`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - 50 bài tập đọc hiểu - phần 35 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - Unit 14. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Lào Cai - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017- 2019 (có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO