Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách các chất hóa học.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Chỉ dùng một thuốc thử phân biệt các kim loại sau: Mg, Al, Cr, Ba?

Câu hỏi số 32:

Để tách được CH3COOH từ hổn hợp gồm CH3COOH và C2H5OH ta dùng hoá chất nào sau đây?

Câu hỏi số 33:

Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta thường dùng thuốc thử là AgNO3 vì phản ứng tạo:

Câu hỏi số 34:

Trong muối NaCl có lẫn NaBr và NaI. Để loại 2 muối này ra khỏi NaCl người ta có thể:

Câu hỏi số 35:

Chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các kim loại Al, Mg, Fe, Ag, Ba?

Câu hỏi số 36:

Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc ở 170oC thì thu được khí C2H4 lẫn CO2 và SO2. Muốn thu được khí C2H4 tinh khiết có thể cho hỗn hợp khí trên  lội từ từ qua một dung dịch sau: KMnO4, Ca(OH)2, Br2, NaOH.  Số dung dịch có thể dùng để loại bỏ cả CO2 và SO2 là :

Câu hỏi số 37:

Để nhận biết các khí: CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch

Câu hỏi số 38:

Cho các chất lỏng sau: C2H5OH; C6H6; C6H5NH2; NaHCO3, C6H5ONa. Chỉ dùng dung dịch HCl có thể nhận biết được bao nhiêu chất?

Câu hỏi số 39:

 

Khi điều chế etilen từ ancol etylic và H2SO4 đậm đặc 1700C có lẫn SO2. Dung dịch nào dưới đây có thể chứng minh sự có mặt của SO2?

Câu hỏi số 40:

Để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa các chất Benzen, toluen,  stiren người ta dùng một thuốc thử duy nhất là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com