Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 61:

Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, dung dịch C6H5ONa, dung dịch NaOH, dung dịch CH3COOH, dung dịch HCl. Cho từng cặp chất tác dụng với nhau ở điều kiện thích hợp, số cặp chất có phản ứng xẩy ra là 

Câu hỏi số 62:

Khẳng định sai là 

Câu hỏi số 63:

Cho sơ đồ phản ứng:

 

X, Y, Z lần lượt là

Câu hỏi số 64:

Khẳng định đúng là 

Câu hỏi số 65:

Thí nghiệm không đồng thời có kết tủa xuất hiện và khí thoát ra là 

Câu hỏi số 66:

Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 67:

Phát biếu nào sau đây là đúng:

Câu hỏi số 68:

Tiến hành các thí nghiệm:

(a)    Cho bạc kim loại vào dung dịch sắt (III) nitrat.

(b)    Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) nitrat.

(c)    Cho sắt kim loại  vào dung dịch sắt (III) clorua. 

(d) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (II) nitrat.

(e) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) nitrat

Các thí nghiệm xảy ra phản ứng là ?

Câu hỏi số 69:

Cho các phát biểu sau:

(a) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.

(b) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy,

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.

Số phát biểu đúng là 

Câu hỏi số 70:

Cho các cặp chất sau:

(a) Khí Cl2 và khí O2.                 

(b) Khí H2S và khí SO2.

(c) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.

(d) CuS và dung dịch HCl.

(e) Khí Cl2 và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường là 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com