Đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 lần 1

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 58 câu - Số lượt thi : 1484

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Đặt điện áp xoay chiều u = U√2 cos(ωt+φ) ( U và w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ C mắc nối tiếp. Khi ω = ω1=100π rad/s và ω = ω2=25π rad/s thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị bằng nhau. Hỏi với ω bằng bao nhiêu thì hệ số công suất =1.  

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa với khe Young, khi màn cách 2 khe một đoạn D1, thì người ta nhận được một hệ vân. Dời màn đến vị trí D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ K – 1 trùng với vân sáng thứ K của hệ vân lúc đầu. Tỉ số D2/D1là:

Câu 3:

Đặt vào hai đầu mạch RLC một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được, khi f1=60Hz thì hiệu điện thế hai đầu điện trở bằng hiệu điện thế hai đầu mạch. khi f2=120Hz thì độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với dòng điện là π/4, khi  f3=150Hz thì hệ số công suất của mạch bằng

Câu 4: Phổ phát xạ của natri chứa vạch màu vàng ứng với bước sóng λ = 0,56µm. Trong phổ hấp thụ của natri;

Câu 5: Xét nguyên tử Hiđrô nhận năng lượng kích thích, 1 electron chuyển lên quĩ đạo N, khi electron trở về các quĩ đạo bên trong sẽ phát ra.

Câu 6: Hai con lắc lò xo đặt cạnh nhau, song song với nhau trên mặt phẳng ngang có chu kỳ dao động lần lượt là 1,4s và 1,8s. Kéo các quả cầu con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian ngắn nhất bằng

Câu 7: Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 8: Một chiếc tàu dùng năng lượng nguyên tử có công suất là P=3,2.104 kW và trong một ngày đêm nó cho phân hạch hết m=200g đồng vị U235. Mỗi phân hạch giải phóng năng lượng Q1=200MeV.  Biết NA = 6,022.1023mol-1. Hiệu suất động cơ của tàu xấp xỉ bằng 

Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ. R = 100 \Omega; L=1/π H, Ro = 100 \Omega; Đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế u=200 cos100πt (V). Xác định C để UMA = 50√10  V?

 

Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, Nguồn phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc λ1=0,68mm (đỏ) và λ=0,51mm (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân sáng đỏ và vân lam là:

Câu 11: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 45cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40πt + π) (mm). Một điểm M là cực đại nằm trên S1S2 gần trung điểm I của S1S2 nhất và  cách trung điểm I 2cm. Tìm số điểm dao động với biên độ cực tiểu giữa S1S2

Câu 12: Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,4 µm ≤ \lambda ≤ 0,76µm  khe S trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 1mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 8mm là:

Câu 13: Hai đĩa mỏng nằm ngang có trục quay thẳng đứng đi qua tâm của chúng. Đĩa 1 có mômen quán tính I1 đang quay với tốc độ góc ω0, đĩa 2 có mômen quán tính I2 ban đầu đang đứng yên. Thả nhẹ đĩa 2 xuống đĩa 1, sau một khoảng thời gian ngắn hai đĩa cùng quay với tốc độ góc ω là:

Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật m=100g treo vào một đầu của lò xo, đầu kia  vật treo vào một điểm cố định. Con lắc chịu đồng thời 2 dao động x1=2√3 cos (5πt) cm, x1=4√3 cos (5πt+2π/3) cm. Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào điểm treo là:   

Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều u =  U√2cos(ωt + φ)  V ( U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ C mắc nối tiếp. Khi L = L1 và L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trị bằng nhau. Hệ thức liên hệ nào sau đây đúng

Câu 16: Một cảnh sát giao thông bên đường phát một hồi còi có tần số 900 Hz về phía một ôtô vừa đi qua trước mặt. Máy thu của người cảnh sát thu được âm phản xạ có tần số 800 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tốc độ của ôtô là:

Câu 17:

Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m gắn với lò xo độ cứng k nằm ngang. Khi m nằm yên ở vị trí cân bằng thì vật mo=m chuyển động dọc trục lò xo với vận tốc vo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m. Kết luận nào sau đây là đúng cho 2 vật ngay sau va chạm. 

Câu 18: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp u=U cosωt V. Biết U, ω, R, C không đổi. Khi thay đổi L để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại và bằng ULmax=2U. Tần số góc của dòng điện đặt vào đoạn mạch là                 

Câu 19: Chiếu ba bức xạ có bước sóng \lambda 1:\lambda 2:\lambda 3 =1:2:4 vào kim loại giống nhau đặt cô lập về điện thì điện thế cực đại của 3 quả cầu là V1MAX:V2MAX:V3MAX = k:4:1. Tìm giá trị của k.

Câu 20: Dưới tác dụng của bức xạ \gamma, hạt nhân cácbon _{6}^{12}\textrm{C} có thể tách ra thành các hạt nhân hêli _{2}^{4}\textrm{He} theo phản ứng  _{6}^{12}C +hf \rightarrow 3_{2}^{4}He . Cho biết _{2}^{4}\textrm{He} = 4,002604u; u = 1,66055.10-27kg ; _{6}^{12}\textrm{C} = 12u; hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Xác định tần số tối thiểu của các lượng tử \gammađể phản ứng được thực hiện.

Câu 21: Cho hai con lắc k1,m và k2,m  (với k­1 < k2). Khi con lắc dao động gồm m với k1 và k2 mắc nối tiếp thì tần số dao động của mạch là 4,8Hz, khi con lắc dao động gồm m với k1 và k2 mắc song song thì tần số dao động của mạch là 10Hz. Khi con lắc dao động gồm m với k1 thì tần số dao động của con lắc là

Câu 22: Đoạn mạch R = 100(Ω), cuộn thuần cảm L = \frac{1}{\pi }(H) và tụ điện C = \frac{10^{-4}}{2\pi }(F) mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch có biểu thức i = \sqrt{2}cos100\pi t (A). Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức:

Câu 23: Trong ánh sáng đơn sắc đỏ, một cuốn sách màu xanh dương sẽ hiện thành màu

Câu 24: Kim loại dùng làm catốt của tế bào quang điện có công thoát electron là 1,8eV. Chiếu vào catốt một chùm ánh sáng có bước sóng 600nm từ nguồn sáng có công suất 2mW, thì cứ có 1000 phôton đập vào catốt có 2 electron bật ra. Cho h = 6,62.10-34J .s; Dòng quang điện bão hòa có cường độ thỏa mãn giá trị nào sau đây:

Câu 25: MeV/c2 là đơn vị đo

Câu 26: Một con lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang. Trong quá trình dao động thì x.v>0 ở những giai  đoạn nào.  

Câu 27: Một nguồn S phát sóng trên mặt nước. Điểm M cách S 2m có phương trình dao động uM=2cos(20πt-π/2) cm. Điểm N cách nguồn 1,2m có phương trình dao động uN=2cos(20πt-π/3) cm. Coi biên độ sóng truyền đi không đổi. Hỏi phương trình dao động của nguồn S là phương trình nào dưới đây : 

Câu 28:

Đặt điện áp u = U\sqrt{2}cos\omega t vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ C . Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng được tính bằng biểu thức nào.

Câu 29: Đồng vị _{Z}^{A}X phóng xạ α tạo thành chì _{Z-2}^{A-4}\textrm{Y}. Ban đầu một mẫu chất X có khối lượng là 1g.Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X trong mẫu là 2 :1 .Tại thời điểm t2= t1+320 (ngày) thì tỉ lệ đó là 47:1. Tính chu kì bán rã của X

Câu 30: Một con lắc lò xo treo trên trần thang máy đang chuyển động đều lên trên. Nếu thang máy đột ngột chuyển động chậm dần đều thì kết luận nào về biên độ con lắc là đúng.  

Câu 31:

Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi cuộn dây là 220V. Trong trường hợp chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng ở mỗi pha là 127V, để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây ?

Câu 32:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng có a = 2mm, D = 2m, khi được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng λ1 = 0,5μm thì trên màn quan sát được độ rộng trường giao thoa là 8,1mm. Nếu chiếu đồng thời thêm ánh sáng có λ2 thì thấy vân sáng bậc 4 của nó trùng với vân sáng bậc 6 của ánh sáng λ1. Trên màn có số vân sáng trùng nhau quan sát được là

Câu 33: Chọn phát biểu sai. Tia laze:

Câu 34: Một con lắc lò xo gồm vật m=100g treo vào một đầu của lò xo, đầu kia vật treo vào một điểm cố định. Trong quá trình dao động điều hoà khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 vị trí thế năng gấp 3 lần động năng là 1/12 s. . Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Quãng đường vật đi được trong 1,75s kể từ lúc t=0 là 56cm. Phương trình dao động của vật là:

Câu 35: Một sợi dây có hai đầu cố định, trên dây có sóng dừng phương trình u=4cos(0,1πx+π/2)cos(20πt-π/2) cm. Biết x là khoảng cách từ đầu cố định đến điểm khảo sát tính bằng mét. Hỏi khoảng cách gần nhất tính từ nút đến M là bao nhiêu biết biên độ sóng tại M là 2\sqrt{3}  cm.

Câu 36: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 160\sqrt{2}cos100\pit (V) vào hai đầu một đoạn mạch xoay chiều thấy biểu thức dòng điện là i = \sqrt{2}sin(100\pit)A. Mạch này có những linh kiện gì ghép nối tiếp với nhau? 

Câu 37: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là Δt1 . Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại làΔt2 . Tỉ số Δt1/ Δt2 bằng: 

Câu 38: Theo thuyết photon về ánh sáng thì

Câu 39: Phản ứng _{3}^{6}Li+ n \rightarrow _{1}^{3}T + _{2}^{4}He tỏa ra một năng lượng 4,8MeV. Nếu ban đầu động năng của các hạt là không đáng kể thì sau phản ứng động năng các hạt T và  _{2}^{4}He lần lượt : (Lấy khối lượng các hạt sau phản ứng là mT=3u;  mα  =4u)

Câu 40: Một con đồng hồ ở nhiệt độ 10oC, g=9,81m/s2 một ngày đêm nhanh 8,64s. Đưa con lắc đến nơi có nhiệt độ 30oC, g=9,79m/s2  thì một ngày đêm đồng hồ chạy sai bao nhiêu. Biết hệ số nở dài α=2.10-5 K-1.   

Câu 41: Chọn phát biểu sai về sóng âm:

Câu 42: Biến điệu sóng điện từ là quá trình:     

Câu 43: Số lượng các hạt mang điện trong nguyên tử chì _{82}^{206}Pb  là:

Câu 44: Một con lắc đơn có khối lượng m=100g treo vào sợi dây dài l=1m dao động tại nơi g=9,86m/s2. Đưa con lắc vào điện trường thẳng đứng thì chu kỳ con lắc là 3s. Hỏi nếu cường độ điện trường giữ nguyên độ lớn nhưng quay một góc 90o thì chu kỳ con lắc là bao nhiêu?  

Câu 45: Trong mạng điện 3 pha, các tải tiêu thụ giống nhau (cùng là R), cường độ dòng điện qua 1 tải tiêu thụ là i­1 = -Io √2 /2 thì dòng điện qua các tải kia có giá trị nào sau đây:

Câu 46: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại trên tụ là U0. Khi hiệu điện thế tức thời u tăng từ  \frac{U_{o}\sqrt{3}}{2}đến U0 thì độ lớn  dòng điện tức thời i sẽ: 

Câu 47: Sau thời gian t1, số hạt ban đầu của một đồng vị phóng xạ nào đó giảm xuống 3 lần. Sau thời gian t2=2t1 thì số hạt ban đầu giảm xuống :

Câu 48: Một con lắc lò xo gồm vật m=100g treo vào một đầu của lò xo, đầu kia  vật treo vào một điểm cố định. Con lắc chịu đồng thời 2 dao động x1=2√3 cos (5πt) cm, x1=4√3 cos (5πt+2π/3) cm. Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào điểm treo là:   

Câu 49: Một nguồn phát âm đẳng hướng trong không gian. Điểm M cách nguồn 100m có mức cường độ âm là 30dB. Hỏi điểm N cách nguồn bao nhiêu biết mức cường độ âm tại N là 6B : 

Câu 50: Một tụ điện xoay chiều có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay từ giá trị C1 = 10 pF đến 490 pF khi góc quay của các bản tăng dần từ 00 đến 1800. Tụ điện được mắc với một cuộn dây có điện trở 10-3 Ω, hệ số tự cảm L = 2µH để làm thành mạch dao động ở lối vào của một máy thu vô tuyến điện. Khi bước sóng của mạch thu được là 19,2m thì người ta xoay tụ một góc là:

Câu 51: Bước sóng các vạch Hα và Hβ trong quang phổ của Hyđrô là 0,6563 µm và 0,486 µm. Bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Pa-sen là:  

Câu 52: Hạt nhân hêli (_{2}^{4}He ) có năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân liti (_{3}^{7}Li ) có năng lượng liên kết là 39,2MeV; hạt nhân đơtêri (D) có năng lượng liên kết là 2,24MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của ba hạt nhân này

Câu 53: Sau thời gian t1, số hạt ban đầu của một đồng vị phóng xạ nào đó giảm xuống 3 lần. Sau thời gian t2=2t1 thì số hạt ban đầu giảm xuống 

Câu 54: Người ta tác dụng một mômen lực M = 20 Nm vào một bánh xe làm nó bắt đầu quay từ trạng thái nghỉ, sau 10 s đạt tốc độ 15 rad/s. Sau đó người ta ngừng tác dụng mômen M, bánh xe quay chậm dần đều và dừng lại sau 30 s. Biết mômen lực ma sát không đổi. Mômen lực ma sát và mômen quán tính của bánh xe có giá trị lần lượt là: 

Câu 55: Màu sắc của sao đặc trưng cho

Câu 56: Một tụ điện xoay chiều có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay từ giá trị C1 = 10 pF đến 490 pF khi góc quay của các bản tăng dần từ 00 đến 1800. Tụ điện được mắc với một cuộn dây có điện trở 10-3 Ω, hệ số tự cảm L = 2µH để làm thành mạch dao động ở lối vào của một máy thu vô tuyến điện. Khi bước sóng của mạch thu được là 19,2m thì người ta xoay tụ một góc là:

Câu 57: Con lắc vật lí thực hiện với dao động nhỏ với chu kỳ T. Nếu treo con lắc này vào trần một thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc g/2 thì chu kỳ dao động của nó sẽ là:

Câu 58: Hạt nhân hêli (_{2}^{4}He ) có năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân liti (_{3}^{7}Li ) có năng lượng liên kết là 39,2MeV; hạt nhân đơtêri (D) có năng lượng liên kết là 2,24MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của ba hạt nhân này

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 50 50 100% 15.73
2 Hạ Thiên 47 50 94% 37.77
3 Kh 42 50 84% 82.58
4 Đinh Trung Đức 41 50 82% 88.18
5 Ngô Tuấn Trung 41 50 82% 57.1
6 viet tien 40 50 80% 56.85
7 Trần Hà Linh 39 50 78% 77.27
8 Optimuz Prime 39 50 78% 54.65
9 Linh Ngốc 39 50 78% 52.25
10 bui thanh huyen 39 50 78% 75.7
11 Hoàng Mạnh Linh 39 50 78% 63.53
12 nguyen van trung 39 50 78% 82.55
13 Lê Hoàng Đức 39 50 78% 74.77
14 Lường Thị Út Liên 38 50 76% 83.32
15 nguyễn đức linh 38 50 76% 6.12
16 Phạm Hồ Nam 38 50 76% 74.07
17 nguyen minh chi 38 50 76% 89.42
18 Vương Đức Thanh 37 50 74% 86.28
19 Nguyễn Tất Tường 33 39 85% 87.52
20 Phan Hoài Nam 35 46 76% 76.88
21 Vũ Thu Hằng 36 50 72% 88.1
22 Pham Tuan Thieu Quang 36 50 72% 62.15
23 Trần Thị Hòa 36 50 72% 84.72
24 Dark Knight 36 50 72% 40.38
25 Nga Nguyen 36 50 72% 89.32
26 Le Trung Kien 36 50 72% 45.27
27 lê trọng dương 36 50 72% 90.07
28 Đức DAra 33 44 75% 90.12
29 Vu Thao 35 50 70% 88.58
30 Đăng Minh 35 50 70% 88.82
31 Vĩ Đặng 35 50 70% 90.18
32 Nguyen The Tinh 34 50 68% 81.18
33 Bùi Vĩnh Dươ 33 48 69% 72.88
34 Ura Hara 33 50 66% 55.68
35 Nguyễn Thị Thu Hà 28 35 80% 90.18
36 Nguyễn Đức Dũng 33 50 66% 74.77
37 Vũ Trung Hiếu 33 50 66% 81.5
38 Minh Dũng Nguyễn 32 50 64% 91.12
39 Lê Văn Tiến 32 50 64% 56.12
40 Vũ Trọng Đôn 27 35 77% 41.63
41 Lê Đức Anh 29 42 69% 89.67
42 Trucio Trush Le 26 34 76% 89.93
43 cuong 25 31 81% 3.62
44 Đào Phương Nam 36 48 75% 63.58
45 nguyển trọng hải 31 50 62% 64.08
46 huynh thanh 32 43 74% 58.48
47 tran van lac 31 50 62% 90.05
48 le dinh quang 30 50 60% 88.35
49 nhoc 26 38 68% 80.52
50 lý thành hưng 30 50 60% 73.18
51 Kendy 30 50 60% 83.08
52 Minh Duc Trinh 30 50 60% 67.5
53 Judas 30 50 60% 74.48
54 Hương Trà 24 34 71% 66.98
55 Đào Văn Lộc 31 47 66% 2.87
56 Thiên Tứ 29 50 58% 59.82
57 TTQ 25 38 66% 2.53
58 Darknight 29 50 58% 47.83
59 Chân Hơi Ngắn 28 48 58% 84.83
60 Mjmjn Giang 28 48 58% 87.2
61 nguyen thi tuyet hoa 22 31 71% 93.22
62 Gaara.PoBc 24 37 65% 82.08
63 Tran Anh 28 50 56% 44.77
64 Nguyễn Xuân Hoàng 28 50 56% 90.97
65 Nguyễn Thị Vân 20 27 74% 67.27
66 Nhiep_Phong 17 18 94% 38.6
67 keengs 25 43 58% 43.03
68 Tư Đô Ngọc Mai 21 31 68% 90.15
69 nguyen duy nhat 31 50 62% 87.72
70 cuongno1 27 50 54% 48.95
71 phuockieu 24 41 59% 90.15
72 pkkiller 27 50 54% 77.55
73 Lương Đức Mạnh 27 50 54% 59.5
74 trantrieui 27 50 54% 72.18
75 Trần Vũ Hồng Tân 25 44 57% 76.43
76 Lê Văn Thành 24 42 57% 90.32
77 Nguyễn Thị Dung 26 49 53% 86.75
78 nguyễn nga 26 50 52% 88.12
79 Đk Mio SiTy 25 47 53% 56.48
80 Nguyễn Văn Hải 26 50 52% 72.38
81 doãn thị thu trang 26 50 52% 40.07
82 Quang EA 26 50 52% 5.52
83 Học mãi 26 50 52% 60.57
84 Nguyễn Thanh Tùng 17 24 71% 6.08
85 nguyennhuthoa 20 33 61% 90.2
86 văn tín 18 28 64% 64.65
87 nguyenvantuyen 18 28 64% 90.13
88 Ann Nguyen 25 50 50% 75.7
89 Phan trung huy 17 26 65% 44.15
90 Sơn Mai Thanh 25 50 50% 62.63
91 usain 16 25 64% 40.42
92 Nguyễn Quang Xuân Thành 25 50 50% 11.5
93 nguyễn thị huyền trang 25 50 50% 80.18
94 Phạm Tuấn Ngọc 24 49 49% 90.35
95 Koo Ngọc 22 43 51% 87.4
96 bùi xuân quyết 15 22 68% 90.08
97 Le Truong Giang 24 50 48% 86.72
98 phạm ngọc quý 24 50 48% 48.08
99 Nguyễn Đức Dương 24 50 48% 44.9
100 nguyen van kha 18 33 55% 86.02
101 tran le 24 44 55% 90.28
102 A Sử Thời Nay 23 49 47% 88.33
103 Nguyễn Đình Ngọc 26 46 57% 90.25
104 Dương Khánh Huyền 15 23 65% 35.58
105 EA Tuấn Sơn 22 46 48% 16.98
106 nguyenducminh 23 50 46% 73.43
107 1234 23 50 46% 77.57
108 đỗ thị thủy 16 29 55% 61.37
109 Tuy Nguyen 10 11 91% 15.73
110 sdgcxbcvvb 19 38 50% 90.35
111 huynhminhvuong 23 50 46% 90.05
112 Cô Bé Mùa Đông 23 50 46% 52.5
113 Xung Thiên 23 50 46% 81.1
114 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 16 30 53% 53.23
115 Vũ Bùi 23 39 59% 85.35
116 Anh Sơn 18 36 50% 31.85
117 lý 11 15 73% 61.75
118 pham hieu 9 10 90% 22.5
119 Ho Phuc 22 49 45% 55.07
120 Tuyet Yeu Thuong 14 17 82% 21.18
121 tran trinh 22 50 44% 61.1
122 nguyễn thị kim anh 15 29 52% 18.23
123 Thần Điêu 18 28 64% 72.57
124 Ni Maxy 11 17 65% 47.8
125 nguyen phuong duyen 22 50 44% 76.55
126 Dao Trang 22 50 44% 64.42
127 nguyen thi uyen 9 11 82% 28.13
128 vanphu 11 17 65% 53.38
129 Đăng Kiên 8 9 89% 8.82
130 Nguyen Giang 21 48 44% 82.33
131 Khánh Sỹ 17 36 47% 40.37
132 Toàn Phan 21 48 44% 90.13
133 nguyen xuan hanh 8 9 89% 18.68
134 Nguyễn Thị Ngọc 9 13 69% 21.28
135 khuatbaduy 14 28 50% 90.4
136 Lu chi cuong 8 10 80% 11.85
137 Kool Kool 13 25 52% 67.77
138 Nguyễn Thiên Ân 20 47 43% 83.27
139 T.H.L 21 50 42% 73.68
140 TRAN DAI DUONG 15 32 47% 90.03
141 Phan Thành Nam 18 41 44% 93.47
142 tuan 21 50 42% 86.93
143 nguyễn văn giang 21 50 42% 62.52
144 Trần Ngọc Cường 7 8 88% 24.53
145 nguyen thi hong nhung 21 50 42% 72.68
146 tiendat 8 11 73% 22.92
147 Nhung Hồng 21 50 42% 45.93
148 leducduan 7 9 78% 14.23
149 Long Mai Duc 9 15 60% 18.27
150 Liễu Phi Phi 8 12 67% 33.62
151 Le Son 10 19 53% 61.77
152 dinhnguyenngan 7 10 70% 18.35
153 Bóng Bong 12 25 48% 26.15
154 Nguyễn Thành 20 50 40% 58.63
155 Nguyễn Hạnh Trinh 8 14 57% 9.72
156 phungyen 7 11 64% 14.7
157 nguyễn thị nga 6 8 75% 4.7
158 hoang thi minh 20 50 40% 19.48
159 Nguyen Thi Thu Thuy 7 11 64% 23.87
160 Khoảng Cách 18 45 40% 46.38
161 Nguyễn Bảo Vy 5 6 83% 21.6
162 duc anh 18 45 40% 62.8
163 nguyen cong dat 9 18 50% 50.07
164 Đời Nghèo 19 49 39% 67.17
165 Nguyễn Nga 19 49 39% 69.22
166 Đỗ Việt Dũng 4 4 100% 2.07
167 Zed Lôi Kiếm 6 10 60% 34.92
168 nguyen duy ho 9 19 47% 24.27
169 Ngô Trung 8 16 50% 32.52
170 Marj Huynh 11 21 52% 62.15
171 thanhthai 14 34 41% 12.3
172 tranphuhuyen 10 22 45% 14.85
173 Minh Can Nguyen 6 11 55% 14.52
174 Mimi Doan 19 50 38% 54.53
175 le ngoc long 9 20 45% 92.1
176 Thanh Bằng Khúc 4 5 80% 3.93
177 Thỏ Láu 19 50 38% 10.83
178 Wujin MC 5 8 63% 16.28
179 Nguyen Ngoc Thai 19 50 38% 78.9
180 Phan Văn Tuấn 19 50 38% 65.93
181 Dynamo Cường 4 5 80% 9.28
182 ho thi kim linh 19 50 38% 15.37
183 Tùng Quán 19 50 38% 90.12
184 Đỗ Quyền 4 6 67% 4.13
185 Cobehattieu Quach 7 15 47% 15.7
186 Xuân Quân 18 48 38% 46.58
187 Ý Thị Ngọc Nguyễn 8 18 44% 20.92
188 cuong 3 3 100% 7.72
189 Bông Bằng Lăng Đỏ 6 13 46% 26.75
190 dfdsfgsdfsdfsd 3 4 75% 7.92
191 Nhung Nguyễn Thị Hồngg 3 4 75% 2.28
192 Nguyễn Hồng Quân 4 7 57% 0.58
193 Hoàng Trung Phong 4 7 57% 3.5
194 Manh Thê 3 4 75% 2.68
195 nguyễn đình thư 13 34 38% 0.93
196 David Nguyen 18 50 36% 37.07
197 nguyễn đức quang 2 2 100% 10.9
198 bui thi hong 18 50 36% 73.68
199 Mua Phun Mua Đong 18 50 36% 78.97
200 Trần Văn Hiển 3 5 60% 3.17
201 Hà Xuân Nhật Duy 18 50 36% 79.97
202 Tâm Hoàng 18 50 36% 47.82
203 Kẹo Đắng 18 50 36% 66.48
204 đình tuấn 18 50 36% 35.55
205 Kiệt Đỗ Tuấn 5 11 45% 30
206 Kuz Tit 2 3 67% 5.3
207 Hồng Liên 2 3 67% 12.5
208 Trần Vỹ 3 6 50% 42.38
209 nguyentronghoang 3 7 43% 15.7
210 Hoot Ngọc 1 1 100% 0.82
211 ngocdung 6 16 38% 26.2
212 nguyen thanh tung 6 16 38% 11.47
213 Tran Huu Vy 3 6 50% 62.88
214 Châu Phan Ngọc 2 4 50% 6.97
215 nguyen thanh nam 1 1 100% 0.18
216 Nguyễn Huy Hạnh 1 1 100% 5.25
217 tuan ho 6 16 38% 50.63
218 Bi Bi 5 13 38% 62.5
219 Nguyễn Mạnh Cường 5 13 38% 43.3
220 Nhân Mã 1 1 100% 2.63
221 Tĩnh Võ 17 50 34% 75.37
222 Long Toro 5 14 36% 16.5
223 Truong Hoang 17 50 34% 8.97
224 Chu Minh Thư 17 50 34% 25.4
225 Chong Gió 1 2 50% 12.72
226 nguyenthilinh 17 50 34% 28.58
227 Hoangphuong Hoang 3 8 38% 13.35
228 Nhi Yến 4 11 36% 12.63
229 le minh ha 17 50 34% 2.97
230 tran phan nhu quynh 17 50 34% 35.53
231 nguyêxn hoàng long 17 50 34% 25.93
232 phạm đức ngân 6 17 35% 3.87
233 Nguyễn Như Dũng 1 2 50% 90.05
234 Phan Tom 17 50 34% 33.45
235 Cường Beo 1 2 50% 78.4
236 chien 1 2 50% 0.7
237 Trung Dūng 17 50 34% 10.73
238 Hoàng Hải 4 11 36% 5.85
239 đỗ thị lan 17 50 34% 16.53
240 lê khánh linh 1 2 50% 2.25
241 hoàng xuân chức 13 38 34% 39.93
242 Móp Méo Mó 17 50 34% 56.48
243 Lê Anh Dũng 17 50 34% 4.42
244 Longsmc Tang 17 50 34% 18.62
245 Quin Tran 17 50 34% 2.4
246 nguyen duc phong 2 5 40% 3.63
247 Krystal 17 50 34% 58.6
248 Giang Trường 5 14 36% 20.68
249 Pham Thi bac 1 2 50% 0.68
250 HoKan Edo 0 0 0% 0.8
251 pham hoang son 0 0 0% 0.3
252 phùng Quyên 0 0 0% 90
253 Linhbeby Thao 0 0 0% 1.73
254 Hương Toàn Giang 0 0 0% 90
255 pham viet anh 0 0 0% 0.62
256 Mỹ Thịnh 0 0 0% 90
257 tran van cong 7 14 50% 91.77
258 Trần Xuân Văn 0 0 0% 90
259 Tiểu Duyên 0 0 0% 0.05
260 Khoảng Trống 0 0 0% 0.12
261 Thiên Yê't 3 9 33% 3.38
262 Sĩ Quan Lục Quân 0 0 0% 0.58
263 pham tuong vi 0 0 0% 0.18
264 Phát Gà 18 50 36% 28.45
265 phamtan 6 18 33% 27.78
266 Hoàng Anh 0 0 0% 90
267 a 3 9 33% 37
268 nguyen thi ngoc huyen 0 0 0% 0.13
269 tuan 0 0 0% 0.38
270 hieu hoang 0 0 0% 3.53
271 Còi Huy 0 0 0% 90
272 l̶̡̗̣̋̿͊̉̈̈́͛͋̍̊̕͠ê̴̟̤̯͓͍̫͇̪̺͉̰̇́͒̔͊͑̑͘ ̸̡̪̲̣͈̀̈̿͐͌͋̒͜͝͠c̶̡̮͚̥͚͓̆͜͜͠ô̵̝̮̫͓̤̙̔̓̃̍͗̔̄͛̍͜͝ͅn̶̡͚͕̪̪̟̱̯͖̭͑̚͠g̶̡̹̲̥̖̭̝̽̍̓͛̾̄͗̽̈̀̄̾̕ t̵̢̗̺͎̳̥͔̮̮̺̫̲́́́̈́͗̀̓̈̾͠͝ư̶̩͇͙̻͕̝͎̦̫̏̆̈́̾̚ḁ̴̺͔̞͔̲̲̰͔͈̪̂́̇́̑͂̚͜n̷̡̡̞͋̍̒̈́̾͗̈́́̍͗̄̕ 13 58 22% 42.4
273 Nguyễn Ni 0 2 0% 0.6
274 Toi dai dot 0 0 0% 0.82
275 nguyễn thị quỳnh 0 0 0% 90
276 pham hoa 0 0 0% 0.05
277 PhongKangkang Ta 2 6 33% 2.53
278 Hoàng Trọng Thành 0 0 0% 89.72
279 Mẫn Nghiêm Túc 4 12 33% 11.25
280 Mây Mưa 0 0 0% 0.13
281 Duyên Phận Trời 0 0 0% 90
282 bui van tien 0 0 0% 2.63
283 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2 6 33% 5
284 Phạm Hồ Khoa 0 0 0% 90
285 Ha Tutuxuxu 0 0 0% 90
286 Lê Đình Ngọc 0 0 0% 90
287 Chân Ngắn 9 27 33% 59.17
288 Can Nguyen 0 0 0% 90
289 vo thi kim khanh 0 0 0% 0.17
290 nguyễn thùy trang 0 0 0% 90
291 Phúc Lê 0 0 0% 0.27
292 Anh Khang 0 0 0% 91.1
293 phamvanan 7 18 39% 31.98
294 Minh Đáng Yêu 0 0 0% 90
295 Nguyen chau giang 7 21 33% 29.82
296 Heo Mập 0 0 0% 0.1
297 Henry Nguyen 0 0 0% 90
298 Lương Khắc Tùng 0 0 0% 0.18
299 Nguyễn Đức Dũng 0 0 0% 90
300 Trái Tim Băng 0 0 0% 1.47
301 Nguyễn Công Đạt 0 0 0% 0.18
302 nguyen huynh 0 0 0% 3.68
303 dohuy 1 3 33% 4.68
304 Đông Nguyễn 0 0 0% 0.62
305 Khoa Nguyen 7 8 88% 23.45
306 nguyentiendat 0 0 0% 90
307 121 3 9 33% 0.17
308 PHAMHONGMANH 0 0 0% 0.13
309 nguyễn quốc tuấn 0 0 0% 90
310 Nguyen 0 0 0% 0.13
311 Thầy Phạm Quốc Vượng 0 0 0% 90.18
312 Hoàng Quang Khánh 0 0 0% 0.4
313 vu hong son 2 6 33% 7.63
314 Dung Phuong 1 3 33% 0.45
315 trinh gia huy 0 0 0% 0.03
316 Nhi Jandy 0 0 0% 0.07
317 dadadada 0 0 0% 0.35
318 Nguyen Khoa 0 0 0% 90
319 phan sy nguyen 0 0 0% 5.87
320 Trần Phương Tĩnh 0 0 0% 90
321 dinh thi mai hien 0 0 0% 90
322 Trung Đức 13 40 33% 48.1
323 Nguyễn Khắc Giang 0 0 0% 4.63
324 Vũ Trần 36 49 73% 90.28
325 Cao Vũ Phương Nam 7 10 70% 3.53
326 Thinh Dinh 0 0 0% 90
327 Du Huy 0 0 0% 90
328 Thu Hue 0 0 0% 6.02
329 Hai Nguyen 0 0 0% 90.03
330 Nguyễn Mạnh Dũng 0 0 0% 90
331 phan cong duc 4 12 33% 49.12
332 Phan Trường 0 0 0% 0.15
333 Định Phan 21 50 42% 46.17
334 Nguyễn Đức Dương 0 0 0% 90
335 Pham Anh Anh 0 0 0% 90
336 Ăn Dông 0 0 0% 90
337 vi văn thanh tuyền 0 0 0% 1.07
338 Ku Bờm 0 0 0% 90
339 Nguyen Quoc Anh 0 0 0% 6.63
340 hoang htv 12 25 48% 72.48
341 Wong Fei 0 0 0% 11.12
342 Hữu Hòa Đỗ 0 0 0% 90
343 Hà Phan 16 48 33% 5.07
344 Đinh Trung Đức 0 0 0% 90
345 Hương Hươngg 0 0 0% 90
346 Kí Ức Gió 1 3 33% 2.75
347 nguyễn đình ngọc 21 38 55% 90.38
348 Phạm Thảo 0 1 0% 0.12
349 Newbieg Nguyễn 0 1 0% 3.35
350 Anh Lê Hoàng 0 1 0% 1.17
351 Triệu Khánh Linh 0 1 0% 0.15
352 ngo tien hoang 0 1 0% 0.55
353 Văn Hồng Hà 2 6 33% 14.58
354 nguyễn tất thành 0 1 0% 0.28
355 Thần Thoại 3 10 30% 4
356 Nguyên Trực 3 10 30% 7.98
357 Trần Ngọc Trường 14 43 33% 39.37
358 Nguyễn Nhung 0 1 0% 0.12
359 Nguyễn Thiện 16 49 33% 64.25
360 Lầm Lì Thì Sao 6 19 32% 38.2
361 Đào Văn Ngọc 0 1 0% 5.28
362 Bảo Kul 3 10 30% 31.22
363 Nguyễn Minh Đức 1 4 25% 3.12
364 Pzo Pra 0 1 0% 0.17
365 Đại Giải 0 1 0% 0.82
366 Vĩnh Trường 1 4 25% 6.83
367 Đức Viễn 8 25 32% 36.7
368 Tja Go 0 1 0% 90.83
369 Phạm Thị Bích Thủy 0 1 0% 3.92
370 Vuong Tieu Long 14 43 33% 29.18
371 Oanh Riley 2 8 25% 1.9
372 Võ thị thanh loan 16 50 32% 28.15
373 au duc cong 16 50 32% 22.68
374 Linh Bùi 16 50 32% 3.18
375 Bùi Trung Hoàng 16 50 32% 72.45
376 nguyễn hoàn 3 9 33% 5.65
377 dauvando 16 50 32% 13.97
378 vuonghien 6 20 30% 45.33
379 Nguyen Thanh Cong 1 5 20% 9.68
380 Nguyễn Hữu 16 50 32% 10.78
381 VuducDai 16 50 32% 33.15
382 Bach Codon 16 50 32% 9.83
383 Nguyễn Sang 15 47 32% 4.45
384 Anh Người Ấy 16 50 32% 22.9
385 Minh Thuc Nguyen 0 2 0% 2.15
386 ʚɞViệt Thắngʚɞ 1 5 20% 16.97
387 Mai Thanh Dat 1 5 20% 2.28
388 Sơn Nguyễn 0 2 0% 5.48
389 NINH HUNG 2 8 25% 21.3
390 Chu Ngọc Vân 16 50 32% 76.87
391 Nguyễn Tuấn Vũ 16 50 32% 92.17
392 Hoàng Tử Trứng 4 15 27% 31
393 Le Huu Long 6 21 29% 57.65
394 dinhkien 1 6 17% 2.58
395 Dinhtuan Tran 15 48 31% 2.08
396 Nguyen Van Dan 3 12 25% 2.48
397 Lê Sỹ Việt Anh 14 45 31% 90.12
398 Tran Anh Han 12 39 31% 59.1
399 võ thị diễm thi 2 9 22% 5.45
400 nguyen thi thu 1 6 17% 14.77
401 Nơi Tôi Thuộc Về 3 12 25% 15.55
402 Hieu 3 12 25% 1.38
403 gà hust 9 30 30% 166.77
404 Nguyen Vjet 0 3 0% 4.78
405 Quang Vũ 0 4 0% 24.58
406 vũ thị hương 2 10 20% 23.93
407 Nguyễn Hải 1 7 14% 37.35
408 Đạt_Hunter 11 34 32% 88.35
409 Nguyễn Quang Thái 15 49 31% 37.23
410 nguyen thi thanh loan 2 9 22% 8.57
411 Vinh Persi 5 20 25% 62.55
412 Công Công 15 50 30% 11.62
413 lê thị thùy linh 15 50 30% 30.58
414 Thùy Trang 15 50 30% 1.75
415 chippull_ddh_2014 15 50 30% 13.73
416 Quy Nguyendinh 7 20 35% 44.65
417 Lemon Hoàng 15 50 30% 2.17
418 nguyễn thị giang 15 50 30% 25.23
419 đỗ nguyễn việt anh 15 50 30% 81.95
420 Anh Tran 1 8 13% 111.78
421 Lê Công Nguyễn 15 50 30% 15.67
422 lê thị hoa 15 50 30% 35.73
423 Nhox Bảnh 0 6 0% 1.88
424 Linh Chi 14 48 29% 27.12
425 Vũ Huy Bảo 2 12 17% 19.85
426 hoang nhu y 1 10 10% 32.93
427 Quyết Thị Hương 14 49 29% 27.9
428 nguyenthimai 0 7 0% 1.93
429 Bùi Thị Mai 3 16 19% 55.42
430 Ngan Truong 2 13 15% 1.52
431 Trần Sáng 1 10 10% 21.1
432 Tri Minh Aoe 18 50 36% 88.88
433 Đinh Thị Hồi 14 50 28% 21.47
434 Tuổi Thơ Pán Pơ 14 50 28% 4.63
435 HÀ THẢO 14 50 28% 50.77
436 Hoàng Công 14 50 28% 35.53
437 Trần Thị Bích Phượng 0 8 0% 11.07
438 Mine Mine 14 50 28% 18.17
439 Lê Chí Viễn 14 50 28% 1.5
440 Vũ Ngọc 14 50 28% 1.9
441 Dat Tenghu 14 50 28% 4.37
442 Dracula Alvab 14 50 28% 19.37
443 Đỗ Văn Sơn 14 50 28% 16.48
444 nguyễn trà oanh 2 11 18% 54.5
445 Nguyễn Thị Thu Trang 14 50 28% 2.07
446 Ba Tri 6 26 23% 34.5
447 Maî Lam Lazy 14 50 28% 1.33
448 Nguyễn Quỳnh Thanh Bình 14 50 28% 17.6
449 nguyen thi my 14 50 28% 1.42
450 Tuyền Phạm 15 50 30% 73.83
451 Nguyen hoai nam 0 9 0% 4.37
452 Đàm Trung 12 45 27% 20.43
453 thanhhieu 5 25 20% 22.92
454 Đút Thật Sâu 13 49 27% 5.42
455 bui duc hoan 13 50 26% 4.03
456 Hoai Tut Huynh 13 50 26% 53.38
457 Ursula Uyên 13 50 26% 4.37
458 ]v[r.T 13 50 26% 57.68
459 Vink Lại 13 50 26% 4.93
460 Gau Buong Binh 13 50 26% 29.22
461 Thảo Bướng Bỉnh 13 50 26% 11.85
462 hIEU bp 5 20 25% 18.48
463 nguyen dat 13 50 26% 6.3
464 vohuuhuy 12 48 25% 34.93
465 hoanglam 12 48 25% 2.38
466 Pé Móm 12 49 24% 15.92
467 Thanh Nguyen 12 49 24% 1.73
468 Onepiece Usopp 9 40 23% 1.28
469 Lee Dinh Dien 9 40 23% 1.13
470 ngen thi van anh 12 49 24% 48.5
471 Ếch Cốm Ếch Cốm 12 49 24% 35.85
472 Nguyễn Lực 12 50 24% 15.93
473 ngothuhang 12 50 24% 16.45
474 phan anh quoc 12 50 24% 8.15
475 Nguyễn Bá Nguyên 12 50 24% 24.03
476 Nguyễn Gia Phước 12 50 24% 44.32
477 Mưa Rào 12 50 24% 84.35
478 nguyen ngoc duy 14 50 28% 66.9
479 hoang dung 12 50 24% 10.8
480 Tran Bao Van 12 50 24% 86.03
481 phung anh tu 12 50 24% 1.48
482 Alexander Ha 12 50 24% 1.63
483 Uyên Beebee 12 50 24% 13.35
484 Bé Ngốc 12 50 24% 8.43
485 A 12 50 24% 1.03
486 cù ty 1 18 6% 45.05
487 Nguyễn Bá Dũng 11 48 23% 39.1
488 nguyen vu hoang hai 8 40 20% 1.6
489 le thai ngoc 8 40 20% 3.98
490 PHAN HOANG TAM 8 40 20% 0.92
491 Trương Duy Thành 11 49 22% 3.15
492 Lam Nam 11 50 22% 2.07
493 dangvanthang 11 50 22% 38.93
494 Moon 11 50 22% 2.75
495 Trò Tạo Hóa 11 50 22% 7.25
496 Hoàng Hải 11 50 22% 8.5
497 Tran Thi Ha 1 20 5% 5.72
498 Chúa Yêu 11 50 22% 45.88
499 liêu thiết đan 11 50 22% 1
500 nguyen thanh long 11 50 22% 15.37
501 Nguyen Van Duong 11 50 22% 3.12
502 ngô văn tiến 11 50 22% 7.87
503 Diem Nguyen 13 50 26% 29.92
504 huỳnh công thiện 10 49 20% 25.08
505 thich lam ly 10 49 20% 2.3
506 Trai Trưa Vợ 10 49 20% 8.87
507 Ngô Xuân Quyền 10 50 20% 2.63
508 Thien Inox 10 50 20% 13.05
509 thanglq 9 47 19% 10.5
510 Na Na Nguyễn 10 50 20% 70.75
511 nguyễn văn chiến 10 50 20% 42.85
512 Sanh Sí Soạn 11 47 23% 83.82
513 Nụ Cười Vui 9 50 18% 5.62
514 Thạnh 9 50 18% 1.98
515 nguyen thi hanh quyen 9 50 18% 18.8
516 Thanh Huỳnh 9 50 18% 2.28
517 TRUONGYKHUE 9 50 18% 25.35
518 Nguyễn Minh Đức 9 50 18% 4.32
519 Trang Kòy 8 50 16% 17.17
520 Nguyễn Thị Nhật Lệ 7 47 15% 20.78
521 pham ngoc quynh 8 50 16% 1.65
522 Trang Nguyen 8 50 16% 96.5
523 Nguyễn Tuẫn Vũ 9 48 19% 27.03
524 nguyen dinh tien 7 49 14% 20.05
525 Tho Nobita 6 46 13% 51.98
526 Ha Na 7 50 14% 1.2
527 nguyenvanmanh 7 50 14% 14.52
528 nguyen duy khanh 7 50 14% 4.72
529 Nguyễn Tuấn Anh 10 50 20% 1.32
530 SátThủ ĐuĐủ 6 49 12% 5

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12