Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 61:

Sau một thời gian đun nóng 18,96 gam KMnO4 người ta thu được 18,32 gam hỗn hợp rắn A. Thêm m gam KClO3 vào hỗn hợp A thu được hỗn hợp B. Cho hỗn hợp B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, đun nhẹ thu được 12,544 lít khí Cl2 ( ở đktc). Tìm m.

Câu hỏi: 29660

Câu hỏi số 62:

Đun nóng hỗn hợp chứa nhôm và lưu huỳnh có khối lượng bằng nhau trong điều kiện không có không khí. Phản ứng kết thúc, để nguội, sản phẩm thu được là một chất rắn. Cho một lượng dư dung dịch HCl vào sản phẩm rắn trên. Hãy tính xem 2 lít hỗn hợp khí thu được (đktc) có khối lượng bao nhiêu gam?

Câu hỏi: 29657

Bài 63:

Trong một bình kín có thể tích V lít chứa 1,6 gam khí oxi và 14,4 gam hỗn hợp bột M gồm các chất: CaCO3; MgCO3; CuCO3 và C. Nung M trong bình cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất trong bình tăng 5 lần so với áp suất ban đầu (thể tích chất rắn trong bình coi như không đáng kể). Tỷ khối hỗn hợp khí sau phản ứng so với khí N2 trong khoảng 1< d_{(hh/N_{2})} < 1,57

Câu hỏi số 1:

Số các phương trình có thể xảy ra là?

Câu hỏi: 29639

Câu hỏi số 2:

Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu?

Câu hỏi: 29640

Bài 64:

Các muối tan thường được tinh chế bằng cách làm kết tinh lại. Bảng sau cho biết nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch Na2S2O3 bão hòa ở các nhiệt độ khác nhau:

 

Người ta pha m1 gam Na2S2O3.5H2O (chứa 4% tạp chất không tan trong nước) vào m2 gam nước thu được dung dịch bão hòa Na2S2O3 ở 40oC rồi làm lạnh dung dịch xuống 0oC thì thấy tách ra 10 gam Na2S2O3.5H2O tinh khiết.

Câu hỏi số 1:

Tính m1 và m2

Câu hỏi: 29632

Câu hỏi số 2:

Dự đoán nhiệt độ nóng chảy của Na2S2O3.5H2O tinh khiết nằm trong khoảng nhiệt độ nào?

Câu hỏi: 29633

Bài 65:

Hòa tan hoàn toàn a gam CuO vào 420 gam dung dịch H2SO4 40% ta được dung dịch X chứa H2SO4 dư có nồng độ 14% và CuSO4 có nồng độ C%.

Câu hỏi số 1:

Tính a?

Câu hỏi: 29608

Câu hỏi số 2:

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ?

Câu hỏi: 29609

Bài 66:

Cho 4,48 lít khí HCl (đktc) hòa tan hoàn toàn vào 327 gam nước được dung dịch A

Câu hỏi số 1:

Tính nồng độ % của dung dịch A?

Câu hỏi: 29594

Câu hỏi số 2:

Cho 50 gam CaCO3 vào 250 gam dung dịch A, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được dung dịch B. Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch B?

Câu hỏi: 29595

Bài 67:

Cho 43,2 gam hỗn hợp X1 gồm Ca và CaC2tác dụng hết với nước thu được hỗn hợp khí A. Cho A đi nhanh qua ống sứ chứa bột Ni đốt nóng( phản ứng xảy ra không hoàn toàn), được hỗn hợp khí B. Chia B thành 2 phần hoàn toàn bằng nhau. Cho phần 1 đi chậm qua bình đựng lượng dư nước brom (phản ứng xảy ra hoàn toàn) chỉ có 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí C đi ra khỏi bình và khi đó khối lượng bình tăng lên 2,7 gam. Biết 1 mol hỗn hợp C có khối lượng 9 gam.

Câu hỏi số 1:

Xác định % theo thể tích của mỗi chất khí trong từng hỗn hợp A, B, C ở trên.

Câu hỏi: 28862

Câu hỏi số 2:

2. Tính số gam CO2 và số gam H2O tạo ra khi đốt cháy hết phần 2 hỗn hợp B.

Câu hỏi: 28863

Câu hỏi số 68:

X là dung dịch AlCl3, Y là dung dịch NaOH 2M. Thêm 150ml dung dịch Y vào cốc chứa 100ml dung dịch X, khuấy đều thì trong cốc tạo ra 7,8 gam kết tủa. Lại thêm tiếp vào cốc 100ml dung dịch Y, khuấy đều thì lượng kết tủa có trong cốc là 10,92 gam. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch Y.

Câu hỏi: 28860

Câu hỏi số 69:

Hòa tan hết 3,2 gam oxit M2On  trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được dung dịch muối nồng độ 12,9%. Sau phản ứng đem cô bớt dung dịch và làm lạnh nó, thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó.

Câu hỏi: 28859

Câu hỏi số 70:

Giả sử xảy ra phản ứng:

nMgO + mP2O5   \overset{t^{0}}{\rightarrow}    F

Biết rằng trong F magie chiếm 21,6% về khối lượng. Hãy xác định công thức của F

Câu hỏi: 28841

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com