Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: Lý thuyết trọng tâm về kim loại

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 - THPT Chuyên Bắc Giang - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Mức độ thông hiểu - Đề 1

2.

Mức độ vận dụng - Đề 1

3.

Mức độ vận dụng cao - Đề 1

6000 bài tập trắc nghiệm Hóa học chọn lọc theo chuyên đề và mức độ (có lời giải chi tiết) năm 2020

1. Este - Lipit

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 13 Đã phát hành

4. Polime - Vật liệu polime

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 8 Đã phát hành

9. Sự điện li

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Nitơ – Photpho

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Cacbon – Silic

Số đề thi: 5 Đã phát hành

13. Hidrocacbon

Số đề thi: 4 Đã phát hành

15. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số đề thi: 4 Đã phát hành

16. Lý thuyết tổng hợp vô cơ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

17. Bài tập tổng hợp vô cơ

Số đề thi: 7 Đã phát hành

19. Bài tập tổng hợp hữu cơ

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com