`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: Tổng ôn các chất phản ứng với Cu(OH)2

Đề thi miễn phí

1.

Thi online bài tập phản ứng cộng đơn giản

2.

Thi online - Bài tập đại cương về kim loại (Có video chữa)

Thầy Chất - Khóa luyện thi THPT QG môn Hóa học dành cho học sinh mất gốc năm 2020

3. Chủ đề 3: Hidrocacbon

Số đề thi: 11 Đã phát hành

6. Chủ đề 6: Este - Lipit

Số đề thi: 9 Đã phát hành

8. Chủ đề 8: Polime - Cacbohidrat

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Chủ đề 9: Sự điện li

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Chủ đề 10: Phi kim

Số đề thi: 15 Đã phát hành

11. Chủ đề 11: Kim loại

Số đề thi: 18 Đang phát hành... loading

12. Chủ đề 12: Nhận biết

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com