Đề thi thử đại học môn Sinh lần I trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương năm 2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 26 câu - Số lượt thi : 1398

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: ADN có chức năng

Câu 2: Một gen có chiều dài 0,408 micrômet và có A = 900, sau khi đột biến chiều dài của gen vẫnkhông thay đổi nhưng số liên kết hiđrô của gen là 2703. Loại đột biến đã phát sinh là.

Câu 3: Ở đậu Hà Lan, khi lai giữa đậu hạt vàng thuần chủng với đậu hạt xanh được Fđồng loạt hạtvàng ; F2 thu được tỉ lệ \frac{3}{4} hạt vàng và \frac{1}{4} hạt xanh. Cho F2 tự thụ phấn thu được F3 . Xác suất để chọn ngẫu nhiên được một cây hạt vàng là dị hợp tử ở F3 là bao nhiêu?

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đột biến lặp đoạn?

Câu 5: Ý nghĩa thực tiễn của qui luật phân li độc lập là

Câu 6: Gen có chiều dài 2550Å và có 1900 liên kết hyđrô. Gen bị đột biến thêm 1 cặp A-T. Số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự sao 4 lần là:

Câu 7: Người ta dựa vào dạng đột biến nào để xác định vị trí của gen trên NST?

Câu 8: Điều kiện nghiệm đúng định luật phân li của Menđen là

Câu 9: Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt tròn; gen B quy định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt chín muộn. Cho cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn đời con thu được 3600 cây, trong đó có 144 cây có kiểu hình hạt tròn, chín muộn. Biết rằng không có đột biến, hoán vị gen xảy ra ở cả 2 giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây ở đời con có kiểu hình hạt dài, chín muộn là bao nhiêu?

Câu 10: Xét cặp gen dị hợp Bb nằm trên một cặp NST tương đồng. Mỗi gen đều có 60 vòng xoắn. Gen B chứa 35% Ađênin, gen b có 4 loại đơn phân bằng nhau. Cho hai cây có cùng kiểu gen nói trên giao phấn, trong số các hợp tử F1 xuất hiện loại hợp tử chứa 1080 Guanin. Kiểu gen của loại hợp tử trên là:

Câu 11: Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi

Câu 12: Cho biết các gen phân li độc lập và trội hoàn toàn. Phép lai P: AaBbDdEe x AaBbDdEe cho thế hệ sau với kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn với tỉ lệ

Câu 13: Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDD x aaBbDd thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ

Câu 14: Sự nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng gì ?

Câu 15: Sự trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong một cặp NST kép tương đồng là nguyên nhân dẫn đến:

Câu 16: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb × ♀AaBB. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?

Câu 17: Điều nào sau đây là không đúng về quy luật hoán vị gen:

Câu 18: Một tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân bình thường để tạo trứng, theo lí thuyết số loại trứng tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?

Câu 19: Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến cấu trúc NST ở hai NST thuộc hai cặp NST tương đồng số 2 và số 4. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết tỉ lệ giao tử mang NST đột biến trong tổng số giao tử tạo ra là

Câu 20: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực sợi nhiễm sắc của NST có đường kính là

Câu 21: Cho lai hai dòng lúa mì: P ♂AaBB × ♀Aabb. Biết hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Nhận định không đúng là

Câu 22: Một loài có 2n = 24. Có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 7200 mạch pôlinuclêôtit mới.Số lần nguyên phân của các tế bào là :

Câu 23: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:

Câu 24:  Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi một số lần liên tiếp đã tạo ra được 30 mạch polinucleotit mới. Xét các kết luận sau đây:

1- Nếu diễn ra theo nguyên tắc bổ sung thì tất cả các ADN con đều có cấu trúc giống nhau.

2- Trong các phân tử ADN con được tạo ra, có 15 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

3- Phân tử ADN nói trên đã nhân đôi 4 lần liên tiếp.

4- Trong các phân tử ADN con được tạo ra, có 14 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

Có bao nhiêu kết luận đúng ?        

Câu 25: Một gen có 150 chu kì xoắn và G = 600. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, cần môi trường nội bào cung cấp số lượng nuclêôtit thuộc mỗi loại là

Câu 26: Cho biết không xảy ra đột biến, Tính theo lí thuyết, xác suất sinh con mang 3 alen trội của một cặp vợ chồng có kiểu gen AaBBDdEe × AaBbddEe là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thanh Tùng 24 24 100% 3.05
2 Nguyễn Thành Tâm 24 24 100% 1.13
3 jr phan 24 24 100% 4.87
4 Do Hai Dang 24 24 100% 2.23
5 Quỳnh Anh 23 24 96% 9.62
6 Quốc Việt 22 23 96% 34.77
7 anhsangvabongtoi 22 24 92% 16.63
8 Vô Danh 22 24 92% 4.53
9 Lan Anh Tran Huynh 21 24 88% 15.05
10 lương ngọc quảng 21 24 88% 15.43
11 nguyễn thị thanh hằng 20 24 83% 27.15
12 Tuyen Le 20 24 83% 18.9
13 Nguyễn Thị Tư 20 24 83% 23.27
14 DuyAnh 20 24 83% 17.32
15 Suong Nhok 20 24 83% 16.9
16 ha ha 20 24 83% 3.43
17 HuỳnhThị Tâm Hiền 19 24 79% 21.93
18 Mai Thị Trang 19 24 79% 19.72
19 Anh Tran 19 24 79% 25.7
20 Nguyễn Thị Thoại Hằng 19 24 79% 18.8
21 hoang hung 18 23 78% 51.73
22 ho thi kim linh 18 24 75% 24.22
23 sờ mai lơ 18 24 75% 16.6
24 Phạm Hiền 18 24 75% 23.73
25 Phạm Công Sơn 18 24 75% 19.7
26 Trần Thanh Tuyền 18 24 75% 37.35
27 Luân Liều Lĩnh 18 24 75% 32.05
28 Trịnh Xuyến Chi 18 24 75% 24.13
29 Trần Nhật Hạ 18 24 75% 34.4
30 THỌ TRƯỜNG LĨNH 18 24 75% 12.48
31 nguyen phi can 16 19 84% 52.12
32 Hồng Hạnh 17 23 74% 13.53
33 Sâu Sâu 17 23 74% 20.7
34 Hoai Nguyen 17 24 71% 29.52
35 Nguyễn Ngọc Kim Phượng 17 24 71% 12.42
36 Trinh Hoang Hai 17 24 71% 18.52
37 trần vũ 17 24 71% 21.25
38 Tô Thị Hương Thảo 15 20 75% 8.57
39 Đăng Danh 15 21 71% 35.58
40 Tố Trinh 13 15 87% 12.98
41 Sốngchậmlại Nghĩkhácđi Yêuthươngnhiềuhơn 16 24 67% 29.3
42 Đinh Linh 16 24 67% 13.23
43 Trần Yên 16 24 67% 21.27
44 Cao Thị Ánh Ngọc 15 23 65% 57.62
45 Nguyen Minh Hieu 12 15 80% 5.85
46 Củ Cải HM 15 24 63% 22.3
47 Hoàng Lê 15 24 63% 34.65
48 Aktf Htte 15 24 63% 28.42
49 Nụ Cười Của Gió 15 24 63% 36.52
50 Chỉn Mìn Sướng 15 24 63% 17.35
51 Doan Quoc Huy 11 12 92% 56.77
52 Đào Thị Hải Yến 15 24 63% 13.3
53 thu thao 15 24 63% 26.77
54 Optimuz Prime 14 22 64% 42.15
55 Dung Hâm 12 16 75% 19.93
56 nguyen van hien 14 24 58% 40.38
57 Bùi Thảo 14 24 58% 25.32
58 JackieSu 14 24 58% 49.1
59 Avada Kedavra 14 24 58% 12.25
60 nong thanh nhan 14 24 58% 20.67
61 nguyen thi tien kieu 14 24 58% 3.72
62 caysoi37@gmail.com 11 16 69% 36.7
63 ho loi 13 23 57% 12.47
64 Quân Nguyễn 11 17 65% 86.6
65 Albus Severus 13 23 57% 37.03
66 Trần Thanh Nhân Trí 13 23 57% 38.97
67 dungdiudang 13 24 54% 21.18
68 namdang 13 24 54% 19.18
69 Nguyễn Đình Ngọc 13 24 54% 41.55
70 Anh Mũm Mĩm 13 24 54% 10.88
71 Đào Thị Sim 13 24 54% 11.75
72 Hà Trần 9 12 75% 38.1
73 Vũ Vui Vẻ 12 22 55% 17.92
74 Mai Lee 10 17 59% 7.1
75 Nguyễn Nghĩa 12 24 50% 24.48
76 Ngo Lien 12 24 50% 11.45
77 Tran xuan Nhan 12 24 50% 22.73
78 Cô Chủ Nhỏ 12 24 50% 4
79 Nga Pham 12 24 50% 2.98
80 Huu Minh Ho 12 24 50% 4.1
81 Nguyễn Mạnh Khương 12 24 50% 30.5
82 Le Khac Hoang 12 24 50% 5.47
83 hoangphithieuhiep 12 24 50% 25.53
84 Lam Tu Dau 12 24 50% 22.75
85 Sộp Hồ 12 24 50% 21.55
86 Bá Hoàng 9 15 60% 10.52
87 Unko Suru 12 24 50% 19.3
88 Thu Uyên 11 21 52% 91.95
89 Hồ Mai Đâng Khoa 12 24 50% 21.28
90 Cá Vàng 7 11 64% 2.48
91 Hoa Trần 11 23 48% 57.1
92 Lam Lam 11 24 46% 16.73
93 phan thị trường thanh 11 24 46% 43.17
94 camuyen 11 24 46% 0.53
95 lee ki 11 24 46% 6.13
96 nguyen ngoc han 7 12 58% 9.4
97 Nguyen Trung Nghia 8 15 53% 6.08
98 Le Thi Minh Hang 11 24 46% 1.38
99 huynh tuyen 11 24 46% 15.28
100 nguyễn ngọc minh 11 24 46% 63.97
101 đoàn thị hưởng 11 24 46% 26.45
102 Phạm Bích Thủy 5 8 63% 4.25
103 laikimoanh 8 17 47% 36.25
104 Beast 10 23 43% 66.87
105 Nguyễn Thanh Tâm 10 24 42% 36.52
106 Nguyễn Duy Nhật 10 24 42% 29.92
107 Bing Mik 10 24 42% 2.6
108 Pha Lê 10 24 42% 46.55
109 Hoài Thanh 10 24 42% 11.25
110 nguyễn thị thu hường 10 24 42% 20.3
111 Trần Thị Hương Giang 10 24 42% 22.08
112 Lam Rùa 10 24 42% 3.67
113 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 10 24 42% 4.25
114 Lee Shin 4 8 50% 2.82
115 Nguyễn Thị Mỹ hương 5 11 45% 6.52
116 Han Thuong 9 24 38% 24.62
117 Nguyễn Thị Thu Trang 9 24 38% 20.52
118 Nguyễn Văn Dũng 9 24 38% 28.57
119 miku 9 24 38% 23.92
120 đỗ anh hoàng 9 24 38% 13.6
121 Dương Ichi Kudo 9 24 38% 0.62
122 Shin Thành 9 24 38% 7.53
123 Pham Van 9 24 38% 32.85
124 Huỳnh Thiên Hạc 9 24 38% 7.37
125 Nguyễn Văn Vinh 5 12 42% 0.48
126 Khải Lê 9 24 38% 11.38
127 thanhtinh 9 24 38% 1.52
128 Nguyễn Thị Huyền Trang 9 24 38% 55.23
129 Cẩm Tiên Phan 9 24 38% 40.87
130 ĐCMVKL VẬY NHÉ 2 3 67% 1.32
131 lehungthinh 1 1 100% 0.72
132 HOÁ HỌC 1 1 100% 0.27
133 Quỳnh Mai 1 1 100% 3.25
134 kim hae sang 8 22 36% 12.02
135 Phan Nguyen Hanh Nhan 1 1 100% 1.07
136 nhung 5 13 38% 22
137 nguyen canh tuan 4 11 36% 16.35
138 Trăng Khuyết 1 2 50% 0.95
139 Nhỏ Ngốx 8 24 33% 20.33
140 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 8 24 33% 18.18
141 Cỏ Bốn Lá 8 24 33% 6.32
142 Lê Ngọc Khánh Huyền 1 3 33% 5.15
143 Em Vô Tình 0 0 0% 0.33
144 Zin Prim 8 24 33% 21.4
145 Ghéo Tù 8 24 33% 25.02
146 Pe Voi 8 24 33% 21.78
147 Lại Tiến Minh 8 11 73% 9.87
148 Mr.E 19 26 73% 51.42
149 dinh truong sinh 14 20 70% 20.27
150 Love Rain 8 24 33% 22.03
151 ho minh tinh 0 0 0% 0.38
152 Phương Phi 14 26 54% 19.42
153 Trắng Bông Tuyết 6 26 23% 21.9
154 Nkỏ Ngốc 0 0 0% 0.08
155 Trương Nhật Huy 8 24 33% 26.97
156 Hằng Lê 18 26 69% 5.48
157 BigBang Zết 8 24 33% 12.33
158 men 8 24 33% 16.42
159 BởivìTiềnđẹptrai Nêncónhiềubạngái Họyêutiềntêtái Ngườitaphảiáingại 8 24 33% 4.17
160 Kẹo Mút 17 26 65% 26.43
161 tranthiphuonglinh 0 0 0% 90.02
162 Hùng Lương 9 26 35% 10.52
163 Azwraith Pham 0 0 0% 0.1
164 Phan Ngọc Trang 2 8 25% 7.82
165 Bà La Sát 9 26 35% 1.57
166 Phí Đức 8 22 36% 33.27
167 Vân Lê 10 16 63% 21.4
168 Ha van huy 1 1 100% 0.28
169 Mai Trinh 13 26 50% 16.07
170 Trương Hải Anh 0 0 0% 0.17
171 Long Bui 7 14 50% 6.33
172 Chong Chong Tre 4 10 40% 21.63
173 sohyun 9 16 56% 29.47
174 Sĩ Hiệu 9 26 35% 7.97
175 Bi Han Đờ Som 7 22 32% 9.02
176 Nụ Cười Của Nắng 7 22 32% 6.07
177 đỗ nguyễn yến hương 1 4 25% 0.32
178 Trần Thị Thảo Hà 7 23 30% 8.82
179 Yến Nhi 7 23 30% 18.37
180 phan thị bảo minh 7 24 29% 6.33
181 Trần Văn Cần 7 24 29% 37.92
182 Ngô Văn Cần 7 24 29% 0.87
183 Gia Bảo 7 24 29% 29.83
184 Huong Lanh 7 24 29% 14.5
185 Hoàng Lân 7 24 29% 19.17
186 Nắng Về Đêm 7 24 29% 6.77
187 Sirô Dâu 7 24 29% 36.07
188 nguyễn thị mỹ lệ 2 10 20% 1.05
189 Thuthu Nguyễn 4 16 25% 18.58
190 kiên chí linh 6 24 25% 19.13
191 Thỏ Láu 6 24 25% 94.38
192 Chuot Hen 6 24 25% 16.68
193 lê huy hùng 6 24 25% 0.6
194 Mèocon Hồ 6 24 25% 1.08
195 Nguyễn Gia Phước 6 24 25% 73.48
196 Quàn Đại Ca Anh 5 22 23% 1.97
197 CSH - 516 5 24 21% 2.12
198 phan 5 24 21% 2.72
199 Quyet Hoanghoa 5 24 21% 7.68
200 Trần Nguyễn Linh Chi 5 24 21% 4.68
201 vohuuquoc 5 24 21% 6.52
202 Yen Xumi 5 24 21% 1.33
203 nguyen van dung 4 24 17% 6.62

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12