Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiệt học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41:

Người ta thả một thỏi nước đá khối lượng m1 ở nhiệt độ t1 (0C) < 0(0C) vào một bình đựng nước với khối lượng của nước là m2 ở nhiệt độ t2 (0C). Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là C1, của nước là C2, nhiệt nóng chảy của nước đá là λ. Giả thiết chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa nước và nước đá. Lập biểu thức tính nhiệt độ tx của hỗn hợp ở trạng thái cân bằng nhiệt trong trường hợp tx < 00C. Xác định điều kiện để xảy ra trường hợp này.

Câu hỏi: 31053

Bài 42:

Để xác định nhiệt dung riêng của dầu Cx người ta thực hiện thí nghiệm như sau. Đổ khối lượng nước mn vào một nhiệt lượng kế khối lượng mk. Cho dòng điền chạy qua nhiệt lượng kế để nung nóng nước. Sau thời gian T1 nhiệt độ của nhiệt lượng kế và nước tăng lên ∆t1 (0C). Thay nước bằng dầu với khối lượng md và lặp lại các bước  thí nghiệm như trên. Sau thời gian nung T2 nhiệt độ của nhiệt lượng kế và dầu tăng thêm ∆t2 (0C). Để tiện tính toán có thể chọn mn = md = mk. Bỏ qua sự mất mát nhiệt lượng trong quá trình nung nóng.

Câu hỏi số 1:

Lập biểu thức tính nhiệt dung riêng Cx, cho biết nhiệt dung riêng của nước và của nhiệt lượng kế là Cn và Ck.

Câu hỏi: 31040

Câu hỏi số 2:

Áp dụng bằng số: cho Cn = 4200 J/kg.độ; Ck = 380 J/kg.độ; T1 = 4 phút; ∆t1 = 9,20C; T2 = 4 phút; ∆t2 = 16,20C, hãy tính Cx.

Câu hỏi: 31041

Câu hỏi số 43:

Có hai bình cách nhiệt: Bình 1 chứa m1 = 4kg nước ở nhiệt độ t1 = 20oC, bình 2 chứa m2 = 8kg nước ở nhiệt độ t2 = 40oC. Người ta đổ một lượng nước m từ bình 2 sang bình 1. Sau khi nhiệt độ bình 1 đã ổn định, người ta lại đổ lượng nước m từ bình 1 sang bình 2. Nhiệt độ của bình 2 khi cân bằng nhiệt là t2’ = 38oC. Hãy tính lượng nước m sau mỗi lần đổ và nhiệt độ ổn đinh t1’ ở bình 1?

Câu hỏi: 30810

Câu hỏi số 44:

Dây nung của bếp điện (hay dây tóc bóng đèn) dùng lâu ngày sẽ bị đứt ở nơi có tiết diện nhỏ nhất. Vì sao?

Câu hỏi: 29662

Câu hỏi số 45:

Bỏ cục nước đá khối lượng m1 = 10kg, ở nhiệt độ t1 = -100C vào một bình cách nhiệt. Xác định lượng nước m trung bình sau khi truyền cho cục nước đá nhiệt lượng Q = 2.107J. Cho nhiệt dung riêng của nước cn = 4200 J.kg.độ, của nước đá cđ = 2100 J/kg.độ, nhiệt nóng chảy của nước đá λ = 330 KJ/kg, nhiệt hóa hơi của nước L = 2300 KJ/kg.

Câu hỏi: 29634

Bài 46:

Một bếp điện gồm hai điện trở R1 và R2. Với cùng một hiệu điện thế nếu dùng điện trở R1 th nước trong ấm sôi sau thời gian t1 = 15 phút, nếu dùng điện trở R2 thì nước trong ấm sôi sau thời gian t2= 30 phút. Hỏi sau bao lâu nước trong ấm sẽ sôi nếu dùng cả hai điện trở trong hai trường hợp?

Coi điện trở thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ.

Câu hỏi số 1:

Mắc nối tiếp?

Câu hỏi: 28540

Câu hỏi số 2:

Mắc song song?

Câu hỏi: 28541

Câu hỏi số 47:

Nếu dùng  bếp dầu hỏa có hiệu suất 80%, người ta phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu lít dầu để cho 2kg nước đá ở -100C biến thành hơi? Cho biết:

Khối lượng riêng của dầu hỏa là 800 kg/m3.

Năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.106 J/kg.

Câu hỏi: 28518

Câu hỏi số 48:

Tính nhiệt lượng Q cần thiết để cho 2kg nước đá ở -100C biến thành hơi, cho biết:

- Nhiệt dung riêng của nước đá là 1800 J/kg.độ.

- Nhiệt dung riêng của nước đá là 4200 J/kg.độ

- Nhiệt nóng chảy của nước đá là 34.104 J/kg

- Nhiệt hóa hơi của nước đá 23.105 J/kg.

Câu hỏi: 28507

Câu hỏi số 49:

Xác định nhiệt dung riêng của dầu hỏa  bằng các dụng cụ sau đây: cân (không có quả cân), nhiệt kế, nhiệt lượng kế (biết nhiệt dung riêng là Ck), nước (biết nhiệt dung riêng là Cn), dầu hỏa, bếp điện, hai cốc giống nhau.

Câu hỏi: 28370

Câu hỏi số 50:

Người ta đổ m = 40g chất lỏng vào cốc kim loại, bắt đầu đun nóng bằng đèn cồn, liên tục đo nhiệt độ cốc và thu được đồ thị sự phụ thuộc của  nhiệt độ cốc vào thời gian như hình 4. Xác định nhiệt dung riêng Cx và nhiệt hoá hơi Lx của chất lỏng.Biết mỗi giây đèn cồn đốt hết µ = 11mg cồn có năng suất tỏa nhiệt q = 27 KJ/g. Bỏ qua nhiệt lượng hao phí bởi môi trường.

Câu hỏi: 28332

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com