`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - 50 bài tập đọc hiểu - phần 32 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKII - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - Unit 14. tiếng Anh 10 - Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

2.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 3 (có video chữa)

Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện đề thi thử THPT QG môn Anh năm 2020 - có video chữa

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

2.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có video chữa)

3.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 1 (có video chữa)

4.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 2 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 3 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 4 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 5 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 6 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 7 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 8 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 9 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 10 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 11 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 12 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 13 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 14 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 15 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 16 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 17 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 18 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 19 (có video chữa)

22.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 20 (có video chữa)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO