`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (SBT, tr54-57)

Thầy Tùng - Khóa giải bài tập SGK và SBT môn Hóa lớp 12

1. Chương 1 - Este - Lipit

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Chương 2 - Cacbohiđrat

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 30/04/2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com