Đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 - khối A, A1 trường THPT Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1682

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong dao động điều hòa, đồ thị của gia tốc phụ thuộc vào tọa độ là 

Câu 2: Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với uAB = sin100πt (V) và uBC = \sqrt{3}sin(100\pi t-\frac{\pi }{2}) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC

 .

Câu 3: Một mạch dao động LC đang bức xạ được sóng ngắn. Để mạch đó bức xạ được sóng trung thì phải

Câu 4: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. MN = \frac{NP}{}2 = 1 cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Lấy π= 3,14.Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng là

Câu 5: Một máy biến áp lý tưởng có một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp được quấn trên một lỏi thép chung hình khung chữ nhật. Cuộn sơ cấp có N1= 1320 vòng dây; cuộn thứ cấp thứ hai có N3 = 25 vòng dây. Khi mắc vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 220 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp thứ nhất là U2 = 10 V; cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp thứ nhất và thứ hai có giá trị lần lượt là I1= 0,5 A và I3= 1,2 A. Coi hệ số công suất của mạch điện là 1. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp có giá trị là

Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ hai khe đến màn 3% so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

Câu 7: Đặt một điện áp  (U, ωkhông đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R = 75 Ω thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kỳ tụ điện C’ nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ điện C vẫn thấy UNB giảm. Biết các giá trị r, ZL, ZC, Z (tổng trở) nguyên. Giá trị của r và ZC là:

Câu 8: Một công nhân mắc nối tiếp một động cơ điện xoay chiều một pha với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu động cơ một điện áp: u = 160cos(100πt + π/3) V. Cho biết trên động cơ có ghi 100V- 80W và khi động cơ hoạt động đúng công suất định mức của nó thì hệ số công suất của động cơ là 0,8. Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức của nó thì giá trị điện dung C là

Câu 9: Tại một nơi xác định trên trái đất, nếu tăng chiều dài con lắc đơn thêm 50cm thì chu kì dao động nhỏ của nó thay đổi 50%. Hỏi nếu giảm chiều dài ban đầu của con lắc đơn một đoạn 30cm thì chu kì dao động nhỏ của nó thay đổi như thế nào so với chu kì ban đầu:

Câu 10: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn là ∆ℓ0. Kích thích để quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/4. Biên độ dao động của vật bằng

Câu 11: Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg. Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m0= 500g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?

Câu 12: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động điều hòa với tần số 3Hz. Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không vượt quá 360√3 cm/slà  \frac{2}{9} s. Lấy π2=10. Năng lượng dao động là

Câu 13: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 2n(vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 0,8√10 A. Nếu rôto quay đều với tốc độ 3n (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là

Câu 14: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng bằng 480nm khi truyền trong thủy tinh (thủy tinh có chiết suất tuyệt đối bằng 1,5). Khi truyền trong không khí, ánh sáng này có bước sóng bằng:

Câu 15: Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số favới tín hiệu dao động cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến ăngten phát biến thiên tuần hoàn với tần số

Câu 16: Đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm: AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MN chứa điện trở thuần R, đoạn và đoạn NB chứa tụ điện có điện dung C. Gọi ZL là cảm kháng của cuộn cảm, ZC là dung kháng của tụ. Biết Z= √3 R= 3ZC. Khi điện áp hai đầu đoạn mạch AN là 100√3 V thì điện áp hai đầu đoạn mạch MB là 100V . Điện áp cực đại của đoạn mạch AB là:

Câu 17: Một con lắc lò xo tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương, cùng tần số ω= 5 √2(rad/s), có độl ệch pha bằng 2π/3. Biên độ của hai dao động thành phần là A1= 4cm và A2. Biết độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm động năng bằng thế năng là 20cm/s. Biên độ thành phần A2 bằng:

Câu 18: Chọn câu trả lởi không đúng. Tính chất của sóng điện từ: 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng? 

Câu 20: Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = π(m/s2), dao động điều hòa với chu kì T= 0,6s. Nếu biên độ dao động là A thì độ lớn của lực đàn hồi lớn nhất của lò xo lớn gấp 4 lần độ lớn của lực đàn hồi nhỏ nhất. Biên độ dao động của con lắc là

Câu 21: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi có phương trình sóng tại nguồn O là: u = Acos(ωt - π/2) (cm). Một điểm M cách nguồn O bằng 1/6 bước sóng, ở thời điểm t = 0,5 π/ω có ly độ  √3 (cm). Biên độ sóng A là:

Câu 22: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) . Để trong khoảng thời gian 5T/4 đầu tiên vật đi được quãng đường ngắn nhất thì giá trị của pha ban đầu là

Câu 23: Hai mũi nhọn S1 S2 ban đầu cách nhau 8cm gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100Hz, được đặt chạm nhẹ vào mặt nước. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 0,8 m/s. Điểm M1 cách đều S1, S2 một khoảng d = 8cm. Tìm trên đường trung trực của S, S2 điểm M2 gần M1 nhất và dao động cùng pha với M1

.

Câu 24: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp (để hở) của nó là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U, nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Hỏi khi tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu (để hở) của cuộn thứcấp của máy biến áp trên bằng bao nhiêu?

Câu 25: Một vật nhỏdao động điều hòa với biên độ 10cm và tần số 2Hz. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều dương, lúc t = 2s vật có gia tốc a = 8 √3 m/s2, lấy π ≈10, phương trình dao động của vật là: 

Câu 26: Một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, mạch ngoài được nối với một mạch RLC nối tiếp gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L= \frac{10}{25\pi } H , tụ điện C và điện trở R. Khi máy phát điện quay với tốc độ 750vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là √2 A; khi máy phát điện quay với tốc độ 1500vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A. Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là

Câu 27: Trong mạch dao động LC khi có dao động điện từ duy trì gọi q, u, i là điện tích, điện áp và dòng điện tức thời; uo, Q0, I0 là điện tích, điện áp và dòng điện cực đại thời của mạch. Trong giai đoạn dòng điện trong mạch có chiều âm và độ lớn đang tăng dần, đúng lúc WL = WC thì nhận định nào sau đây là đúng

Câu 28: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 18cm. Tại vị trí có li độ x = 6cm, tỷ số giữa động năng và thế năng của con lắc là:

Câu 29: Cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L mắc vào điên áp xoay chiều t u = 100√2cos(100πt) (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuôn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 60o. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là.

Câu 30: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch xoay chiều là i = 2cos100πt (A),t đo bằng giây. Tại thời điểm t, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng 1A. Đến thời điểm t2 = t+ 0,005(s) cường độ dòng điện bằng

Câu 31: Một quả cầu có khối lượng M = 0,2kg gắn trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 20N/m, đầu dưới của lò xo gắn với đế có khối lượng Mđ. Một vật nhỏ có khối lượng m = 0,1 kg rơi từ độ cao h = 0,45m xuống va chạm đàn hồi với M. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s. Sau va chạm vật M dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Muốn để không bị nhấc lên thì Mđ không nhỏ hơn

Câu 32: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2,9µH và tụ điện có điện dung C = 490pF. Để máy thu được dải sóng từ λm = 10m đến λM= 50m, người ta ghép thêm một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay theo hàm bậc nhất từ giá trị C1= 10pF đến C= 490pF tương ứng khi góc quay của các bản tụ tăng dần từ 0o đến 180o. Muốn mạch thu được sóng có bước sóng λ = 20m, thì phải xoay các bản di động của tụ CV từ vị trí ứng với điện dung cực đại CM một góc α là:

Câu 33: Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới của dây để tự do. Người ta tạo sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để có sóng dừng trên dây phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số  \frac{f_{2}}{f_{1}} là:

Câu 34: Sóng ngang có tần số f = 56Hz truyền từ đầu dây A của một sợi dây đàn hồi rất dài. Phần tử dây tại điểm M cách nguồn A một đoạn x=50cm luôn luôn dao động ngược pha với phần tử dây tại A. Biết tốc độ truyền sóng trên dây nằm trong khoảng từ 7m/s đến 10m/s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 35: Một mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = \frac{1}{\pi }H, tụ có điện dung C =  \frac{10^{-4}}{\pi } F, được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều với tần số dao động điện f thay đổi.  Với các giá trị f lần lượt là 30Hz, 40Hz, 50Hz, 90Hz thì cường độ dòng hiệu dụng qua mạch tương ứng là I1,I2 , I3 , I4  . Hệ thức nào dưới đây là đúng khi so sánh các giá trị cường độ dòng ở trên:

Câu 36: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là: u = Acos( \frac{2\pi }{T}t) cm. Một điểm M cách nguồn O bằng một phần ba bước sóng ở thời điểm t = T/2 có li độ uM =2cm. Biên độ sóng là

Câu 37: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từhai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,6 µm. Xét trên khoảng MN trên màn, với MO = 5 mm, ON = 10 mm, (O là vị trí vân sáng trung tâm và M,N khác phía cới O). Hỏi trên MN có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối?

Câu 38: Cho 3 điểm A, B, C nằm trên đường thẳng đi qua nguồn âm O và về cùng một phía đối với O. Cho biết mức cường độ âm tại A, B, C lần lượt là 40dB; 35,9dB và 30dB ; đồng thời khoảng cách giữa 2 điểm B, C là 78m. Khoảng cách giữa 2 điểm A, C là

Câu 39: Trên một sợi dây đang có sóng dừng ổn định người ta thấy 3 điểm liên tiếp nhau M, N, P cùng biên độ 4cm và đều không phải là các điểm bụng sóng. Biết MN = NP = 10cm, tính biên độ tại bụng sóng và bước sóng.

Câu 40: Đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB= U√2 cos(100πt ) V Biết R = 80 Ω , cuộn dây có r = 20 Ω ,uAN = 300V UMB = 60√3 V và uAN lệch pha với UMB một góc 90. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị:

Câu 41: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng trắng ( 0,38 µm ≤ λ ≤0.76 µm). Trên đoạn thẳng MN thuộc màn quan sát vuông góc với các vạch sáng (M nằm ở vân sáng bậc 2 màu tím, N nằm ở vân sáng bậc 3 màu tím cùng phía với M so với vân sáng trung tâm) có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau?

Câu 42: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 250g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ -40 cm/s đến 40√3 cm/s là

Câu 43: Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được

Câu 44: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng dùng ánh trắng có bước sóng trong khoảng từ 0,38µm đến 0,76µm, hiệu khoảng cách từ hai khe sáng đến một điểm A trên màn là ∆d=3,5µm. Có bao nhiêu bức xạ đơn sắc bị triệt tiêu tại A

Câu 45: Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Hai khe cách nhau 0,75mm và cách màn 1,5m. Vân tối bậc 2 cách vân sáng bậc 5 cùng phía so với vân sáng trung tâm một đoạn 4,2mm. Bước sóng λ bằng

Câu 46: Chiếu xiên từ nước ra không khí một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ,  rl,  rlần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Coi chiết suất của không khí với tất cả các tia đó đều là 1. Hệ thức đúng là

Câu 47: Cho hai mạch dao động lí tưởng L1C1và L2C2 với C1 = C= 0,1µF, L1 = L= 1 µH. Ban dầu tích điện cho tụ C1  đến hiệu điện thế  6V và tụ Cđến hiệu điện thế 12V rồi cho mạch dao động. Thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch dao động bắt đầu dao động thì hiệu điện thế trên 2 tụ C1 và C2 chênh lệch nhau 3V?

Câu 48: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng thì phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 49: Đoạn mạch R, L (thuần cảm) và C nối tiếp được đặt dưới điện áp xoay chiều không đổi, tần số thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số dòng điện là fvà f2 thì pha ban đầu của dòng điện qua mạch là -\frac{\pi }{6} và \frac{\pi }{12} còn cường độ dòng điện hiệu dụng không thay đổi. Hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng f

Câu 50: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hòa với phương trình Uo =10cos2πft (mm). Vận tốc truyền sóng trên dây là 6,48 m/s. Xét điểm N trên dây cách O là 54cm, điểm này dao động ngược pha với O. Biết tần số f có giá trị từ 45Hz đến 56Hz. Bước sóng của sóng trên dây là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 TRẦN ĐẠI NGHĨA 49 50 98% 3.03
2 Phạm Nam 48 50 96% 3.58
3 Hạ Thiên 47 50 94% 36.7
4 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 79.05
5 Do Hai Dang 50 50 100% 2.07
6 le van quy 48 50 96% 26.05
7 Mai Huy 46 49 94% 6.67
8 Trần Quốc Thế 45 48 94% 3.73
9 nguyenducminh 41 44 93% 31.93
10 Nam Hư Hỏng 43 50 86% 75.48
11 Hoàng Mạnh Linh 42 50 84% 8.5
12 luong ba duong 41 50 82% 90.08
13 phạm thị thủy 41 50 82% 75.82
14 Nguyễn Tấn Tài 41 50 82% 9.37
15 Nguyễn Tiến Mạnh 40 50 80% 3.8
16 Trang Leo 39 50 78% 6.33
17 nguyễn thị quỳnh 35 40 88% 90.05
18 CSH - 516 38 50 76% 80.42
19 Lâm Chấn Lột 37 48 77% 3.18
20 Trần Thị Hòa 35 44 80% 90.18
21 Captain America 96 31 37 84% 9.53
22 Minh Duc Trinh 36 50 72% 81.1
23 Judas 35 50 70% 87.57
24 Nguyễn Hữu Nam 30 34 88% 89.8
25 Phạm Văn Huân 32 40 80% 90.12
26 keengs 33 43 77% 75.93
27 Bùi Vĩnh Dươ 35 49 71% 84.25
28 trần đoan trang 32 40 80% 90.15
29 Pham Thi bac 35 50 70% 79.45
30 Hắcbặch Song Sát 34 48 71% 70.63
31 Minh Meo Meo Muoi 36 50 72% 82.18
32 trần văn thắng 31 40 78% 2.95
33 Hữu Lý 34 50 68% 89.17
34 Nguyễn Thị Tú Ngữ 27 33 82% 72.3
35 Hoàng Dương 27 30 90% 2.92
36 Đặng Trần Thuỳ Linh 33 50 66% 80.85
37 Đk Mio SiTy 28 35 80% 53.9
38 LittleGem 27 33 82% 5.95
39 Chung Nguyen Huu 34 50 68% 86.4
40 Nhiep_Phong 23 25 92% 90.15
41 Tuan Vo 31 50 62% 84.95
42 Đinh Thị Thu Trang 30 50 60% 82.23
43 Mây Mây 30 50 60% 70.55
44 Lê Mạnh Hùng 23 31 74% 90.25
45 nguyễn văn thành 25 37 68% 90.22
46 Nguyễn Trung Phong 25 37 68% 84.62
47 Hoàng 29 50 58% 90.05
48 tranvantrieu 29 50 58% 86.05
49 Trần Vân Anh 28 48 58% 89.95
50 BA TÊ 31 49 63% 83.12
51 nguyennhuthoa 21 27 78% 85.23
52 Ngoc Kim 28 49 57% 90.07
53 Võ Hồng Quân 21 28 75% 49.58
54 nguyenvantuyen 19 23 83% 70.65
55 nguyễn hữu diễm trinh 28 50 56% 82.68
56 pham thao tram 23 39 59% 93.7
57 tran thi van 26 49 53% 83.45
58 Hoc hoi 27 50 54% 67.48
59 Lê Ngọc Anh 26 50 52% 86.9
60 Cao Thế Anh 27 50 54% 85.97
61 nguyen thanh nhan 18 24 75% 19.23
62 thế mạnh 21 34 62% 70.78
63 Tuấn Kiệt Võ Văn 18 25 72% 72.65
64 Darknight 26 50 52% 75.27
65 Thanh Truc 17 24 71% 56.37
66 TìnhYêu DiệuKỳ 26 50 52% 78.65
67 Le Thu Chang 26 50 52% 74.77
68 Đại Học Mong 26 50 52% 76.77
69 Hoàng Trọng Thành 18 24 75% 60.68
70 Ngôk Pé 17 24 71% 90.15
71 nguyen duy nhat 19 31 61% 87.18
72 nguyen van kha 13 19 68% 75.35
73 Kệ Chứ Sao 25 49 51% 81.37
74 vuthily 24 50 48% 24.32
75 Nguyễn Thị Ngọc 15 20 75% 31.12
76 Lê Thị Yến 25 50 50% 80.52
77 Boy Lucky 25 50 50% 85.58
78 th 25 50 50% 84.7
79 Bimbim Trần 18 30 60% 73.83
80 Long Mai Duc 16 24 67% 84.47
81 Phuc Phan 17 27 63% 66.57
82 dương quỳnh 21 31 68% 74.42
83 phùng văn mạnh 12 13 92% 67.8
84 Huyền Nguyễn Mỹ 14 20 70% 31.73
85 Lam Tu Dau 24 50 48% 52.77
86 Do Thi Thu Thuy 12 14 86% 21.03
87 Tri Minh Aoe 18 32 56% 79.42
88 minh anh 24 50 48% 4.55
89 Hoàng Minh 24 50 48% 65.43
90 Lee Hoan 24 50 48% 55.13
91 Supper Ly 13 17 76% 20.98
92 Liễu Phi Phi 13 17 76% 30.67
93 Nguyễn Văn  15 24 63% 90.08
94 Thắng Pro 11 12 92% 30.15
95 thảo 12 15 80% 32.98
96 phạm thị ánh nguyệt 13 18 72% 59.3
97 huynhminhvuong 23 48 48% 67.55
98 Gaara.PoBc 15 25 60% 89.45
99 Trái Tim Mùa Thu 14 23 61% 62.47
100 VuducDai 23 50 46% 44.48
101 nguyen thi thu 23 50 46% 64.35
102 Thần Điêu 16 25 64% 86.9
103 Azwraith Pham 13 21 62% 42.67
104 lê nguyễn thanh xuân 13 21 62% 48.63
105 Hoàng Trung Phong 11 15 73% 38.13
106 Nguyễn Hoàng Vũ 16 30 53% 64.27
107 Kool Kool 9 10 90% 29.45
108 Dele D Do 10 13 77% 42.85
109 AT Nif 22 50 44% 30.92
110 Phạm Thanh Tuấn 9 11 82% 82.15
111 Tuấn Chelsea 20 45 44% 67.88
112 Cuong Supro 13 24 54% 58.47
113 Hoàng Tài 13 24 54% 90.82
114 nguyễn văn dũng 8 10 80% 91.9
115 Nguyễn Việt Hoàng 18 40 45% 84.05
116 tran trinh 20 46 43% 24.15
117 pham ha nam 8 10 80% 23.73
118 Phạm Quyền Anh 7 8 88% 6.77
119 manh 21 50 42% 60.38
120 dadadada 16 36 44% 48.78
121 vutieuhuong 21 50 42% 182.65
122 Minh 7 8 88% 36.53
123 Thiện Võ 21 50 42% 58.33
124 cao thế vĩnh 15 33 45% 90.08
125 Bông Bằng Lăng Đỏ 8 13 62% 35.63
126 Bột Vivien 9 16 56% 45.12
127 Giang Trường 20 49 41% 85.05
128 xxxxxxxxxx 7 10 70% 10.18
129 Nguyên Trực 14 32 44% 90.08
130 Trần Hải Bằng 6 8 75% 19.7
131 hoang Nam 7 12 58% 33.9
132 Kim Jong Hoan 19 48 40% 46.47
133 The Vu 8 12 67% 19.82
134 cuong 7 12 58% 45.72
135 Nguyen Dang Ai 9 15 60% 29.6
136 lều 502 12 28 43% 85.78
137 Thuthu Nguyễn 4 4 100% 8.42
138 LinhLe 19 49 39% 10.38
139 Trâm Cầy 22 50 44% 74.02
140 bui thi hai yen 18 50 36% 17.93
141 Ok Rồi 6 10 60% 13.1
142 Kẻ Máu Lạnh 19 50 38% 8.15
143 tiendat 6 11 55% 49.32
144 Vũ Trọng Đôn 4 5 80% 3.67
145 đào nguyễn quỳnh anh 7 14 50% 31.88
146 trần thương thương 7 14 50% 62.02
147 Hoang van dat 19 50 38% 44.93
148 Bùi Mạnh Hoàn 3 3 100% 4.45
149 Nguyễn Hoàng Long 9 17 53% 31.75
150 Ông Già 15 39 38% 93
151 thangbkhn 4 6 67% 17.92
152 Lê Bá Hiển 7 15 47% 37.2
153 Nguyễn Hoàng Mạnh 4 6 67% 42.45
154 tran van tuan 4 6 67% 19.33
155 nhannguyen 4 6 67% 3.22
156 Nguyễn Duy Ân 6 12 50% 42.17
157 QUỐC TUẤN 3 3 100% 13.78
158 Tja Go 5 10 50% 91.35
159 Minh Thuc Nguyen 6 13 46% 19.92
160 le nhu 9 22 41% 70.13
161 a 3 4 75% 10.3
162 Nguyễn Duy Nhật 8 17 47% 37.03
163 nguyenthu 4 7 57% 3.28
164 Dang Khoa 3 4 75% 18.35
165 Rain Pimento 3 4 75% 44.47
166 dfdsfgsdfsdfsd 3 4 75% 19.92
167 nguyen dac thai 18 49 37% 41
168 Lê Vương 3 4 75% 19.87
169 Vu Truong 3 4 75% 0.27
170 teoteo 3 5 60% 5.47
171 Haloaki Võ 3 5 60% 42.83
172 Duc Anh Le 2 2 100% 0.38
173 Nguyễn Thị Huyền Trang 2 2 100% 53.55
174 Trần Văn Hạnh 18 50 36% 53.63
175 Nguyễn Danh Tỉnh 18 50 36% 1.72
176 Ny Mụp 18 50 36% 73.22
177 lê văn sang 4 8 50% 8.28
178 Jimmy Khuu 18 50 36% 2.7
179 cao phuoc 18 50 36% 81.18
180 nguyen thi bich ngoc 8 20 40% 11.67
181 pham hieu 2 3 67% 3.92
182 Huỳnh Trung Hiếu 8 21 38% 1.68
183 Không Tên 4 7 57% 6.62
184 Lê Văn Dũng 22 50 44% 56.65
185 Tran Hoang Lam 5 10 50% 6.6
186 ngo anh dung 13 28 46% 90.2
187 Thiện Nguyễn 3 6 50% 6.75
188 Bé Ngốc 4 9 44% 7.12
189 nguyenthithubang 3 6 50% 10.6
190 Tuy Nguyen 1 1 100% 0.43
191 duongvanhai 17 49 35% 7.05
192 Ừkthi Tớla Con Nhanghèo 1 1 100% 3.02
193 Tớ Sẽ Làm Được 1 1 100% 0.57
194 Ngoc Dong 7 19 37% 56.83
195 Phuong Uyen Nguyen 1 1 100% 3.52
196 minh 1 1 100% 10.85
197 Giện Tha 1 1 100% 100
198 hay bi lua 8 22 36% 3.92
199 NGUYỄN DOÃN LÂM 20 50 40% 83.33
200 duongxuanngoc 5 13 38% 58.52
201 Thich Tang Nhan 4 10 40% 46.42
202 TÙng NgUyễn N 17 49 35% 17.35
203 Nguyễn Khắc Giang 1 1 100% 1.8
204 Tien Dinh Duc Dinh 4 10 40% 24.57
205 usain 2 4 50% 3.37
206 Nguyet Sanly 17 49 35% 28.47
207 Phương Vinamilk 2 4 50% 35.42
208 Chương Minh 1 1 100% 1.1
209 Kun Nguyễn 17 50 34% 30.9
210 Khỏe Bờm 5 13 38% 42.02
211 pham quang thang 20 50 40% 34.48
212 chungvau 3 8 38% 29.4
213 chuong 2 5 40% 11.25
214 Steven Tri Nguyễn 1 2 50% 0.75
215 kieuminhhieu 2 5 40% 3.67
216 Đinh Văn Hùng 17 50 34% 4.83
217 Le Huu Long 3 8 38% 56.15
218 hieu hoang 1 2 50% 11.15
219 Khánh Sỹ 17 50 34% 90.08
220 nguyen duc phong 1 2 50% 2.62
221 ʚɞʚɞPhạm Ngọc Namʚɞʚɞ 1 2 50% 5.98
222 Lê Minh Anh 17 50 34% 19.25
223 ndt 20 50 40% 83.08
224 trần thị tú anh 1 1 100% 0.75
225 Lương Khắc Tùng 17 50 34% 87.87
226 Nguyen thị linh 17 50 34% 82.87
227 xù bông 8 23 35% 65.27
228 hoang thi thu thanh 17 50 34% 33.23
229 Trai Quê 1 2 50% 2.02
230 Tuệ Nguyễn Văn 4 9 44% 18.6
231 phanhoanggioi 20 50 40% 65.75
232 Nguyễn Huy Vũ 7 20 35% 90.62
233 Phạm Thị Bích Thủy 3 6 50% 12.42
234 Hồng Hoa Quỷ Mẫu 17 50 34% 7.52
235 sdgcxbcvvb 1 3 33% 13.67
236 Ngô Đình Tuấn 14 27 52% 90
237 Phạm Thị Hậu 2 3 67% 8.6
238 Thiên Nhi 0 0 0% 0.15
239 Napoleon Bonaparte 20 50 40% 6.05
240 Phu Nguyen Hoang 2 6 33% 45.5
241 Thuý Hana 0 1 0% 1.53
242 Nguyễn Hoàng Hiệp 11 16 69% 53.08
243 homylan 17 50 34% 8.37
244 Gon Nguyễn 1 3 33% 17.37
245 Pé Jốt 0 0 0% 91.15
246 Thu Phong 0 0 0% 0.22
247 Le Khac Hoang 0 0 0% 0.07
248 Thuoc Le 23 28 82% 90.4
249 mai dieu 0 0 0% 0.18
250 Minh Can Nguyen 2 6 33% 90.6
251 Thanh Shinnosuke 0 1 0% 1.25
252 Tony Phạm 9 28 32% 50.28
253 Le Son 1 3 33% 8.3
254 nguyễn phong 0 0 0% 2.73
255 Thai Hoang Anh 0 0 0% 90.13
256 Nghĩa Vũ 0 0 0% 93.05
257 Kien Tran 28 50 56% 66.35
258 KING OF KINGS 33 50 66% 17.3
259 LinLinLin 37 47 79% 90.07
260 Trai Tim Gio 11 35 31% 6.08
261 Hồng Liên 0 0 0% 0.05
262 ha thi phuong 12 50 24% 17.52
263 NHUT NHO_TM 12 50 24% 8.38
264 You Phải Nhớ 9 49 18% 4.25
265 El Phat 3 6 50% 5.85
266 NGUYEN MINH NHUT _TM 46 50 92% 3.82
267 MrBo Le 0 0 0% 0.27
268 Phan Huy 1 3 33% 2.12
269 Khánh Long 4 8 50% 23.55
270 tuan 0 0 0% 0.23
271 nguyễn anh tuấn 2 10 20% 13.17
272 Sơn Nguyễn 16 25 64% 7.9
273 Trần Đức Duy 0 0 0% 3.65
274 Hoàng tử thành Rome 14 20 70% 39.08
275 bùi xuân quyết 0 0 0% 0.12
276 Xuân Trường 5 17 29% 53.03
277 Hoàng Quang Khánh 0 0 0% 0.53
278 Tu Huynh 1 3 33% 4.38
279 laikimoanh 1 3 33% 10.45
280 nguyễn duy 3 13 23% 54.58
281 Cẩm Thúy 9 50 18% 2.47
282 Hoàng Ngọc Tiến 0 0 0% 0.13
283 Mai Thu Minh 0 0 0% 0.5
284 Ông Nội Mày 12 50 24% 8.57
285 LEHUULONG 19 24 79% 68.15
286 Lê Hồng Hạnh 0 2 0% 1.12
287 Vũ Trần 24 35 69% 90.22
288 Gió Bấc 3 8 38% 9.27
289 nguyenvanthanh 1 5 20% 3.12
290 nguyễn phúc trọng 6 9 67% 8.6
291 Nam Bá Chủ 6 16 38% 18.58
292 nguyen van an 0 0 0% 0.03
293 lê thế đức 2 6 33% 14.03
294 nguyen thi uyen 0 0 0% 0.08
295 tran thi huyen 39 50 78% 84.47
296 nguyen thi thanh loan 1 2 50% 1.35
297 Trung Trong Trắng 0 0 0% 91.77
298 Neymar da Silva 13 48 27% 26.67
299 Cong TU Lang Thang 23 50 46% 29.67
300 Can Nguyen 0 0 0% 0.92
301 daothanhminh 13 49 27% 45.62
302 hoang123456 6 19 32% 51.38
303 Tran Huu Vy 0 1 0% 0.95
304 dương việt vinh 16 49 33% 62.42
305 Cu Lucas 0 1 0% 96.45
306 Le Dinh Quy 0 1 0% 3.13
307 Nguyễn Văn Thông 3 7 43% 32.07
308 van hung 1 3 33% 7.8
309 nguyen cong dat 0 1 0% 0.08
310 Phạm Quỳnh Anh 0 1 0% 4.62
311 Nguyenvan Qua 1 4 25% 27.08
312 Phạm Mạnh Cường 0 1 0% 61.23
313 S Ơn Sơn 0 1 0% 0.38
314 nguyen cuong 0 1 0% 17.65
315 Nguyễn Thanh Nhàn 0 1 0% 3.3
316 nguyen ngoc duy 17 50 34% 86.12
317 Anh Hàng 1 4 25% 1.97
318 Thành Nguyễn 0 1 0% 3.77
319 Tuan Anh 0 1 0% 0.9
320 NGUyen Kien 0 1 0% 0.17
321 Phạm Chí Trung 0 1 0% 5.3
322 Trần Vũ Hồng Tân 2 7 29% 9.7
323 Tran Nhat Minh 2 7 29% 12.23
324 Đắc Tâm - Hỗ trợ chung 0 1 0% 1.02
325 Hoang hiep 2 7 29% 12.88
326 Trần Nhật Đông 0 1 0% 0.4
327 hoang dai ca 0 1 0% 1.33
328 hang van xoi 1 4 25% 20
329 Hoa Boconganh 0 1 0% 1
330 Nhớ Người 0 1 0% 2.85
331 Hua Duc Minh 1 4 25% 16.87
332 Nguyễn Khắc Gia Bảo 2 7 29% 15.65
333 d 0 1 0% 0.38
334 Pom Sagittarius Pim 0 1 0% 0.13
335 Trần Trùi Trụi 0 1 0% 0.58
336 Tìm Lại 1 4 25% 13.67
337 Chuột Chúa 0 1 0% 0.58
338 Lê Trần Thế Toản 1 4 25% 19.78
339 lê anh sơn 0 1 0% 0.3
340 Trái Tim Cô Đơn 2 7 29% 10.13
341 daotrongnhan 1 5 20% 8.02
342 lê anh hào 16 50 32% 33.72
343 Phy Nit 2 8 25% 1.33
344 Ngoc Pro 15 47 32% 4.43
345 Pham Thuy 16 50 32% 34.57
346 ghjghjgjhgjhghj 2 8 25% 17.53
347 kimngan 16 50 32% 4.62
348 nguyen minh quy 1 5 20% 26.28
349 Tran Anh Han 16 50 32% 80.45
350 ngocmanh 0 2 0% 0.95
351 ngô linh 5 17 29% 1.7
352 Thanh Ca 16 50 32% 24.5
353 hoang nhu phuong 0 2 0% 11
354 Tamnamvanphu Ngph 2 9 22% 29.92
355 Bin Rain 0 3 0% 1.52
356 A Better Day 2 9 22% 32.72
357 Nguyễn Thơ 0 3 0% 12.1
358 daongocvuong 2 9 22% 28.97
359 Bla Blu 0 3 0% 100.53
360 Phạm Thị Bích Thủy 2 7 29% 11.63
361 Nguyen Van Chung 1 6 17% 17.05
362 nkoz trax 2 10 20% 32.82
363 phamtan 6 22 27% 24.1
364 Truc Dao Bui 0 4 0% 3.88
365 trung 1 7 14% 11.65
366 Nguyễn Nghĩa 2 10 20% 1.5
367 Tiến Đạt 15 50 30% 12.42
368 Trinh Khong 15 50 30% 3.73
369 HÀ THẢO 15 50 30% 11.53
370 Nguyễn Đức Cảnh 0 5 0% 16.62
371 nguyen van tinh 15 50 30% 3.9
372 mai van cau 15 50 30% 80.68
373 Heart Steel 15 50 30% 4.4
374 Doãn Phụng 15 50 30% 18.75
375 Bunka No Nihon 2 12 17% 46.45
376 pham thi minh tien 13 46 28% 8.87
377 Cà Rốt 14 49 29% 8.37
378 Thế Huy 14 49 29% 25.9
379 Hữu Kiên BBx 14 49 29% 8.1
380 Nguyễn Duy Cường 14 49 29% 28.88
381 dong 2 13 15% 56.62
382 nguyen thành 14 50 28% 12.05
383 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 14 50 28% 38
384 Người Lẻ Loi 12 44 27% 0.67
385 Bing Mik 14 50 28% 9.8
386 Bá Thắng Trần 14 50 28% 23.87
387 Hà Thủy 14 50 28% 1.13
388 nguyen hy 14 50 28% 21.28
389 Kute Nhoklun 15 50 30% 27.3
390 Trịnh Hoàng Anh 3 17 18% 0.88
391 Ker Hack 14 50 28% 9.75
392 hoang thi trang 2 15 13% 14.05
393 Juan Xong Ko Bik 19 50 38% 67.2
394 ngo trong hieu 13 50 26% 5.32
395 Jack Hard 13 50 26% 21.68
396 Tài Huỳnh 13 50 26% 1.4
397 nguyen ngoc duy 13 50 26% 64.62
398 Lê Thị Thu Hà 15 50 30% 54.65
399 Hà Quốc Pháp 13 50 26% 1.62
400 lunlun 13 50 26% 1.97
401 hac long 13 50 26% 52.7
402 leanhdung 1 15 7% 0.62
403 Caube Buon 12 48 25% 5.63
404 Cỏ Bốn Lá 12 49 24% 4.82
405 Anh Người Ấy 12 49 24% 9.13
406 vohuuquoc 12 50 24% 2.85
407 lethihuyen 12 50 24% 1.68
408 Kang Soo Neul 12 50 24% 1.42
409 Lý Duy Thiệp 12 50 24% 2.23
410 Miên Kim 12 50 24% 19.13
411 Kim Loan 12 50 24% 18.13
412 Nguyễn Thành Lợi 12 50 24% 4.48
413 Sky High 12 50 24% 2.05
414 trầnthếtuấn 16 49 33% 89.28
415 Nguyên Xù 10 44 23% 18.78
416 Hưng Rốc Két 14 50 28% 39.98
417 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12 50 24% 1.02
418 Nguyễn Trần Anh Thư 14 50 28% 2.18
419 Bui Hong Son 18 50 36% 72.25
420 nguyenthanhluan 12 50 24% 90.03
421 Cuong Nguyen 15 50 30% 8.62
422 Phạm Thanh Phong 18 50 36% 17.23
423 Nguyễn Đức Thịnh 9 43 21% 10.05
424 nguyen viet dung 11 49 22% 75.5
425 nguyễn thị thu hóa 11 49 22% 3.88
426 truong ngoc hien 14 49 29% 7.4
427 phan trung duc 15 50 30% 7.02
428 Không Quan Tâm 11 49 22% 2.72
429 Trần Hoàng Hải Quân 11 50 22% 23.98
430 thao 11 50 22% 2.18
431 Võ Thị Thanh Nhàn 11 50 22% 1.27
432 nguyenthithuyvan 11 50 22% 0.77
433 Tetcom Bank CU Class 11 50 22% 11.67
434 Hai Tran Quoc 11 50 22% 0.85
435 Hạnh San 11 50 22% 18.97
436 Nguyễn Đình Ngọc 10 47 21% 31.27
437 nguyen hung 7 34 21% 7.68
438 vo minh huy cuong 11 50 22% 3.13
439 Pham Anh Nquyen 11 50 22% 3.53
440 Linh Sindy 10 48 21% 8.7
441 Hồng Min 11 50 22% 4.58
442 Tú Rựa 10 49 20% 3.1
443 lê huyền 10 50 20% 16.25
444 mr la 10 50 20% 47.02
445 Nguyễn Thành Đạt 10 50 20% 5.6
446 Nguyen Tuan Hiep 10 50 20% 2.88
447 phan thi thu ngan 13 50 26% 9.35
448 Hoàng Văn Chung 13 50 26% 1.25
449 hoàng tiến dũng 9 48 19% 63.13
450 Hiền Nguyễn 9 49 18% 5.28
451 Nguyễn Thị Hương 11 49 22% 5.92
452 Nhàn Ngố 9 50 18% 3.43
453 ammaka 9 50 18% 11.23
454 nguyen tan luc 8 48 17% 27.85
455 Quốc Anh Thái 7 46 15% 12.23
456 Đợi Một Tình Yêu 8 49 16% 4.57
457 Trần Đức Duy 8 50 16% 15.88
458 lê thị phương 13 50 26% 1.72
459 Pzo Pra 13 50 26% 11.08
460 Hà Đỗ 7 50 14% 1.83
461 Nguyễn Tuấn Anh 7 50 14% 1.38
462 Zhang 12 50 24% 19.78
463 Nguyen Hung 7 50 14% 23.78
464 nguyenthanhdong 10 50 20% 70.67
465 nguyễn thị mai 6 50 12% 2.47

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12