Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

- Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2.

- Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư.

- Sục H2S vào dung dịch CuCl2.

- Sục H2S vào dung dịch FeCl3.

- Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là   

Câu hỏi số 42:

Cho phản ứng:

Fe3O4  + H2SO4(đặc) \rightarrow ..................... + SO2 +..... 

Tổng hệ số nguyên tối giản của các chất sản phẩm trong phản ứng sau là 

Câu hỏi số 43:

Cho phương trình hoá học: FexOy + HNO\rightarrow Fe(NO3)3 + NO2 + H2O. Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên tối giản thì hệ số của HNO3 là: 

Câu hỏi số 44:

Dãy nào sau đây được sắp xếp theo trật tự số oxi hoá của Oxi tăng dần? 

Câu hỏi số 45:

Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

Câu hỏi số 46:

Nhiệt phân các chất sau trong bình kín không có oxi. (NH4)2CO3, Cu(NO3)2, NH4NO3, CuCO3,  NH4Cl, NH4NO2, Ca(HCO3)2, NH4HCO3, Fe(NO3)3. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa - khử?

Câu hỏi số 47:

Trong phản ứng   Cl2 + Ca(OH)2 \rightarrow  CaOCl2 + H2O.  Khẳng định nào sau đây về Clo là đúng:

Câu hỏi số 48:

(a) Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_{2} + H_{2}

(b) Fe_{3}O_{4} + 4H_{2}SO_{4} \rightarrow Fe_{2}(SO_{4})_{3} + FeSO_{4} + 4H_{2}O

(c) 2KMnO_{4} + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_{2} + 5Cl_{2} + 8H_{2}O

(d)FeS + H_{2}SO_{_{4}} \rightarrow Fe_{2}(SO_{4})_{3}+ H_{2}S

(e) 2Al + 3H_{2}SO_{4}\rightarrow Al_{2}(SO_{4})_{3}+3H_{2}

Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion H^{+} đóng vai trò chất oxi hóa là 

Câu hỏi số 49:

Cho phương trình phản ứng aMg +b HNO3  \rightarrow  cMg(NO3)2 +dN2O + e H2O

Tỉ lệ a : b là

Câu hỏi số 50:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4  loãng.

(b) Cho ancol etylic phản ứng với Na

(c) Cho metan phản ứng với Cl2 (as)

(d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3trong NH3dư, đun nóng.

(e) Cho AgNO3 dư tác dụng với dd FeCl2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com