Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 51: Tính theo lí thuyết thì từ 56Kg C2H4 sẽ điều chế được m Kg PVC. Giá trị của m là 

A. 120

B. 123

C. 125

D. 128

Câu 52: Polime nào sau đây kém bền, dễ bị axit, kiềm phân huỷ:

A. PVC

B. Bakelit

C. Teflon

D. nilon - 6,6

Câu 53: Trong các loại tơ cho dưới đây , chất thuộc loại tơ nhân tạo là :

A. Tơ Axetat 

B. tơ tằm 

C. tơ nilon-6     

D. tơ vinilon

Câu 54: Hợp chất hữu cơ được dùng để sản xuất tơ tổng hợp là

A. Polistiren

B. Poliisopren

C. Poli(vinyl xianua).

D. Poli(metyl metacrylat).

Câu 55: Trong môi trường axit và môi trường kiếm, các polime trong dãy nào sau đều kém bền?

A. Sợi bông; tơ capron; tơ nilon -6,6.

B. Tơ nilon -6,6; tơ capron; tơ tằm.

C. polistiren; polietilen; tơ tằm.

D. Nhựa phenolfomanđehit; poli(vinylclorua); tơ capron.

Câu 56: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4.860.000 (u). Vậy số mắc xích của glucozơ có trong xenlulozơ nói trên là:

A. 25.000

B. 27.000

C. 30.000 

D. 35.000

Câu 57: Trong số các polime sau: (1) tơ tằm, (2) sợi bông, (3) len, (4) tơ enang, (5) tơ visco, (6) nilon – 6,6, (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

A. (1), (2), (6)

B. (2), (3), (7)

C. (2), (3), (5)

D. (2), (5), (7)

Câu 58: Cho các chất sau: C2H3Cl, C2H4, C2H6, C2H3COOH, C6H11NO (caprolactam), vinyl axetat, phenyl axetat. Số các chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 59: Cho các chất, cặp chất sau:

(1) CH3 – CH(NH2) – COOH; (2) HO – CH2 – COOH; (3) HCHO và C6H5OH.

(4) C2H4(OH)2 và p – C6H4(COOH)2;

(5) H2N – [CH2]6 – NH2 và HCOOC – [CH2]4 – COOH.

(6) CH2=CH – CH=CH2 và C6H5CH=CH2

Dãy gồm các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. 1, 5

B. 3, 4, 5

C. 1, 3, 4, 5, 6,

D. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 60: Polivnyl ancol (ancol polivinylic) được điều chế từ monome nào sau đây?

A. CH2=CH – COOCH3

B. HCOOCH=CH2

C. CH3COOCH=CH2

D. CH2=CH – COOHC2H5

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com