Đề thi thử đại học môn Lý lần 1 năm 2014 trường THPT Minh Khai Hà Tĩnh

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 1277

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 2 rad/s và biên độ 4cm. Tốc độ trung bình lớn nhất khi vật đi từ vị trí có li độ x = 2cm đến vị trí có gia tốc a = -8√2 cm/s2  là 

Câu 2: Cho một khung dây dẫn phẳng diện tích S quay đều với tốc độ góc ω  quanh một trục vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có cảm ứng từ  \vec{B}. Trong khung dây sẽ xuất hiện

Câu 3: Tại một nơi trên Trái Đất, tần số của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ sẽ thay đổi khi

Câu 4: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T, với phương trình li độ x =  Acos(ωt + π/3)  . Vật đạt tốc độ cực đại khi

Câu 5: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiềuu = Uocosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và điện trở, N là điểm nối giữa điện trở và tụ điện. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch MB lệch pha π/6 so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch NB và lệch pha π/2  so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AN. Biết các điện áp hiệu dụng: UAN =  120 V, UMB = 80√3 V  . Hệ số công suất của mạch bằng

Câu 7: Một vật nhỏ có khối lượng 400g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = -0,6cos5t (N). Biên độ dao động của vật bằng

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 160N/m, vật nặng có khối lượng m = 250g dao động điều hòa. Chọn mốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Trong khoảng thời gian 0,125s đầu tiên vật đi được quãng đường 8cm. Vận tốc của vật tại thời điểm 0,125s  là

Câu 10: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật nặng có khối lượng m=250g. Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống dưới một đoạn sao cho lò xo giãn 7,5 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng là

Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều u = 200√2cos100πt (V)  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ có điện trở thuần R = 80 Ω, đoạn MB gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp với cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2/π (H) và điện trở trong r = 20 Ω. Thay đổi điện dung C của tụ  ( với C khác 0 )  để  điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt cực tiểu. Giá trị cực tiểu đó bằng

Câu 12: Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình: uA = 4cos40πt , uB= 4cos(40πt + π/2)(mm) . Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách, tốc độ truyền sóng là v = 60 cm/s . Hai điểm M1, Mcùng nằm trên một elip nhận A và B làm tiêu điểm thỏa mãn: M1A – M1B= 3 cm, M2A – M2B = 4,5 cm. Tại thời điểm t, li độ của M1  là 2(mm) thì  li độ của M2

Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều   u = Uocosωt (V)  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi đó, phát biểu nào sau đây đúng

Câu 14: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V)  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp.  Đoạn mạch MB gồm 2 trong 3 phần tử (điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện C) mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R = 50 Ω   mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, khi  L = 1/2\Pi H thì công suất của đoạn mạch AB đạt cực đại và điện áp  trễ pha π/3  so với điện áp u­AB . Công suất cực đại của đoạn mạch AB là

Câu 15: Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường ở điện áp hiệu dụng 220V thì sinh ra công suất cơ học là 80W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,8, điện trở thuần dây quấn là 32Ω và hiệu suất > 85%. Coi công suất hao phí chủ yếu là do tỏa nhệt. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là

Câu 16: Tại hai điểmO1, O2 cách nhau 25,6 cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với phương trình:u1 = 50cos(50πt) (mm), u1 = 50sin(50πt) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm trên đoạn O1O2  dao động với biên độ cực đại là

Câu 17: Một khung dây dẫn có diện tích 100cm2 , gồm 200 vòng dây quấn cùng chiều. Cho khung dây quay đều quanh trục đối xứng vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có cảm ứng từ  B=0,1T với tốc độ  50 vòng/giây. Tại t = 0, vectơ pháp tuyến của khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ  một góc π/3. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là 

Câu 18: Một vật dao động điều hòa với  phương trình:x = 4cos(ωt + ϕ). Khi pha dao động bằng π/6  thì gia tốc của vật là a = -5√3 (cm/s2). Lấy π2 = 10. Chu kỳ dao động của vật là

Câu 19: Sự cộng hưởng dao động cơ xảy ra khi

Câu 20: Một nguồn điểm S có công suất không đổi phát âm đẳng hướng gây ra mức cường độ âm tại một điểm M là L. Coi môi trường không phản xạ và hấp thụ âm. Cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng d=60m thì mức cường độ âm tăng thêm được 12dB. Khoảng cách  từ S tới M ban đầu là

Câu 21: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp là nguồn điểm A và B dao động theo phương trình: u = uB = acosωt (mm). Coi biên độ sóng không đổi. Người ta đo được khoảng cách giữa 2 điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB là 3cm. Hai điểm M1  và M2  trên đoạn AB cách trung điểm O của AB những đoạn lần lượt là 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t, dao động của M1 có vận tốc 6cm/s thì vận tốc của M2  có giá trị là

Câu 22: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng m = 300g và lò xo có độ cứng  k = 40N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật m và mặt phẳng ngang là 0,1. Khi vật m đang ở vị trí lò xo không biến dạng, một vật khối lượng mo = 200g bay dọc theo trục lò xo với vận tốc 5m/s tới va chạm mềm với vật m. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g=10m/s2. Độ lớn của lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng

Câu 23: Đặt một điện áp xoay chiều u=Uocosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó Uo, ω, R và C không đổi; cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Điều chỉnh L để cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu mạch. Khi đó, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 24: Một máy biến áp lý tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp bằng 20. Điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp lần lượt là 220V và 0,16A. Hệ số công suất của mạch sơ cấp và mạch thứ cấp lần lượt là 1 và 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp là

Câu 25: Một vật dao động điều hoà với biên độ A thì cơ năng của vật

Câu 26: Phát biểu nào sau đây  là sai ?  Đối với dao động tắt dần thì

Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u = 100√2cos100πt (V)  vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) mắc nối tiếp. Khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị R1 và R2 (R1 ≠R2 ) thì điện áp hai đầu đoạn mạch lần lượt lệch pha ϕ1, ϕ2  với dòng trong mạch (với ϕ1 = 2ϕ2 ) và mạch tiêu thụ cùng một công suất P. Giá trị của P là

Câu 28: Đặt một điện áp u = Uocosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong mạch; u1, u­2 và u­3  lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức luôn đúng là 

Câu 29: Chọn phát biểu sai về sóng âm?

Câu 30: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C một điện áp xoay chiều u = 120√2cos100πt (V)  thì dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng 2,4A và điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 72V. Điện dung của tụ điện là

Câu 31: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A và  tần số  f. Cơ năng dao động của con lắc lò xo là 

Câu 32: Trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng O1và O2 giống hệt nhau dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với tần số 25Hz. Xét các đường mà tại đó các phần tử chất lỏng không dao động và cùng một phía so với đường trung trực của đoạn O1O2 , đường thứ n qua điểm có hiệu đường đi d1 – d2 = 2,5 cm,  đường thứ (n + 5) qua điểm có hiệu đường đi d’1 – d’2 = 10,5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng

Câu 33: Một vật có khối lượng m = 100g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình: x1 = 6cosπt (cm)  và x2 = 8cos(πt – π/2) (cm). Lấy π2 = 10. Cơ năng của vật bằng 

Câu 34: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc lò xo phụ thuộc vào

Câu 35: Một lò xo có khối lượng không đáng kể , dài 1m được cắt thành hai đoạn có chiều dài l1, l2. Khi móc vật m1 = 600g vào lò xo có chiều dài l1, vật m2 = 1kg vào lò xo có chiều dài l2  rồi kích thích cho hai vật dao động thì thấy chu kỳ dao động của chúng bằng nhau. Chiều dài l1, l2  của hai lò xo là 

Câu 36: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng rộng rãi nhất là

Câu 37: Một sóng ngang truyền theo phương Ox với phương trình u = 2cos(6πt - 4πx + π/3) (cm) trong đó x tính bằng mét (m) và t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng bằng

Câu 38: Điện áp xoay chiều u = Uocos2πft ( trong đó Uo  không đổi, f thay đổi được ) được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Khi f = f1 = 36 Hz và khi f = f2 = 64 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch có cùng giá trị là P. Khi f = f3 = 70 Hz và khi f = f4 = 80 Hz  thì công suất tiêu thụ của mạch lần lượt là  P3 và P4 . Kết luận đúng là 

Câu 39: Hai điểm M, N nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/4. Tại thời điểm t, khi li độ dao động tại M là u­M = +4 cm thì li độ dao động tại N là  uN = -4 cm. Biên độ sóng bằng  

Câu 40: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g với biên độ góc αo. Lúc vật qua vị trí có li độ góc α , nó có vận tôc v thỏa mãn 

Câu 41: Một con lắc đơn dao động điều hòa ở mặt đất có nhiệt độ 300C. Đưa lên độ cao 640m có nhiệt độ 200C thì thấy chu kỳ dao động vẫn không thay đổi. Biết bán kính Trái Đất là 6400 km. Hệ số nở dài của dây treo là

Câu 42: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt + ϕ) ( trong đó  và không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi tăng dần điện dung của tụ thì thấy ứng với các thời điểm t1, t2, t3  lần lượt điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Mối liên hệ giữa t1, t2 và t3  

Câu 43: Một con lắc đơn gồm sợi dây dài l = 50cm, vật nặng có khối lượng m = 100g. Kéo con lắc làm sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc αo = 600  rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật khi lực căng dây treo bằng 2N là

Câu 44:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo khối lượng không đáng kể và quả cầu khối lượng m. Kích thích cho quả cầu dao động với phương trình x = 8cos(ωt + ϕ) cm thì trong quá trình dao động, tỉ số giữa lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu là 7/3 . Lấy g = 10 m/s2. Giá trị của ω bằng

Câu 45: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(120πt + π/6) V vào hai đầu một đoạn mạch thì trong mạch có dòng điện i = √2 sin (120πt + π/3) A chạy qua. Công suất của dòng điện trong mạch bằng

Câu 46: Đặt điện áp u =120√2 cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một cuộn cảm thuần, một điện trở thuần và một tụ điện mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm và điện trở, N là điểm nối giữa điện trở và tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AN bằng 150V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu NB bằng 60V. Điện áp hai đầu AM  có giá trị hiệu dụng  gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 47: Cho mạch RLC nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C = 31,8 µF , cuộn dây có hệ số tự cảm L = 1/2π H  và biến trở R. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = U√2cos100πt V. Giá trị cực đại của công suất toàn mạch khi R thay đổi bằng 144W. Độ lớn của U là

Câu 48: Một sóng âm có tần số 500Hz truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s  sẽ có bước sóng bằng

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 3.97
2 dangkhoa 50 50 100% 4.92
3 Brucelee 49 50 98% 10.33
4 Nguyễn Minh Sơn 48 50 96% 2.57
5 tran dinh quy 48 50 96% 80.12
6 Do Hai Dang 48 50 96% 25.55
7 Nguyễn Duy Lộc 47 50 94% 1.85
8 luong ba duong 46 50 92% 53.38
9 Eden Hazard 46 50 92% 58.57
10 CSH - 516 46 50 92% 63.6
11 Nguyễn Văn Thân 46 50 92% 2.13
12 Minh Duc Trinh 45 50 90% 66.33
13 Nguyễn Văn Tài 44 50 88% 65.17
14 Optimuz Prime 43 48 90% 66.2
15 Trần Thị Hòa 43 50 86% 62.3
16 nguyễn nga 42 49 86% 90.12
17 tran van lac 42 50 84% 70.98
18 lê văn sang 42 48 88% 3.28
19 Nga Nguyen 41 50 82% 81.73
20 xuân thăng 40 47 85% 79.93
21 Trucio Trush Le 38 41 93% 90.12
22 trần văn thắng 40 50 80% 91.77
23 keengs 38 44 86% 17.57
24 pham tuong vi 40 50 80% 85.78
25 le dinh quang 39 49 80% 90.05
26 nguyenthu 39 50 78% 60.1
27 Hoàng Minh 39 50 78% 85.23
28 Quyên Phan 37 45 82% 5.55
29 Đk Mio SiTy 36 42 86% 46.48
30 Loc Vo 36 43 84% 76.53
31 TTQ 36 44 82% 1.5
32 cuongno1 38 50 76% 61.53
33 usain 38 50 76% 82.27
34 Wan Win 36 45 80% 80.37
35 hoang thi mai 36 46 78% 90.1
36 Nguyễn Đình Huy 37 50 74% 4.07
37 duongvanhai 37 50 74% 88
38 Mây Mưa 37 50 74% 4.67
39 lê trọng dương 37 50 74% 89.82
40 cuong 36 48 75% 77.25
41 Hoàng Dương 33 42 79% 3.55
42 le tien linh 35 48 73% 69.02
43 nguyen tien dat 32 40 80% 55.4
44 Cương Lường Anh 35 49 71% 89.9
45 Nguyễn Hữu Nam 31 37 84% 90.1
46 nguyenducminh 35 50 70% 69.93
47 lê anh sơn 35 50 70% 67
48 Azwraith Pham 35 50 70% 78.33
49 Darknight 35 50 70% 61.18
50 Nguyễn Tất Tường 30 36 83% 58.47
51 Đăng Khoa Nguyễn Hồ 31 40 78% 73.27
52 Minh Thành 34 50 68% 5.5
53 Ngôk Pé 34 50 68% 75.23
54 nguyen duy nhat 32 45 71% 90.17
55 tranxuanhoa 29 37 78% 83.67
56 vu dunh 29 37 78% 88.03
57 Supper Ly 33 50 66% 3.87
58 Trịnh Công Anh 29 38 76% 31.42
59 ta thi thu xuyen 29 39 74% 90.57
60 so luu huong 29 40 73% 90.15
61 Doan Thanhhuong 29 40 73% 4.6
62 Khoảng Cách 24 25 96% 27.77
63 Võ Văn Thạnh 32 50 64% 84.5
64 Lê Khánh Linh 32 50 64% 69.57
65 tuan 32 50 64% 6.57
66 Kool Kool 25 29 86% 56
67 Thu Phong 25 29 86% 51.08
68 Nguyễn Văn A 29 41 71% 90.23
69 trantrieui 32 50 64% 70.77
70 Nguyễn Minh Sơn 32 50 64% 57.87
71 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 25 30 83% 72.35
72 thần thánh 27 36 75% 46.47
73 Trần Vân Anh 31 49 63% 90.12
74 Liễu Phi Phi 24 28 86% 42.62
75 Nguyễn Thị Ngọc 27 37 73% 58.05
76 thanh kakao 31 50 62% 78.82
77 Nhiep_Phong 23 26 88% 48.08
78 Minh Meo Meo Muoi 23 25 92% 14.03
79 nguyễn khánh 26 38 68% 56.08
80 vũ thị hương 24 32 75% 90.07
81 hodinhkhai 33 46 72% 45.32
82 Vu Kim Anh 25 35 71% 30.9
83 Lầm Lì Thì Sao 26 39 67% 54.38
84 Thuy Linh 25 36 69% 91.93
85 trần thị hiếu 23 30 77% 42.6
86 tuấn anh 23 31 74% 65.8
87 NINH HUNG 23 31 74% 90.22
88 Quân Nguyễn 29 50 58% 86.83
89 Hai Quyen 29 50 58% 88.63
90 Trang Chít 21 28 75% 74.85
91 Doong Doong 36 48 75% 83.42
92 nguyễn thị mỹ tiên 28 50 56% 47.08
93 Thắng Trần 18 20 90% 51.43
94 đỗ thị thủy 28 50 56% 90.17
95 nguyennhuthoa 21 30 70% 56.72
96 TranHuyh NgocTjen 27 50 54% 28.62
97 Khánh Sỹ 27 50 54% 85.43
98 hà thịnh 18 18 100% 43.2
99 pham thi kim chi 26 50 52% 4.4
100 nguyen ngoc anh 22 38 58% 91.43
101 Phan Văn Tuấn 26 50 52% 9.45
102 TruongDinhHieu 26 50 52% 38.23
103 Xeko Hi 26 50 52% 3.37
104 Nguyễn Mạnh Cường 17 23 74% 75.42
105 Bebaubuongbinh Bebaubuongbinh 19 29 66% 90.17
106 sdgcxbcvvb 20 33 61% 86.97
107 ItalyMin Shim 22 39 56% 82
108 Bùi Anh Tú 15 19 79% 40.68
109 Mi Su 16 23 70% 49.33
110 Ngoc Hoang 24 47 51% 90.47
111 Long Mai Duc 25 50 50% 81.03
112 Hải Anh 25 50 50% 10.93
113 Ngọc Anh 15 20 75% 20.52
114 sky sociu 25 50 50% 56.92
115 Dương Phong Tử 16 23 70% 53.47
116 Công Công 13 15 87% 29.47
117 Tung Dinh Hoang 14 18 78% 80.4
118 Kí Ức Gió 19 33 58% 40.47
119 Trần Hải Bằng 26 48 54% 55.65
120 Cư Ời 24 50 48% 60.95
121 Minh Thuc Nguyen 16 26 62% 49.27
122 nguyễn tất thành 24 50 48% 62.05
123 Leo SimBed 15 23 65% 17.25
124 hoai duc 24 50 48% 60.92
125 nguyễn tùng 12 17 71% 75.53
126 Bon Bon 12 17 71% 30.58
127 lê thị mỹ dung 23 50 46% 51.35
128 du ming yu 10 12 83% 31.42
129 Trần Ngọc Cường 11 15 73% 22.12
130 Hay Cuoi Len 11 16 69% 19.9
131 Tuongvy Dangthi 22 50 44% 76.78
132 Lê Mạnh Hùng 9 11 82% 37.52
133 nguyen hy 22 50 44% 71.55
134 Thanh TÙng 13 23 57% 29.12
135 toancao 22 50 44% 14.45
136 Ut Xjnh 22 50 44% 53.18
137 Jiro Kun 22 50 44% 81.42
138 hIEU bp 22 50 44% 9.57
139 Lu chi cuong 9 13 69% 26.12
140 Chuột Chúa 16 20 80% 26.1
141 Nguyên Trực 21 49 43% 43.28
142 Toi dai dot 9 13 69% 48
143 nguyễn văn dũng 8 10 80% 21.53
144 Xuân Quân 21 50 42% 82.53
145 Vu le Van 8 11 73% 13.42
146 Dươngg Emm 8 11 73% 46.52
147 Bao Le 17 26 65% 33.8
148 Hoai Tut Huynh 21 50 42% 92.82
149 nguyễn thị trút ly 21 50 42% 78.62
150 Bột Vivien 12 24 50% 51.68
151 le duc manh 10 18 56% 44.68
152 Hoàng Trung Phong 8 12 67% 19.58
153 Ngọc Dũng 7 10 70% 35.93
154 Đinh Thị Hồi 13 28 46% 71.73
155 Dracula Alvab 8 13 62% 6.78
156 Linh Lỉnh 20 50 40% 69.53
157 Đỗ Thị Phượng 20 50 40% 4.3
158 pham hieu 5 5 100% 20.13
159 Huỳnh Mai Thiên Huy 20 50 40% 91.42
160 Minh tai 8 14 57% 12.15
161 Lương Khắc Tùng 19 48 40% 83.07
162 Trần Ngọc Trường 6 9 67% 59.48
163 Star Thai Hai 6 9 67% 6.12
164 ngô linh 5 6 83% 14.47
165 lý thành hưng 7 12 58% 33.77
166 Ngoc Hai 6 10 60% 29.62
167 nguyễn minh đặng 4 4 100% 7.38
168 thanky 9 19 47% 34.4
169 dfdsfgsdfsdfsd 6 10 60% 19.6
170 L'Arc Ciel 4 4 100% 1.15
171 Nguyen Cuong 6 10 60% 25.57
172 Cơn Gió Mong Manh 19 49 39% 29.95
173 nguyễn anh khoa 6 11 55% 29.58
174 Phạm Thị Bích Thủy 4 5 80% 24.88
175 le van quy 5 8 63% 12.68
176 buihailong 19 50 38% 6.23
177 Mít Tờ Ô 19 50 38% 57.28
178 ʚɞViệt Thắngʚɞ 7 10 70% 24.52
179 Nhok Kelvin 19 50 38% 7.35
180 Trần Ngọc Sâm 19 50 38% 13.05
181 Phạm Thảo 19 50 38% 44.8
182 Bienmuadong Vi 5 10 50% 23.67
183 nguyễn quang tiến 3 4 75% 5.22
184 Tiểu Bảo Bảo Zing 18 49 37% 20.38
185 Ngan Truong 18 50 36% 36.3
186 ThanhDensher 5 11 45% 14.78
187 daongocvuong 7 12 58% 23.95
188 Tí Lười 18 50 36% 29.13
189 Cao Sang Ước Mơ 6 14 43% 27.62
190 phan thị trường thanh 4 9 44% 20.18
191 Trái Tim Cô Đơn 3 6 50% 7.92
192 Tran Huu Vy 4 9 44% 42.65
193 Đô Hoàng Bảo Bình 7 18 39% 12.48
194 nguyen van tu 15 42 36% 53.73
195 Hoàng Lân 3 6 50% 9.03
196 Mot Thoi DE Nho 1 1 100% 0.13
197 Sâm Bổ Lượng 2 4 50% 0.92
198 Manh Asus 1 1 100% 1.23
199 Không Tên 24 48 50% 37.08
200 Vladimir Linh 16 46 35% 15.72
201 Bich Hong Bich 3 5 60% 11.55
202 Thành Nguyễn 1 1 100% 10.05
203 Tạ Minh Lộc 2 4 50% 4.18
204 trần thương thương 8 15 53% 47.73
205 Dynamo Cường 2 4 50% 6.42
206 Tja Go 1 1 100% 0.68
207 Jane Thanh Van 1 2 50% 0.13
208 nguyen van kha 1 2 50% 1.1
209 Nguyễn Trọng Nghĩa 17 50 34% 1.92
210 HOÁ HỌC 1 2 50% 1.32
211 Đỗ Đình Phương 17 50 34% 17.85
212 Pé Py 2 5 40% 6.5
213 tranvandong 1 2 50% 0.93
214 QUỐC TUẤN 1 1 100% 3.32
215 nguyen dinh trieu 2 5 40% 5.15
216 ToNy 4 11 36% 17.9
217 Than Nguyenthe 17 50 34% 5.3
218 Hồ Tuấn 1 2 50% 2.67
219 Quangha Ta 17 50 34% 2.32
220 Dinh Duc 17 50 34% 3.3
221 vo thanh hai 2 5 40% 3.07
222 Nguyễn Nhật Long 17 50 34% 17.95
223 bui minh hoang 1 2 50% 0.77
224 hoang dong 30 35 86% 70.98
225 quoc huy 0 0 0% 1.75
226 tranthao 0 0 0% 0.1
227 Trọng Kt 17 48 35% 23.27
228 Hồ Nguyên 0 0 0% 0.05
229 Vũ văn hùy 0 0 0% 0.07
230 Thanh Dao 0 0 0% 0.22
231 Hùng Ham Học 9 14 64% 24.58
232 Van Phong Nguyen 14 28 50% 23.27
233 Ngọc Quân 20 48 42% 9.13
234 pham thanh tuan 0 0 0% 0.1
235 Bảo Hét Nan Đét 12 19 63% 26.03
236 Thanhtu To 29 47 62% 89.6
237 phạm sơn tùng 18 36 50% 88.75
238 Nguyễn Hồng Hải 28 32 88% 56.08
239 Nguyễn Thị Tư 0 0 0% 2.97
240 Khoa Nguyen 7 8 88% 24.82
241 pham viet anh 0 0 0% 0.13
242 Đinh Thị Kim Oanh 11 22 50% 45.43
243 Sao Phải Xoắn Hd 0 0 0% 2.2
244 Manh Thê 2 6 33% 42.67
245 Phan Minh Thiện 0 0 0% 0.05
246 Ông Nội Mày 9 47 19% 6.95
247 Minh Đức 0 0 0% 0.87
248 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 3 7 43% 9.53
249 phạm quốc trung 34 48 71% 89.72
250 Hieu GC 4 11 36% 12.07
251 chienxu 6 9 67% 5.5
252 Nguyễn Ngọc Khánh 42 46 91% 6.72
253 Hoàng Aanh 16 48 33% 7.75
254 maido 0 0 0% 0.1
255 le xuan hoang 0 0 0% 2.65
256 trần hữu trường 23 30 77% 21.72
257 trần thanh quang 14 19 74% 23.17
258 doanvantoan 2 6 33% 25.6
259 Đờ Lờ Beatboxer 39 47 83% 76.68
260 Minh Khiêm 9 11 82% 39.98
261 Lucky Luke 14 48 29% 6.68
262 Tuan Vo 0 0 0% 5.05
263 kei 0 0 0% 0.05
264 Ngọc Anh 22 31 71% 43.7
265 Le Thi Kim 25 48 52% 41.42
266 Nguyễn Việt Cường 15 27 56% 90.5
267 Irol Nguyễn 0 0 0% 0.08
268 Kieu Phuong Thuy 0 0 0% 0.43
269 Duy Tạ 37 38 97% 12.27
270 Bằng Lăng Tím 13 21 62% 27.82
271 Nguyen Thi Thu Thuy 0 0 0% 0.07
272 tran thi van 23 48 48% 88.68
273 le thong 9 15 60% 21.48
274 phạm hiếu 0 0 0% 0.32
275 Trần Cônq Danh 4 5 80% 90.58
276 nguyen duc phong 0 0 0% 0.02
277 KhaLy Huynh 14 48 29% 6.2
278 nguyen duy ngoc 0 1 0% 2.58
279 Hoàng Quang Khánh 1 3 33% 10.2
280 a 0 1 0% 5.27
281 ndt 19 48 40% 61.8
282 lethaovy 16 50 32% 1.15
283 pham thanh hung 0 2 0% 4.65
284 nguyenthimai 16 50 32% 1.07
285 nguyenminhhien 15 47 32% 10.02
286 huynhminhvuong 16 50 32% 55.85
287 nguyen long 16 50 32% 22.25
288 Anh Abnhs 1 5 20% 10.1
289 Henry Nguyen 16 50 32% 53.62
290 phamvanan 23 48 48% 50.25
291 Nguyễn Thị Mai 4 15 27% 17.33
292 Cầu Vồng Sau Mưa 5 18 28% 20.98
293 Zym 6 16 38% 10.25
294 nguyen duy son 15 50 30% 2.3
295 nguyễn thị thuận yến 15 50 30% 25.63
296 Mai Thị Mỹ Hạnh 4 17 24% 3.47
297 Johnny 6 24 25% 30.97
298 đỗ đại học 14 50 28% 1.58
299 Nguyễn Nghĩa 13 47 28% 6.3
300 Kim Nam Hoai 14 50 28% 19.03
301 LinhLe 14 50 28% 31.37
302 Pham Son 14 50 28% 1.6
303 bearbebu 14 50 28% 30.47
304 Chien Nguyen 14 50 28% 5.62
305 Nguyen Khiem 14 50 28% 1.2
306 trịnh hoàng anh 14 50 28% 63.47
307 Hội Hâyhôha 13 50 26% 0.85
308 tranhoanganh 13 50 26% 2.73
309 Crystal Song 13 50 26% 23.28
310 dang binh 12 47 26% 10.03
311 Phan Linh 13 50 26% 1.88
312 Phương Tuấn 12 50 24% 0.58
313 TN KenDu 12 50 24% 0.78
314 Bình An 12 50 24% 8.43
315 nguyen thi chau 12 50 24% 11.67
316 Nguyen Khac Diep 12 50 24% 12.7
317 nguyễn thu trinh 11 48 23% 4.12
318 Hiệp Lee 11 50 22% 2.15
319 Nghia Nhan Duong 11 50 22% 2.03
320 Anh Khoa 11 50 22% 2.37
321 Thỏ Heo 11 50 22% 1.67
322 Cẩm Tiên 8 49 16% 2.25
323 Thanh Phuong Ho 6 49 12% 1.07
324 Tuân Chelsea 6 48 13% 29.97

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12