Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 51:

Cho các phản ứng sau:

a . C2H6 + Br2                                         d . 2C2H5OH -> C2H5OC2H5+ H2O

b . C2H2 + Br2                                         e . C2H5COOH + Na 

c . C2H5OH + HBr                                             f . CH3CHO + H2              

Các PƯ thuộc loại PƯ thế là:

Câu hỏi số 52:

Phát biểu đúng là

Câu hỏi số 53:

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2; Ca(NO3)2; NaOH; Na2CO3; KHSO4; Na2SO4; Ca(OH)2; H2SO4; HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:

Câu hỏi số 54:

Chọn nhận xét đúng?

Câu hỏi số 55:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi số 56:

Hòa tan hỗn hợp gồm: K2O; BaO; Al2O3; Fe3O4 vào nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là:

Câu hỏi số 57:

Cho các phát biểu sau:

(1)  Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

(2)  Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(3)  Amin bậc 2 có lực bazơ mạnh hơn amin bậc 1.

(4)  Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren

(5)  Phenol có tính axit nên dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ. 

(6)  Trong công nghiệp, axeton va phenol được sản xuất từ cumen.

(7)  Đun nóng C2H5Br với KOH/C2H5OH thu được sản phẩm là C2H5OH.

Số phát biểu luôn đúng là 

Câu hỏi số 58:

Cho các thí nghiệm sau:

(1)  Nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào dung dịch AlCl3 .

(2)  Sục từ từ khí CO2 cho đến dư vào dung dịch NaAl(OH)4 (hay NaAlO2) .

(3)  Sục từ từ khí CO2 cho đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 .

(4)  Sục từ từ khí CO2 cho đến dư vào dung dịch C6H5ONa .

(5)  Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào dung dịch ZnCl2 .

(6)  Nhỏ từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch NaAl(OH)4 (hay NaAlO2) .

Số thí nghiệm cuối cùng thu được kết tủa là 

Câu hỏi số 59:

Cho các chất sau đây : Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl, Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với bao nhiêu chất ? 

Câu hỏi số 60:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com