Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Câu hỏi số 11:

Giải phương trình: x^{2}+3x+1=(x+3)\sqrt{x^{2}+1}

Câu hỏi: 59851

Câu hỏi số 12:

Rút gọn biểu thức:

M = \frac{2x}{x + 3\sqrt{x} + 2} + \frac{5\sqrt{x} + 1}{x + 4\sqrt{x} + 3} + \frac{\sqrt{x} + 10}{x + 5\sqrt{x} + 6}

với x ≥ 0

Câu hỏi: 59813

Câu hỏi số 13:

Giải phương trình: x+\sqrt{1-x^{2}}=1

Câu hỏi: 59801

Bài 14:

Cho biểu thức: P=\frac{x^{2}+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}+1-\frac{2x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} với x > 0.

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức P.

Câu hỏi: 59799

Câu hỏi số 2:

Tìm x để P = 0

Câu hỏi: 59800

Câu hỏi số 15:

Cho biểu thức: M=\frac{x^{2}-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{x^{2}+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}+x+1

Rút gọn biểu thức M với x ≥ 0.

Câu hỏi: 59753

Bài 16:

Cho biểu thức: P=\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a}+3}+\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-3}+\frac{3+7\sqrt{a}}{9-a}  

với a > 0, a ≠ 9.

Câu hỏi số 1:

Rút gọn

Câu hỏi: 59723

Câu hỏi số 2:

Tìm a để P < 1.

Câu hỏi: 59724

Câu hỏi số 17:

Tính \sqrt{(1+\sqrt{5})^{2}}+\sqrt{(1-\sqrt{5})^{2}}

Câu hỏi: 59720

Câu hỏi số 18:

Rút gọn A=\frac{\sqrt{x^{2}+6x+9}}{x+3}    với x ≠ 3.

Câu hỏi: 59710

Câu hỏi số 19:

Giải phương trình: \sqrt{3x^{2}-6x+19}+\sqrt{x^{2}-2x+26}=8-x^{2}+2x

Câu hỏi: 59681

Bài 20:

Cho biểu thức: Q=(\frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{x}})^{2}.(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1})

Câu hỏi số 1:

Tìm tất cả các giá trị của x để Q có nghĩa. Rút gọn Q.

Câu hỏi: 59674

Câu hỏi số 2:

Tìm tất cả các giá trị của x để  Q=-3\sqrt{x}-3

Câu hỏi: 59675

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com