Đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 đề số 1

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 899

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Thiên hà của chúng ta thuộc loại:

Câu 2: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Sau thời gian  t= \frac{\pi }{15} (s)  vật chưa đổi chiều chuyển động và tốc độ giảm một nửa so với tốc độ ban đầu . Sau thời gian t= 0,3π(s) ( kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng đường 12cm. Vận tốc ban đầu v0 của vật là:

Câu 3: Hai nguồn phát sóng đồng bộ A,B nằm sâu trong bể nước. M và N là hai điểm trong bể nước có hiệu khoảng cách từ mỗi điểm tới A,B bằng một số lẻ bán nguyên lần bước sóng. M nằm trên đoạn thẳng AB; N nằm ngoài đường thẳng AB. Chọn câu đúng:

Câu 4: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định. Cường độ dòng điện qua mạch là  i1 = 3cos100πt A. Nếu tụ C bị nối tắt thì cường độ dòng điện qua mạch là i2 = 3cos(100πt + \frac{\pi }{3}) A. Hệ số công suất trong hai trường hợp trên lần lượt là:

Câu 5: Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Khi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì hiệu suất truyền tải là 73%. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là:

Câu 6: Sắp xếp nào sau đây đúng theo trình tự giảm dần của chu kì sóng:

Câu 7: Khi chiếu một ánh sáng đơn sắc vào một tấm kim loại thì tốc độ ban đầu cực đại của electron bắn ra là 1,97.106 m/s. Một hạt electron có tốc độ trên bay theo phương vuông góc với đường sức từ của một từ trường đều có cảm ứng từ B = 2.10-4 T. Bán kính quĩ đạo của electron là:

Câu 8: nguyên tử của đồng vị phóng xạ _{92}^{235}\textrm{U} có:

Câu 9: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng Wđ vào thế năng Wt của một vật dao động điều hòa trong hệ tọa độ OWtWđ có dạng là:

Câu 10: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức: u = U√2cos100πt ( V ). Khi C = C1  thì công suất mạch là P = 240 W và cường độ dòng điện qua mạch là i = I0 cos(100πt + \frac{\pi }{3}) A. Khi C = C2  thì công suất đạt cực đại và có giá trị

Câu 11: Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sóng điện từ và sóng cơ học?

Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, Nguồn phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc \lambda _{1} = 0,68μm (đỏ) và \lambda _{1} = 0,51μm (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân sáng đỏ và vân lam là:

Câu 13: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm và phát ra ánh có bước sóng λ’ = 0,64μm. Biết hiệu suất của sự phát quang này là 90%, số phôtôn của ánh sánh kích thích chiếu đến trong 1s là 2011.10( hạt ). Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong 1s là:

Câu 14: Chọn phát biểu sai: Hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong:

Câu 15: chọn câu sai: Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là:

Câu 16: Đo độ phóng xạ của một mẫu tượng cổ bằng gỗ khối lượng M là 8Bq. Đo độ phóng xạ của mẫu gỗ khối lưọng 1,5M mới chặt là 15 Bq. Xác định tuổi của bức tượng cổ. Biết chu kì bán rã của C14 là T= 5600 năm.

Câu 17: Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hoà có giá trị âm (x.v < 0), khi đó vật đang chuyển động.

Câu 18: Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là ∆l. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng biểu thức:

Câu 19: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100Hz đến 125Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây  là 6m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây? (Biết rằng khi có sóng dừng, đầu nối với cần rung là nút sóng).

Câu 20: Mạch điện AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Điện áp tức thời uAB = 100√2cos100πt (V). Điều chỉnh L = L1 thì cường độ hiệu dụng I = 0,5A, UMB = 100(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc 600. Điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại.Tính độ tự cảm L2.

Câu 21: Một cuôn dây hình chữ nhật, kích thước 20cm x 30cm, gồm 100 vòng dây, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2T. Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường. Cuộn dây quay quanh trục đó với vận tốc 120 vòng/phút. Chọn t = 0 là lúc mặt phẳng cuộn dây hợp với vec tơ cảm ứng từ góc α = 30o. Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là:

Câu 22: Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùng sóng:

Câu 23: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm chiếu vào một màn chắn chứa hai khe hẹp S1, S2 song song cách nhau 1 mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách màn chắn chứa hai khe 2 m. Nếu đổ vào khoảng giữa hai khe và màn một chất lỏng trong suốt có chiết suất n = 1,5. Hỏi trên đoạn MN = 2cm đối xứng qua vân trung tâm tăng thêm bao nhiêu vân sáng là:

Câu 24: Năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử Hiđrô được xác định theo biểu thức En= -\frac{E_{0}}{n^{2}} (eV) (E0 là hằng số, n = 1, 2, 3...). Nguyên tử Hiđrô phát ra ánh sáng màu Lam có bước sóng λ. Nếu electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì bước sóng của bức xạ được phát ra sẽ là:

Câu 25: Trong phóng xạ β- có sự biến đổi:

Câu 26: Một lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu duới gắn với giá cố định, đầu trên gắn với vật m = 150 g. Vật có thể chuyển động không ma sát dọc theo thanh cứng thẳng đứng. Đẩy vật xuống dưới vị trí cân bằng đến khi lò xo bị nén một đoạn 3 cm, rồi buông nhẹ cho vật dao động. Biết năng lượng dao động của hệ là 30 mJ. Lấy g = 10 m/s2. Viết phương trình dao động? Chọn trục toạ độ hướng lên dọc theo thanh, gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, mốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động.

Câu 27: Pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po} là chất phóng xạ α tạo thành hạt nhân _{82}^{206}\textrm{Pb}.Chu kì bán rã của _{84}^{210}\textrm{Po} là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày( kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta thu được 10,3 g chì. Tại thời điểm t bằng bao nhiêu thì tỉ lệ giữa khối lượng Pb và Po là 0,8.

Câu 28: Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là sai?

Câu 29: Hai con lắc đơn có chiều dài dây treo như nhau, cùng đặt trong một điện trường đều có phương nằm ngang. Quả cầu của con lắc thứ nhất không mang điện, chu kì dao động nhỏ của nó là T. Quả cầu của con lắc thứ hai được tích điện, khi nằm cân bằng thì dây treo của con lắc này tạo với phương thẳng đứng một góc 600. Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là:

Câu 30: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với vận tốc v = 20cm/s. Giả sử khi sóng truyền đi biên độ không thay đổi. Tại O sóng có phương trình : uo= 4cos(4πt - \frac{\pi }{2}) mm, t đo bằng s. Tại thời điểm t1 li độ tại điểm O là u = √3 mm và đang giảm. Lúc đó ở điểm M cách O một đoạn 40 cm sẽ có li độ là:

Câu 31: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V) . Biết R = r = \sqrt{\frac{L}{C}} điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp n = √3 điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là:

Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm và R thay đổi được. Khi điều chỉnh R = R1 hoặc R = R2 thì thấy mạch tiêu thụ cùng công suất P. Gọi ZL, ZC, Pmax lần lượt là cảm kháng, dung kháng và công suất cực đại mà mạch có thể đạt được khi điều chỉnh R. Hệ thức nào sau đây là sai?

Câu 33: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay từ giá trị C1 = 10pF đến C2 = 370pF tương ứng khi góc quay của các bản tụ tăng dần từ 00 đến 1800. Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2µH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu. Để thu được sóng có bước sóng λ = 18,84m phải xoay tụ một góc bằng bao nhiêu kể từ khi tụ có điện dung nhỏ nhất?

Câu 34: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng hạt nhân nhân tạo đầu tiên?

Câu 35: Chùm ánh sáng do laze rubi phát ra có màu :

Câu 36: Một lò xo lý tưởng treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo một vật nhỏ có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 25N/m. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 2cm rồi truyền cho vật vận tốc 10π√3 cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật, chọn trục tọa độ có gốc trùng vị trí cân bằng của vật, chiều dương thẳng đứng xuống dưới. Cho g = 10m/s2; s2. Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn 6cm lần thứ hai:

Câu 37: Đặt điện áp u = U0cos (ωt) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 38: Khi máy phát điện xoay chiều 3 pha và động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động thì hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra ở (các) bộ phận nào?

Câu 39: Một mạch dao động lý tưởng như hình vẽ, trong đó hai tụ điện giống nhau. Thoạt đầu K ngắt, khi cường độ dòng trong mạch bằng không, thì điện áp trên tụ điện C1 bằng U0. Khi cường độ dòng trong mạch đạt giá trị cực đại, người ta đóng K. Xác định điện áp trên các tụ điện khi dòng trong mạch lại bằng không?  

Câu 40: Chọn đáp án đúng:

Câu 41: Người ta dùng p bắn vào _{4}^{9}\textrm{Be} đứng yên .Hai hạt sinh ralà He và _{Z}^{A}\textrm{X} Biết KP=5,45 MeV; KHe= 4MeV. Hạt nhân He sinh ra có vận tốc vuông góc với vận tốc của p. Tính KX? Biết tỉ số khối lượng bằng tỉ số số khối 

Câu 42: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 20cos(10πt - \frac{\pi }{3}) cm. Tỉ số tốc độ trung bình trên quãng đường 20cm đầu tiên và 20cm tiếp theo là:

Câu 43: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ cách nhau 100km với công suất truyền đi là 2MW, điện áp ở đầu đường truyền là 200kV. Số chỉ của hai công tơ đặt ở hai đầu đường truyền chênh lệch nhau 4800kWh sau 2 ngày đêm. Hiệu suất của đường dây truyền tải này là:

Câu 44: Trong quặng urani tự nhiên hiện nay gồm hai đồng vị U238 và U235. U235 chiếm tỉ lệ 7,143‰. Giả sử lúc đầu trái đất mới  hình  thành tỉ lệ 2 đồng vị này là 1:1. Xác định tuổi của trái đất biết : Chu kì bán rã của U238 là T1= 4,5.109 năm . Chu kì bán rã của U235 là T2= 0,713.109 năm:

Câu 45: Một ống thuỷ tinh dựng đứng, đầu dưới kín, đầu trên hở, chứa nước. Thay đổi cột nước làm cho chiều cao cột không khí trong ống có thể thay đổi trong khoảng từ 45 cm đến 85 cm. Một âm thoa dao động trên miệng ống với tần số 680 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Lúc có cộng hưởng âm thì chiều dài cột không khí là bao nhiêu ?

Câu 46: Một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, mạch ngoài được nối với một mạch RLC nối tiếp gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = \frac{10}{25\pi } H , tụ điện C và điện trở R. Khi máy phát điện quay với tốc độ 750 vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là √2A; khi máy phát điện quay với tốc độ 1500 vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng  và dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4A. Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là:

Câu 47: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm. Cho bề rộng vùng giao thoa trên màn là 9mm. Số vị trí vân sáng trùng nhau trên màn của hai bức xạ là:

Câu 48: Chọn phát biểu đúng:

Câu 49: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, vận tốc của vật lúc đi qua vị trí cân bằng là 20πcm/s. Gia tốc cực đại của vật là 2m/s2, lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm có li độ 10cm là:   

Câu 50: Chọn câu sai:  Khi truyền từ không khí vào nước thì?

Câu 51: Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo một quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng:

Câu 52: Một vật có khối lượng m = 1000g dao động điều hòa với chu kì T = 2s. Vật qua vị trí cân bằng với vận tốc v0 = 31,4cm/s2. Biết rằng ở thời điểm t = 0 vật qua ly độ x = 5cm theo chiều âm của trục tọa độ. Lấy π2 \approx 10. Phương trình  dao động điều hòa của vật là:

Câu 53: Khi nguồn sáng chuyển động, tốc độ truyền cuả ánh sáng trong chân không có giá trị:

Câu 54: Tìm bán kính của một bánh xe biết rằng khi bánh xe quay, vận tốc v1 của một điểm trên rìa bánh xe lớn hơn 2,5 lần vận tốc v2 của một điểm cách trục quay bánh xe 5cm.

Câu 55: Cho mạch LC dao động với chu kì T = 40 ms. Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn dây thuần cảm L biến thiên điều hoà với chu kì T’ có giá trị bằng:

Câu 56: Một bánh đà đường kính 2m, khối lượng 20kg quay quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt bánh đà với vận tốc 120 vòng/phút. Động năng quay của bánh đà có giá trị xấp xỉ bằng:

Câu 57: Một hình vuông cạnh 10cm trong hệ quy chiếu O gắn với nó. Trong hệ quy chiếu O’ chuyển động với tốc độ 0,8c song song với một cạnh hình vuông thì hình dạng và diện tích của hình sẽ là:

Câu 58: Một bánh xe bán kính 0,1m quay với gia tốc góc không đổi g = 3,14 rad/s2. Gia tốc của một điểm trên rìa bánh xe vào cuối giây thứ nhất kể từ khi bánh xe bắt đầu chuyển động là:

Câu 59: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với vận tốc 40cm/s. Phương trình sóng tại tâm O là u0 = 2cos2πt cm. Coi rằng biên độ sóng không đổi.Phương trình sóng tại điểm M với OM = 10cm là:

Câu 60: Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp R = 50Ω, cuộn dây thuần cảm ZL = 50Ω và tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω. Điện áp xoay chiều hai đầu mạch có tần số 50Hz và pha ban đầu bằng không. Hỏi kết luận nào sau đây là đúng?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phạm Nam 56 60 93% 3.95
2 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.25
3 Do Hai Dang 50 50 100% 5.45
4 english lee 50 50 100% 3.03
5 hothihang 42 50 84% 12.58
6 Optimuz Prime 41 50 82% 80.05
7 Minh Duc Trinh 39 50 78% 57.77
8 luong ba duong 37 46 80% 6.25
9 Pham Tuan Thieu Quang 36 47 77% 96.18
10 Sang Vũ 35 49 71% 89.32
11 lê văn sang 33 44 75% 62.67
12 Lê Thị Yến 34 50 68% 86.7
13 Vũ Trọng Đôn 31 42 74% 48.25
14 Vu le Van 32 45 71% 68.18
15 Bimbim Trần 33 49 67% 86.47
16 Nguyễn Tất Tường 29 39 74% 86.57
17 Trần Thị Hòa 32 50 64% 54.68
18 Loc Vo 32 50 64% 66.05
19 du ming yu 32 50 64% 80.77
20 Trucio Trush Le 28 39 72% 89.33
21 Van Thong Buj 29 43 67% 75.37
22 Nguyễn Thanh Tùng 31 50 62% 90.08
23 Nga Nguyen 31 50 62% 89.8
24 Phan Tất Linh 27 38 71% 72.27
25 Nguyen The Tinh 31 50 62% 83.33
26 Nguyen Kien 26 37 70% 42.3
27 lehai son 27 40 68% 88.4
28 Lê Trần Thế Toản 24 33 73% 90.18
29 Vũ Thị Dung 24 35 69% 29.68
30 Pham Thị Thủy Tiên 29 50 58% 79.3
31 Nguyễn Việt Hoàng 29 50 58% 40.07
32 Ngôk Pé 24 37 65% 84.07
33 tran vu hao 27 48 56% 63.95
34 Nấm Ngọt Ngào 21 30 70% 81.15
35 Huỳnh Nguyên 27 49 55% 90.07
36 Gaara.PoBc 22 35 63% 88.83
37 nguyen thi hong nhung 27 50 54% 85.28
38 Darknight 27 50 54% 65.55
39 Võ Văn Thạnh 27 50 54% 88.73
40 Heo Mập 27 50 54% 90.18
41 HỒ VĂN CHẤT 21 33 64% 84.8
42 trantrieui 26 50 52% 68.62
43 Công Công 26 50 52% 62.02
44 Đặng Thu Hiền 26 50 52% 32
45 Ngọc Ánh Chuột 25 50 50% 40.37
46 Trần Quốc Thế 14 17 82% 25.52
47 Quân Nguyễn 25 50 50% 90.18
48 Chuột Chúa 13 14 93% 20.1
49 nguyenquocanh 25 50 50% 59.75
50 Nguyễn Thanh Toàn 16 26 62% 48.87
51 nguyennhuthoa 19 35 54% 20.1
52 Nguyễn Hoàng Anh 24 50 48% 80.3
53 dohuy 23 47 49% 90.85
54 Thành Nguyễn 17 30 57% 22.85
55 nguyễn văn dũng 12 15 80% 52.72
56 Trần Vũ Hồng Tân 21 43 49% 53.4
57 vo chi dien 16 28 57% 51.63
58 Haken Repoto 23 49 47% 25.08
59 nhoc 20 40 50% 77.57
60 thanh kakao 13 19 68% 19.82
61 Lê Dung 14 23 61% 30.55
62 Dinh Nhat Lam 15 26 58% 90.13
63 Hứa Văn Cường 23 50 46% 47.53
64 phạm quang tiến 23 50 46% 9.5
65 Thuc Anh Nguyen 21 45 47% 2.15
66 phạm hồng thắng 12 19 63% 66.18
67 Dương Phong Tử 17 34 50% 69.97
68 Nguyễn Đức Thắng 12 19 63% 26.88
69 Thanh Nguyen 22 50 44% 1.4
70 Nguyễn Hữu Nam 22 50 44% 84.17
71 ʚɞʚɞPhạm Ngọc Namʚɞʚɞ 16 32 50% 69.57
72 Phương Út 22 50 44% 35.93
73 Thuan Vuong 17 35 49% 57.23
74 tranhoangtrong 10 14 71% 17.1
75 phamvanan 22 50 44% 90.73
76 TRẦN ĐẠI NGHĨA 26 60 43% 21.75
77 usain 12 20 60% 16.27
78 nguyễn ngọc minh 18 39 46% 67.92
79 Hai My 21 48 44% 6.3
80 Như Ngọc 12 21 57% 90.05
81 Đoàn Ngọc Sơn 14 28 50% 76.03
82 Vu Kim Anh 12 22 55% 17.82
83 hoàng tiến dũng 14 20 70% 55.27
84 Tu Du 8 11 73% 15.5
85 Bubi Bubi 12 23 52% 10.57
86 tuan 21 50 42% 78.02
87 Xuân Quân 21 50 42% 77.83
88 thanglq 21 50 42% 53.73
89 Hoàng Trung Phong 21 50 42% 71.83
90 Vũ Thu Trang 10 17 59% 17.52
91 Vũ Hữu Bảo 21 50 42% 10.6
92 buikhoi 14 30 47% 30.4
93 Trái Tim Mùa Thu 12 24 50% 60.13
94 Trinh Phan 7 9 78% 5
95 tuấn anh 16 37 43% 88.65
96 Le thi thu chang 10 19 53% 56.18
97 Khoảng Cách 9 16 56% 19.33
98 Huynh Anh Nguyen 14 32 44% 24.82
99 pham hieu 20 50 40% 12.82
100 Thanh Hà 20 50 40% 43.08
101 Thi Thanh Huyen Nguyen 19 48 40% 6.03
102 nguyễn quang tiến 19 48 40% 12.62
103 ta thi thu xuyen 18 45 40% 74.05
104 Sale Huế 8 15 53% 34.33
105 Hoàng Minh Tú 11 24 46% 59.07
106 sdgcxbcvvb 11 24 46% 74.53
107 VuducDai 19 48 40% 67.75
108 Tuy Nguyen 5 7 71% 7.9
109 Nguyen Ngoc Thai 13 31 42% 37.22
110 Bao Le 5 7 71% 29.25
111 Hoài Thanh 13 31 42% 51.37
112 Nhi Yến 7 13 54% 13.65
113 The Vu 9 19 47% 24.7
114 Lê Bá Hiển 19 50 38% 47.65
115 nguyen phuong duyen 19 50 38% 70.57
116 Thế Nhân 19 50 38% 57.77
117 nguyen nhung 19 50 38% 18.28
118 Nguyễn Thị Ngọc 7 14 50% 21.75
119 Nguyễn Việt Bắc 10 23 43% 42.4
120 lý thành hưng 19 50 38% 89.38
121 Nguyễn Gia Phước 19 50 38% 33.93
122 tran thi hang 19 50 38% 9.23
123 vuminhnguyen 18 47 38% 7.1
124 Thảo Kẹo 7 14 50% 2.37
125 Minh Phuong 19 50 38% 24.15
126 Ann Nguyen 8 17 47% 53.58
127 phuu 19 50 38% 34.37
128 phan thị thanh ngân 18 48 38% 38.4
129 luongthanhtruong 7 15 47% 10.82
130 nguyen van tinh 10 24 42% 20.48
131 cuong 9 18 50% 20.33
132 Giang Trường 7 15 47% 27.28
133 Master Light 5 10 50% 4.73
134 tranvantuong2411 5 10 50% 9.95
135 Trung Siu Nhân 3 4 75% 8.53
136 Minh Can Nguyen 6 13 46% 17.73
137 nguyen cuong 6 13 46% 29.52
138 Quynh Trang 18 49 37% 25.17
139 Heo Pupu 9 23 39% 53.23
140 Tim Huynh 18 50 36% 58.3
141 cuong 5 11 45% 24.62
142 Nguyễn Tiến Sơn 4 8 50% 10.12
143 nguyennhattrung 4 8 50% 11.37
144 HuyMin Hien 6 14 43% 9.47
145 Lieu Minh Tam 18 50 36% 41.32
146 do thi thanh huyen 18 50 36% 68.52
147 ngo trong hieu 18 50 36% 3.02
148 Nguyễn Tùng Xuyên 4 8 50% 12.18
149 Anh Dũng 18 50 36% 6.37
150 Pham Thi bac 2 2 100% 0.83
151 nguyen thi chau 18 50 36% 68.7
152 quan 6 14 43% 25.62
153 trương anh phương 18 50 36% 68.25
154 Boy Tan Vo 3 6 50% 31.58
155 dfdsfgsdfsdfsd 2 3 67% 8.2
156 ngụy ngọc huệ 17 48 35% 29.47
157 phuockieu 7 14 50% 17.52
158 cai trọng nghĩa 4 9 44% 72.72
159 Dung Lưu 4 9 44% 23.62
160 lương hạnh 1 1 100% 5.83
161 jaybui 6 16 38% 62.65
162 Anh Tran 19 46 41% 47.07
163 Nguyễn Duy Lộc 1 1 100% 0.35
164 Việt Kòy 1 1 100% 1.07
165 Đk Mio SiTy 1 1 100% 4.43
166 le thai ngoc 14 40 35% 42.93
167 nguyen cong dat 3 7 43% 12.53
168 julypham 4 10 40% 3.37
169 Minh Thuc Nguyen 7 20 35% 13.73
170 Nhung Nhí Nhố 16 47 34% 4.55
171 Dê Núi 6 17 35% 23.22
172 Lương Khắc Tùng 17 50 34% 54.63
173 nguyễn anh khoa 17 50 34% 64.18
174 Le Son 1 2 50% 2.7
175 thach minh hoa 5 14 36% 7.38
176 trieu tu long 1 2 50% 10
177 Ku Khang 17 50 34% 51.78
178 Manh Asus 1 2 50% 1.12
179 nguyenvanmanh 17 50 34% 14.47
180 tranquocvinh 3 5 60% 78.32
181 Master Dombledore 8 20 40% 13.92
182 Kim Yong Hwa 0 0 0% 1.12
183 Phạm Thế Duyệt 0 0 0% 0.53
184 nguyen hai linh 40 50 80% 31.98
185 Ngô Trung 2 6 33% 10.35
186 Thùy Tragg 3 14 21% 10.98
187 Bui Doi Cho Gioi 24 60 40% 9.18
188 trinh gia huy 0 0 0% 0.28
189 LeiPu Gùa 3 9 33% 26.77
190 hai 0 0 0% 7.85
191 Diệu Linh Nguyễn 0 0 0% 0.27
192 Huong Dang Thi 17 28 61% 90.7
193 Mai Ngọc Ánh 45 60 75% 7.3
194 Phan Nguyen 20 60 33% 41.25
195 Yoo Jae Suk 8 24 33% 33.78
196 Diệp Anh Ốc Vít 27 57 47% 57.53
197 Po Lua 23 60 38% 24.28
198 Lê Tuẫn Cường 8 18 44% 12.4
199 Hoàng Duy 4 12 33% 9.22
200 Minh Hằng 19 59 32% 16.45
201 Phan Minh Thiện 0 0 0% 0.05
202 Hoàng Anh Nhiên 30 58 52% 22.97
203 Tho Nobita 3 9 33% 12.5
204 Thảo Nguyên 10 19 53% 6.68
205 Suy Nghĩ Tích Cực 0 0 0% 0.28
206 Châu Trang 16 60 27% 8.65
207 Không Liên Quan 17 59 29% 11.98
208 Cường Mạnh 0 0 0% 0.07
209 Shim Tuan 0 0 0% 0.45
210 Thanh Hải 3 9 33% 18.33
211 Nguyễn Văn Vinh 0 0 0% 90.13
212 nguyễn thị xuân tiên 0 0 0% 0.25
213 Bunka No Nihon 6 18 33% 53.07
214 Thiên Nhi 11 29 38% 7.35
215 Thai Hoang Anh 0 0 0% 0.05
216 Trần Kim Phúc 1 15 7% 3.47
217 bùi nguyễn nguyên khôi 0 0 0% 0.07
218 Baggio Trần 4 12 33% 51.15
219 Huyết Vũ 0 0 0% 0.75
220 Sam Nhat Hoang 15 44 34% 3.15
221 Trần Tuấn Anh 0 0 0% 0.37
222 Lê Duy Đạt 3 3 100% 2.25
223 Trần Ngọc Bách 26 60 43% 72.53
224 nguyenducminh 1 3 33% 5.13
225 Minh Công 18 50 36% 84.38
226 hoàng anh tú 20 59 34% 59.02
227 Võ Thanh Hải 4 9 44% 9.68
228 Ngọc Diệp 16 60 27% 90.68
229 hoang dong 23 34 68% 86.9
230 Tran Nhat Minh 0 0 0% 0.83
231 Hương Kẹopy 0 0 0% 47.22
232 Hoàng Văn Bùi 7 22 32% 90.28
233 Ongngoai Xitrum 16 48 33% 7.53
234 do trong anh 4 13 31% 40
235 Đặng Đức Toàn 0 1 0% 0.08
236 bibi 0 1 0% 4.35
237 Đinh Thị Thu Trang 0 1 0% 1.13
238 Nam Trần Thành 0 1 0% 4.07
239 Ly Nguyen 0 1 0% 0.38
240 HOÁ HỌC 0 1 0% 0.27
241 Nguyễn Thị Hạnh 0 1 0% 3.17
242 Thang Ti Ton 0 1 0% 0.38
243 le tien linh 0 1 0% 0.17
244 nguyen thi hoa 16 49 33% 21.55
245 Hải Hờ Hững 4 13 31% 19.97
246 le huy 0 1 0% 0.83
247 Trần Sáng 0 1 0% 0.18
248 Trung Kiên 0 1 0% 10.68
249 minh 0 1 0% 3.27
250 Zym 8 22 36% 12.9
251 Nguyễn Hoàng Long 5 10 50% 41.1
252 Nguyễn Văn Tuấn 16 50 32% 17.65
253 Khánh Sỹ 16 50 32% 34.9
254 nguyen van hoc 16 50 32% 16.15
255 Trang Vu 1 5 20% 2.98
256 Thu Trang 16 50 32% 7.72
257 Pham Thuy 16 50 32% 48.63
258 Hoàng Thị Trang 16 50 32% 69.92
259 Thu Thao 16 50 32% 18.02
260 Thịnh Crt 16 50 32% 2.82
261 Trần Ngọc Cẩn 16 50 32% 7.12
262 Nguyễn Thùy Linh 16 50 32% 35.7
263 nguyễn thị hà trang 16 50 32% 26.65
264 ghjghjgjhgjhghj 3 11 27% 49.38
265 lam quoc huy 16 50 32% 43.03
266 Yeu Vo Thang Ban 0 2 0% 1.45
267 Lê Mạnh Cường 8 21 38% 13.37
268 Hà Trà My 0 2 0% 2.78
269 Ngô Quang Huy 15 48 31% 74.88
270 HoKan Edo 17 48 35% 37.45
271 Trình 15 50 30% 81.47
272 Say Goodbye 2 10 20% 90.18
273 Hưng HD 10 34 29% 10.93
274 Pzo Pra 12 40 30% 1.83
275 Trà Trộn 6 22 27% 25.48
276 huyen 2 10 20% 8.03
277 Krystal 15 50 30% 47.93
278 tran trinh 15 50 30% 69.42
279 Bich Bướng Bỉnh 15 50 30% 89.08
280 Trần Minh 1 8 13% 4.33
281 Hoa Nguyen Thi 15 50 30% 2.7
282 luongthingoctruc 15 50 30% 35.88
283 Hà Điền 0 5 0% 48.02
284 trần nhật nguyên 5 20 25% 3.73
285 buech 15 50 30% 5.32
286 Tuệ Nguyễn Văn 14 49 29% 53.4
287 duc minh 14 49 29% 47.67
288 Nu Pa Ka Chy 14 49 29% 12.08
289 Tài Tế 14 49 29% 6.93
290 hong 14 50 28% 4.58
291 Ke Dao Tau 14 50 28% 3.22
292 le phuong 14 50 28% 30.23
293 Tan Thinh Nguyen 0 8 0% 22.4
294 Hoàng Mạnh 12 45 27% 2.08
295 An Pique 7 30 23% 15.5
296 Nhựt Phạm 13 48 27% 7.42
297 Nguyễn Thị Lan Anh 13 48 27% 21.17
298 vuthily 13 50 26% 2.55
299 than 12 49 24% 2.8
300 Hoàng Quang Khánh 11 40 28% 1.43
301 vo tan ngan 12 50 24% 1.27
302 Trần Huyền 12 50 24% 10.37
303 Viet Bach 12 50 24% 5.25
304 hoàng trung 13 50 26% 16.48
305 đỗ anh hoàng 12 50 24% 8.73
306 Cu Tuấn 12 50 24% 2.68
307 đào nguyễn quỳnh anh 12 50 24% 23.05
308 Toàn Công Tử 12 50 24% 29.33
309 ID No 12 50 24% 8.73
310 Thần Chết 12 50 24% 31.22
311 Thầy Phạm Quốc Vượng 10 45 22% 0.63
312 Huyen Lam 10 46 22% 3.07
313 Kiên Trần 10 46 22% 3.1
314 Vladimir Linh 11 50 22% 14.85
315 thanh trà 11 50 22% 20.27
316 Truc Phan 11 50 22% 6.83
317 Duyên Bờm 11 50 22% 29.9
318 duongvanhai 11 50 22% 62.72
319 Hoàng Dương 10 50 20% 44.57
320 Đẹp Trai Ai 9 49 18% 2.75
321 Phan Trung 9 50 18% 1.52
322 Hoàng Văn Chung 12 50 24% 6.72
323 Trần Hạnh 9 50 18% 7.88
324 Le Vu Hieu 8 40 20% 15.08
325 Pham Son 6 50 12% 3.62
326 Congtri Tran 5 50 10% 1.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12