Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về sự điện li.

Bài tập luyện

Câu 31: Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl-. Cho 270ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào và đun nóng nhẹ (giả sử H2O bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng giảm đi là?

A. 4,215g  

B. 5,296g  

C. 6,761g  

D. 7,015g

Câu 32: Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sauk hi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32g chất rắn và 448ml khí ở đktc thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO(đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là?

A. 0,112l và 3,865g

B. 0,112l và 3,75g

C. 0,224l và 3,75g

D. 0,224l và 3,865g

Câu 33: Tổng số hạt (phân tử và ion) của axit fomic HCOOH có trong 10ml dung dịch axit 0,3M (cho biết độ điện ly của HCOOH trong dung dịch là α = 2%) là:

A. 18,42.1020

B. 6,02.1023

C. 18,42.1023

D. 18,06.1020

Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 21,1 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaF (có tỷ lệ mol là 1:2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn  sinh ra m gam chất rắn. tính m?

A. 39,5     

B.  28,7

C. 57,9

D. 68,7

Câu 35:  

Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp MCO3 và M’CO3 bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra V lít khí ở đktc. Dung dịch thu được đem cô cạn được 5,1 gam muối khan. V là?

A. 1,12  

B. 1,68

C. 2,24

D. 3,36

Câu 36: Cho 5,8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được hỗn hợp khí chứa CO2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO. tính m?

A. 9,6 

B. 11,2

C. 14,4

D. 16,0

Câu 37:  

Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl-; 0,006 mol HCO3-;  0,001 mol NO3 -. Để loại bỏ hết Ca2+trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là?

A. 0,222    

B. 0,12       

C. 0,444 

D. 0,18

Câu 38: Có các dung dịch NH3; NaOH và Ba(OH)2 cùng nồng độ mol/lít. Giá trị pH của các dung dịch này lần lượt là a,b,c thì

A. a=b=c  

B. a>b>c

C. a<b<c 

D. a>c>b

Câu 39: Dung dịch NaOH có pH = 11, cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để được dung dịch NaOH có pH = 9?

A. 3 lần  

B. 100 lần 

C. 20 lần   

D. 500 lần

Câu 40: Cho m gam bột Fe vào 800ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25 M. Sau khi các  phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở dktc). Giá trị của m và V lần lượt là?

A. 17,8 và 4,48  

B. 17,8 và 2,24    

C. 10,8 và 4,48    

D. 10,8 và 2,24

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com