phương trình : \left\{\begin{matrix} \frac{4}{\sqrt{x}}+\sqrt{10-\frac{4}{y}}=5\\ \frac{4}{\sqrt{y}}+\sqrt{10-\frac{4}{x}}=5 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55689

Câu hỏi số 54:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix} 2x-y=3\\ x+2y=-1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55602

Câu hỏi số 55:

Giải hệ phương trình : \left\{\begin{matrix} x+2y=5\\ x-y=-1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55463

Câu hỏi số 56:

Giải hệ phương trình : \left\{\begin{matrix} 2x-y=3\\ 3x+2y=8 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55449

Câu hỏi số 57:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix} 3x-y=7\\ 2x+y=3 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55378

Bài 58:

Cho hệ phương trình : \left\{\begin{matrix} (m-1)x+y=2\\ mx+y=m+1 \end{matrix}\right. (m là tham số)

Câu hỏi số 1:

Giải hệ phương trình khi m = 2 

Câu hỏi: 55303

Câu hỏi số 2:

Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn 2x + y ≤ 3

Câu hỏi: 55304

Câu hỏi số 59:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix} x+3y=4\\ x+y=2 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55103

Câu hỏi số 60:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix} 2x+3y=7\\ x+2y=4 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 54995

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com