Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách các chất hóa học.

Bài tập luyện

Câu 31: Chỉ dùng một thuốc thử phân biệt các kim loại sau: Mg, Al, Cr, Ba?

A.  Dung dịch NaCl

B. Dung dịch NaOH

C. Nước

D. Dung dịch H2SO4 loãng

Câu 32: Để tách được CH3COOH từ hổn hợp gồm CH3COOH và C2H5OH ta dùng hoá chất nào sau đây?

A. Ca(OH)2 và dung dịch H2SO4

B. CuO (to) và AgNO3/NH3

C. Na và dung dịch HCl

D. Na và H2SO4 đặc

Câu 33: Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta thường dùng thuốc thử là AgNO3 vì phản ứng tạo:

A. Khí có màu nâu

B. Dung dịch màu vàng

C. Kết tủa màu trắng

D. Kết tủa màu vàng

Câu 34: Trong muối NaCl có lẫn NaBr và NaI. Để loại 2 muối này ra khỏi NaCl người ta có thể:

A. Nung nóng hỗn hợp

B. Cho dung dịch hỗn hợp các muối tác dụng với dung dịch Cl2 dư, sau đó cô cạn dung dịch

C. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl đặc

D. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3

Câu 35: Chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các kim loại Al, Mg, Fe, Ag, Ba?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 36:

Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc ở 170oC thì thu được khí C2H4 lẫn CO2 và SO2. Muốn thu được khí C2H4 tinh khiết có thể cho hỗn hợp khí trên  lội từ từ qua một dung dịch sau: KMnO4, Ca(OH)2, Br2, NaOH.  Số dung dịch có thể dùng để loại bỏ cả CO2 và SO2 là :

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 37: Để nhận biết các khí: CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch

A. KMnO4 và Ca(OH)2

B. Nước brom và CuSO4

C. KMnO4 và NaOH

D. Nước brom và NaOH

Câu 38: Cho các chất lỏng sau: C2H5OH; C6H6; C6H5NH2; NaHCO3, C6H5ONa. Chỉ dùng dung dịch HCl có thể nhận biết được bao nhiêu chất?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 39:  

Khi điều chế etilen từ ancol etylic và H2SO4 đậm đặc 1700C có lẫn SO2. Dung dịch nào dưới đây có thể chứng minh sự có mặt của SO2?

A. KMnO4

B. Ba(OH)2 

C. Br2

D.  CaCl2

Câu 40: Để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa các chất Benzen, toluen,  stiren người ta dùng một thuốc thử duy nhất là

A. Na

B. Nước brom

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch  KMnO4

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com