Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21: Vận dụng

Viết vectơ u dưới dạng  khi biết tọa độ của nó là:

(2;-3),(-1;8),(2;0),(0;-1),(0;0),dpi{100} (pi ;-sin10^{circ})

Câu hỏi: 106649

Câu hỏi số 22: Vận dụng

Viết tọa độ các vectơ sau:

overrightarrow{a}=2overrightarrow{i}-3overrightarrow{j}

overrightarrow{b}=frac{1}{3}overrightarrow{i}+5overrightarrow{j}

overrightarrow{c}=3overrightarrow{i}

overrightarrow{d}=-2overrightarrow{j}

Câu hỏi: 106648

Câu hỏi số 23: Vận dụng

Cho lục giác đều ABCDEF. Tìm tập hợp điểm M sao cho:

left | overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC} 
ight |+left | overrightarrow{MD}+overrightarrow{ME}+overrightarrow{MF} 
ight |

nhận giá trị nhỏ nhất.

Câu hỏi: 106647

Câu hỏi số 24: Vận dụng

Cho tứ giác ABCD. 

a) Xác định điểm O sao cho: overrightarrow{OB}+4overrightarrow{OC}=2overrightarrow{OD}

b) Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: |overrightarrow{MB}+4overrightarrow{MC}-2overrightarrow{MD}|=|3overrightarrow{MA}|

Câu hỏi: 106646

Câu hỏi số 25: Vận dụng

Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp điểm M trong mỗi trường hợp:

a) |overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}|=|overrightarrow{MA}-overrightarrow{MB}|

b) |overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}|=|overrightarrow{MA}+2overrightarrow{MB}|

Câu hỏi: 106645

Câu hỏi số 26: Vận dụng

Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M trong mỗi trường hợp sau:

a) overrightarrow{MA}=overrightarrow{MB}

b) overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}

c) |overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}|=|overrightarrow{MA}+overrightarrow{MC}|

Câu hỏi: 106644

Câu hỏi số 27: Vận dụng

Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC,CD,DE. Gọi I,J lần lượt là trung điểm MP, NQ. Chứng minh IJ//AE và IJ=AE/4.

Câu hỏi: 106643

Câu hỏi số 28: Vận dụng

Cho tam giác ABC. Hai điểm M,N được xác định bởi các hệ thức: 

overrightarrow{BC}+overrightarrow{MA}=overrightarrow{0};overrightarrow{AB}-overrightarrow{NA}-3overrightarrow{NA}=overrightarrow{0}

Chứng minh MN//AC.

Câu hỏi: 106642

Câu hỏi số 29: Vận dụng

Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AM và K là điểm trên cạnh AC sao cho AK=AC/3. Chứng minh B,I,K thẳng hàng.

Câu hỏi: 106641

Câu hỏi số 30: Vận dụng

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, H là trực tâm của tam giác, D là điểm đối xứng với A qua O.

a) Chứng minh tứ giác HCDB là hình bình hành.

b) Chứng minh overrightarrow{HA}+overrightarrow{HB}+overrightarrow{HC}=2overrightarrow{HO};overrightarrow{OA}+overrightarrow{OB}+overrightarrow{OC}=overrightarrow{OH}

Suy ra O,H,G thẳng hàng.

Câu hỏi: 106640

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com