Đề thi thử đại học môn Lý lần 1 năm 2014 trường THPT Lương Thế Vinh

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 2092

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 2: Một đồng hồ quả lắc mỗi ngày chạy chậm 130s. Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc (coi như con lắc đơn) thế nào để đồng hồ chạy đúng?

Câu 3: Một sóng âm được mô tả bởi phương trình y =Acos2\pi \left ( \frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda } \right ) . Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi

Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

Câu 5: Một con lắc lò xo có chu kỳ dao động điều hòa là T. Nếu lò xo bị cắt bớt 2/3 chiều dài thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc mới là:

Câu 6: Một nam châm điện có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 7: Một cuộn dây thuần cảm mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 60Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 12A. Nếu mắc cuộn dây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là:

Câu 8: Xét các mạch dao động điện từ LC lí tưởng có tụ điện giống nhau. Khi mạch có cuộn cảm là L_{1} thì tần số dao động điện từ tự do trong mạch là 30kHz. Khi mạch có cuộn cảm làL_{2}  thì tần số dao động điện từ tự do trong mạch là 40 kHz. Khi mạch có cuộn cảm là hai cuộn cảm trên mắc nối tiếp thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là

Câu 9: Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp. Biết mạch có tính dung kháng. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất, khi đó

Câu 10: Xét mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Lần lượt gọi U0R, U0L và U0C là điện áp cực đại giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ điện. Biết 2U0R = U0L = 2U0C. Độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp là:

Câu 11: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu 12: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, trong một chu kì dao động vật đi được 40cm và trong1 phút vật thực hiện được 120 dao động. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí có li độ 5cm và đang theo chiều hướng về vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật đó là

Câu 13: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 200Ω, L=\frac{1}{\pi}H,C=\frac{100}{\pi}\mu F.  Đặt vào hai đầu đoạng mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100√2cosωt, với ω thay đổi được. Khi ω có giá trị 200π rad/s thì công suất của mạch là 32W. Để công suất của mạch vẫn là 32W thì giá trị của ω là

Câu 14: Trong dao động điều hòa của con lắc đơn,

Câu 15: Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Õ. Vị trí cân bằng của M và N đều trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6cm, của N là 8cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M với N theo phương Ox là 10cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là

Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 14,5cm dao động ngược pha nhau. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I một khoảng 0,5cm có biên độ dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A và B làm tiêu điểm là

Câu 17: Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng khi qua một lăng kính,

Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L có thể thay đổi giá trị được. Dùng ba vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm lớn hơn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng cực đại trên điện trở. Hỏi điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ?

Câu 19: Một đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện C có dung kháng 100Ω và một cuộn dây có cảm kháng 200Ω mắc nối tiếp nhau. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây có biểu thức u_{d}=100cos(100\pi t+\frac{\pi}{6})V. Biểu thức nào dưới đây không thể là biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện?

Câu 20: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì dao động điều hòa của nó

Câu 21: Một nguồn điện xoay chiều được nối với một điện trở thuần. Khi điện áp có giá trị cực đại là U0 và tần số là f thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P. Khi điện áp có giá trị cực đại là U0 và tần số là 2f thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là

Câu 22: Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 23: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động với cùng phương trình u = acos100πt. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Xét điểm M trên mặt nước có AM = 9cm và BM = 7cm. Hai dao động tại M do hai sóng từ A và B truyền đến là hai dao động

Câu 24: Chọn phát biểu đúng khi nói về sóng vô tuyến?

Câu 25: Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới điện áp hiệu dụng U là 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì phải

Câu 26: Khung dây kim loại phẳng có diện tích 100 cm2 và có 500 vòng dây, quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều và không đổi 0,1T. Chọn gốc thời gian t = 0 là  lúc pháp tuyến của khung dây có chiều trùng với chiều của vecto cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là

Câu 27: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là U; nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 2U. Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là

Câu 28: Xét một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện C1, C2 để mắc thành các mạch dao động điện từ. Nếu mắc hai tụ C1 và C2 song song với cuộn cảm L thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là 24 kHz. Nếu dùng hai tụ C1 và C2 mắc nối tiếp rồi mắc với cuộn cảm L thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là 50 kHz. Nếu mắc riêng lẻ từng tụ C1, C2 với cuộn cảm L thì tần số dao động riêng của các mạch là

Câu 29: Một con lắc đơn với quả nặng có khối lượng 10g và mang điện tích 10-5C. Trong vùng không gian không có điện trường, con lắc dao động điều hòa với chu kỳ 1s. Cho con lắc vào trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu (coi như một tụ điện phẳng), đặt thẳng đứng cách nhau 10 cm, hiệu điện thế giữa hai bản là 400 V. Lấy g = 10 m/s2. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa tự do trong điện trường đó thì chu kỳ dao động của nó là

Câu 30: Con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng 100 N/m và khối lượng 100 g, dao động tắt dần do ma sát trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là 0,01; lấy g = 10 m/s2. Sau mỗi lần vật chuyển động qua vị trí cân bằng, biên độ dao động giảm một lượng là

Câu 31: Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

Câu 32: Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là đoạn thẳng dài 4cm. Chất điểm cần 2,5 s để đi từ đầu này sang đầu bên kia quỹ đạo ấy. Chất điểm có biên độ và chu kỳ dao động lần lượt là

Câu 33: Chọn phát biểu đúng?

Câu 34: Cho mach điện gồm một cuộn dây có điện trở 40Ω và độ tự cảm 0,8 H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = 100√10cos(100t) V. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là

Câu 35: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng hai vật A và B có khối lượng lần lượt là 2m và m. Hai vật nặng A và B được nối với nhau bằng sợi dây nhẹ, vật A gắn với lò xo. Gọi g là độ lớn gia tốc rơi tự do. Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta nhẹ nhàng cắt đứt dây nối hai vật. Độ lớn gia tốc của các vật A và B ngay sau khi đứt dây lần lượt là

Câu 36: Cho mạch điện RLC nối tiếp có ZL = 200 Ω và ZC = 100 Ω. Khi tăng C thì công suất của mạch sẽ

Câu 37: Khi có sóng dừng trên dây AB với đầu A cố định thì

Câu 38: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 39: Khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các biên độ thành phần là A, biên độ tổng hợp là 2A. Hai dao động thành phần đó

Câu 40: Điện áp hiệu dụng hai đầu một đoạn mạch RLC là U = 100 V. Khi cường độ hiệu dung trong mạch là 1 A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là P = 50 W. Giữ cố định U, R còn các thông số khác của mạch thay đổi. Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch bằng

Câu 41: Một thấu kính mỏng hội tụ làm bằng thủy tinh có chiết suất đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,5145 và 1,5318. Tỉ số giữa tiêu cự của thấu kính đối với tia đỏ và tiêu cực của thấu kính đối với tia tím là

Câu 42: Hai điểm khác nhau M và N nằm ở cùng một phía của một nguồn âm điểm trong môi trường truyền âm lí tưởng, trên cùng một phương truyền âm, có mức cường độ âm lần lượt là 30 dB và 10 dB. Nếu nguồn âm đó đặt tại điểm M thì mức cường độ âm tại N là

Câu 43: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung 10 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,1H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thế cực đại trên bản tụ là

Câu 44: Sóng âm

Câu 45: Tại một nơi, chu kì dao động điều hòa của một con lắc đơn là 2 s. Sau khi tăng thêm chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

Câu 46: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau và bằng 20V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng

Câu 47: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, vân tối bậc 2 xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến các vị trí  đó bằng

Câu 48: Tia hồng ngoại là những bức xạ có

Câu 49: Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 30 Ω, điện trở thuần 5 Ω và một tụ điện có dung kháng 40 Ω. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là 200 V. Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất

Câu 50: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 640 nm và λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân. Bước sóng λ2 có giá trị là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 50 50 100% 2.77
2 trần văn hoan 50 50 100% 2.7
3 Optimuz Prime 50 50 100% 4.03
4 Hoc hoi 49 50 98% 11.23
5 Quang Tèo 49 50 98% 2.65
6 Nguyễn Thành Tâm 49 50 98% 2.35
7 viet tien 48 50 96% 12.03
8 Nguyễn Văn Tuấn 48 50 96% 2.93
9 Phạm Hoàng Long 48 50 96% 6.2
10 tovietquang 47 50 94% 3.28
11 tran dinh quy 46 50 92% 65.73
12 CSH - 516 46 50 92% 39.82
13 chau so 45 49 92% 31.45
14 Bui Dat 45 50 90% 9.83
15 luong ba duong 45 50 90% 62.87
16 hà thịnh 47 50 94% 73.15
17 Trần Quốc Thế 44 49 90% 4.45
18 Nguyễn Tất Tường 44 50 88% 87.5
19 Nguyễn Văn Thân 43 50 86% 2.18
20 Đức DAra 42 48 88% 73.18
21 le dinh quang 42 48 88% 61.48
22 Khoảng Cách 41 45 91% 99.22
23 Sakura Pham 42 49 86% 90.13
24 Ko Choi Lo Hoc 44 49 90% 67.07
25 vutranhiep 42 50 84% 43.45
26 Nguyễn Hữu Tài 41 49 84% 4.18
27 nguyenvantuyen 43 50 86% 70.85
28 Nguyễn Văn Tài 41 50 82% 67.68
29 Nam Ơ Ất 41 50 82% 89.2
30 nguyen thi ngoc huyen 41 50 82% 4.25
31 Jnj Scoundrel 41 50 82% 82.8
32 Trần Thị Hòa 41 50 82% 65.23
33 Lê Thu 41 50 82% 28.77
34 Nhựt Toon 42 50 84% 63.42
35 Raymond S Pham 40 50 80% 6.43
36 Nguyễn Đình Huy 40 50 80% 3.98
37 Nguyễn Thị Dung 40 50 80% 90.15
38 Pro Cola 39 48 81% 69.05
39 Nguyễn Thị Tú Ngữ 38 40 95% 31.18
40 Ok Rồi 39 50 78% 58.92
41 Minh Meo Meo Muoi 39 50 78% 26.37
42 Le Hoang 39 50 78% 67.48
43 Trí Nguyễn 39 50 78% 94.47
44 Hoàng Thị Dung 39 50 78% 79.5
45 tran van lac 39 50 78% 53.18
46 Minh Duc Trinh 39 50 78% 46.9
47 trần đoan trang 38 48 79% 65.05
48 huynh thanh 38 45 84% 70.4
49 phạm ngọc quý 40 50 80% 48.07
50 nguyennhuthoa 37 46 80% 72.22
51 dong 40 50 80% 74.65
52 KHang Đoàn 38 50 76% 74.32
53 Darknight 38 50 76% 71
54 bui phuong quynh 37 48 77% 20.22
55 Hãyđể Tình Ngủ Say 37 50 74% 2.63
56 Trucio Trush Le 35 44 80% 79.97
57 Linh Nguyễn 37 50 74% 79.67
58 trantrieui 37 50 74% 87.57
59 văn tín 36 49 73% 90.47
60 han tae woong 36 50 72% 86.82
61 Judas 36 50 72% 71.48
62 Nguyễn Trần Tú An 36 50 72% 91.43
63 Võ Văn Thạnh 36 50 72% 76.28
64 Trần Văn Hiệp 29 29 100% 1.9
65 Nguyễn Thanh Tùng 32 39 82% 31.93
66 Nguyễn Hồ Đăng Khoa 34 45 76% 59.47
67 Nguyễn Minh Tân 32 40 80% 44.75
68 trần văn thắng 35 49 71% 89.87
69 Zzn.3 35 50 70% 38.67
70 lê trọng dương 35 50 70% 90.05
71 Nguyễn Vũ 31 38 82% 66.78
72 thanh kakao 35 50 70% 65.42
73 Nguyen The Tinh 35 50 70% 56.2
74 Hoàng Dương 33 44 75% 3.57
75 thuydang 34 48 71% 193.8
76 pham mai linh 30 36 83% 49.7
77 Captain America 96 31 40 78% 87.9
78 nguyen thi my 26 28 93% 90.27
79 cuong 30 37 81% 77.33
80 khuatbaduy 31 41 76% 68.3
81 nguyễn phong 27 29 93% 6.9
82 nguyenthu 28 32 88% 14.37
83 pham ha nam 34 50 68% 82.88
84 Nguyễn Văn A 34 50 68% 89.82
85 Trần Vân Anh 34 50 68% 67.03
86 kim julie 34 50 68% 49.75
87 Pham Thi bac 34 50 68% 6.52
88 nguyen van kha 34 50 68% 8.88
89 Loc Vo 37 50 74% 74.95
90 keengs 33 48 69% 57.4
91 Ngôk Pé 30 39 77% 74.97
92 lehai son 35 49 71% 64.72
93 Văn Tuyết 32 46 70% 57.98
94 nguyễn tùng bình 30 40 75% 52.87
95 nguyen duy nhat 29 37 78% 93.58
96 Ka Phoon Ho 27 32 84% 40.28
97 Xeko Hi 33 50 66% 3.48
98 Thu Phong 29 39 74% 65.8
99 El Apache 32 48 67% 71.02
100 Đinh Văn Sơn 32 48 67% 71.55
101 tran thi van 34 50 68% 82.35
102 ngô toàn 32 50 64% 71.75
103 Nguyễn Công Nhật 32 50 64% 81.07
104 nguyenducminh 32 50 64% 57.73
105 Linh Nguyễn 32 50 64% 30.52
106 Nhok Nhim 32 50 64% 2.38
107 Pham Thinh 32 50 64% 90.08
108 Lê Mạnh Hùng 28 39 72% 90.08
109 nguyen thi tuyet hoa 27 38 71% 91.07
110 Nguyen Ngoc Thuy Anh 31 50 62% 76.05
111 hoang Nam 27 38 71% 54.92
112 trần thị hiếu 22 23 96% 31.13
113 Hà Văn Tiến 31 50 62% 2.78
114 Dang Ba Hung 27 38 71% 90.2
115 tuan 31 50 62% 85.03
116 Dao Trang 31 50 62% 84.93
117 Dung Vũ 29 45 64% 53.65
118 Thần Điêu 27 30 90% 49.82
119 Nguyễn Thị Ngọc 27 39 69% 56.38
120 phạm văn trung 23 27 85% 91.9
121 ItalyMin Shim 33 44 75% 79.7
122 Trần Vũ Hồng Tân 28 43 65% 5.38
123 Thuấn Nguyễn 30 50 60% 71.48
124 Nguyễn Thị Tư 22 26 85% 37.15
125 P͐̒̈̎̍̆̕̚͝h͒͒äǹ́̑͘ ̾̋̎͊͋͌͛̾̽̚͝T͑̃͆͆͊̓̕͘͠u͒̉͆ấ̛̃̆̽̊́͘n̽̉̊͐͛͝ V̷̥̝͉͇i̸͈̜̬͓̤ệ̴̤̰ț̶ 30 50 60% 74.15
126 huynhminhvuong 25 36 69% 61.8
127 nguyen duc toan 29 49 59% 7.53
128 Ni Maxy 25 37 68% 61.83
129 Nguyen Dang Ai 23 24 96% 57.77
130 tran vu hao 28 46 61% 119.92
131 Đinh Văn Huy 29 49 59% 53.52
132 Shim Tuan 26 40 65% 90.08
133 Nguyển Phúc Khang 29 50 58% 85.45
134 Thao Ho 29 50 58% 69.87
135 Tho Phan 29 50 58% 84.42
136 nguyen hy 29 50 58% 11.97
137 pham thanh tuan 29 50 58% 71.33
138 Không Tên 32 50 64% 67.12
139 linhly 29 50 58% 44.98
140 nguyen van quan 22 30 73% 63.22
141 Kool Kool 24 36 67% 59.22
142 Đk Mio SiTy 23 33 70% 36.67
143 Nguyễn Mạnh Thắng 28 49 57% 5.12
144 nhoc 25 40 63% 76
145 Tran Hue 23 35 66% 78.23
146 Ngocanh Rubi 28 50 56% 90.27
147 duongvanhiep 28 50 56% 59.27
148 Dynamo Cường 28 50 56% 90.18
149 nguyễn hữu diễm trinh 28 50 56% 82.82
150 Tuyet Yeu Thuong 27 36 75% 33.1
151 tran alex 25 42 60% 44.3
152 Pham Huong 18 21 86% 20.08
153 Mít Tờ Ti 25 40 63% 68.8
154 Hưng Rốc Két 29 50 58% 88.53
155 Đỗ Thị Hoài Linh 29 50 58% 2.58
156 Kha Pham 27 49 55% 88.23
157 Hoàng Trung Phong 24 40 60% 78.95
158 Nguyễn Xuân Hoàng 27 50 54% 82.7
159 nguyen manh hung 27 50 54% 69.15
160 Trương Hải Anh 20 29 69% 40.22
161 Thao Chu Thi 27 50 54% 90.08
162 Minh tai 24 41 59% 66.63
163 dungdiudang 24 33 73% 44.68
164 Văn Tùng 21 33 64% 73.5
165 Lâm Chấn Lột 26 48 54% 90.12
166 phamvanan 23 39 59% 86.07
167 Nguyễn Quang Hiếu 20 30 67% 80.58
168 Thánh Họ 22 36 61% 86.07
169 Trâm Cầy 28 50 56% 53.62
170 Nguyễn Tiến Dũng 19 25 76% 19.43
171 Khánh Tờ Râu 22 37 59% 90.2
172 dinhnguyenngan 17 22 77% 29.97
173 S Ơn Sơn 17 22 77% 65.87
174 cuongno1 15 17 88% 17.18
175 trần văn hoàng 25 47 53% 66.95
176 chung nhật luận 26 50 52% 88.47
177 Lê Khánh Linh 26 50 52% 80.43
178 Nguyến Anh Tuấn 26 50 52% 52.38
179 nguyen ngoc duy 16 18 89% 46.28
180 Nguyễn Minh Tùng 19 29 66% 90.1
181 Đỗ Tiến Dương 26 50 52% 86.93
182 Dương Thanh Lê 26 50 52% 46.02
183 Elly Nguyễn 26 50 52% 93.4
184 Thiện Võ 26 50 52% 59.58
185 Trần Thị Hương 26 50 52% 12.8
186 Phạm Tấn Kha 18 21 86% 20.23
187 thanh đô 26 50 52% 57.97
188 sky sociu 26 50 52% 71.75
189 Anh Le 27 50 54% 75.62
190 Anh Huy 26 50 52% 39.42
191 Liễu Phi Phi 17 24 71% 18.32
192 lương quốc huy 17 24 71% 66.1
193 Got Ohmy 25 48 52% 57.9
194 Thanh Thanh 16 22 73% 47.33
195 dfdsfgsdfsdfsd 15 19 79% 51.55
196 Phuong Anh 20 34 59% 43.9
197 hoang thi mai 16 19 84% 31.97
198 thảo 19 31 61% 42.55
199 Móp Méo Mó 25 50 50% 76.17
200 nguyen thi thu trang 25 50 50% 56.87
201 Văn Tiến Đạt 17 26 65% 46.92
202 hoàng mạnh trường 25 50 50% 89
203 ndt 26 50 52% 60.9
204 Xù Xù 25 50 50% 55.25
205 tiendat 25 50 50% 61.48
206 Phạm Thảo 25 50 50% 53.12
207 Johnny 17 18 94% 2.97
208 Quỳnh Anh 25 50 50% 90.13
209 Nguyễn Việt Bắc 25 50 50% 70.9
210 Phương Phi 24 48 50% 78.93
211 d 20 36 56% 69.53
212 phạm hồng thắng 18 30 60% 90.27
213 Chu Vân 22 33 67% 31.48
214 Lã Thủy 18 30 60% 90.83
215 nguyen van tinh 24 49 49% 33.4
216 minh phương 16 25 64% 24.23
217 The Vu 29 50 58% 48.2
218 nguyễn viết bình 24 50 48% 83.23
219 Minh Phuong 24 50 48% 42.32
220 Hay Cuoi Len 20 33 61% 50.4
221 đoàn anh đức 24 50 48% 49.57
222 tran huu thoi 24 50 48% 90.22
223 Jiro Kun 24 50 48% 81.97
224 Bông Bằng Lăng Đỏ 14 20 70% 29.2
225 Nguyễn Thị Huyền Trang 24 50 48% 63.98
226 Đông Tà À 14 21 67% 49.23
227 Nguyễn Minh Sơn 22 45 49% 55.42
228 pham 13 18 72% 11.17
229 Huy Đặng 12 16 75% 39
230 mr la 23 50 46% 54.85
231 phan anh ka 15 26 58% 90.07
232 Nguyen Thi Thu Thuy 12 17 71% 60.85
233 mi 15 26 58% 33.6
234 Bùi Nguyễn Hoàng Long 23 50 46% 70.88
235 Zym 13 14 93% 4.1
236 Minh Thuc Nguyen 18 35 51% 83.88
237 Nguyễn Cảnh Trí 23 50 46% 86.2
238 Lynk Đa 23 50 46% 10.55
239 Quynh Trang 23 50 46% 37.07
240 Thủy Đỗ 12 17 71% 46.7
241 Le Son 13 21 62% 56.13
242 lau cam chau 11 15 73% 27.27
243 Wan Win 15 27 56% 55.53
244 Đàm MInh Phúc 14 24 58% 21.23
245 Đinh Thị Thu Trang 18 36 50% 49.72
246 Hoàng Hiệp 19 33 58% 58.97
247 Phan Thi Kim Loi 22 49 45% 52.37
248 Dang Dinh Quang 11 16 69% 15.17
249 le thi thuong 16 31 52% 90.42
250 Ngọc Lan Phạm 22 49 45% 64.02
251 NGUYEN HUY LONG 14 25 56% 70.08
252 Tăng Anh 14 24 58% 64.13
253 Trần Văn Phúc 22 50 44% 22.32
254 vo thi anh thu 22 50 44% 50.27
255 Pé Py 22 50 44% 5.2
256 lê anh sơn 12 20 60% 15.53
257 Tĩnh Võ 22 50 44% 83.62
258 Trường Zin 22 50 44% 57.33
259 Huuhai Nguyen 10 14 71% 12.63
260 Phước Tânn 22 50 44% 61.07
261 Duy Tran 22 50 44% 55.75
262 Manh Thê 10 14 71% 95.15
263 tuấn anh 22 50 44% 3.3
264 Ha Pham 13 23 57% 26.95
265 nguyễn thị thuận yến 22 50 44% 72.12
266 minhtu 9 12 75% 50.83
267 QUỐC TUẤN 10 11 91% 8.15
268 Len Ji 9 12 75% 16.3
269 nguyễn quang tiến 9 12 75% 17.72
270 Chuột Chúa 11 18 61% 20.85
271 Lê Bá Hiển 18 39 46% 30.9
272 nguyễn thị hồng 11 18 61% 2.3
273 nguyen thi hong nhung 21 49 43% 52.13
274 tran phan nhu quynh 18 40 45% 35.43
275 vo hoang phuc 15 35 43% 37.58
276 hophuong 8 10 80% 20.2
277 Lê Cao Thắng 21 49 43% 6.63
278 L'Arc Ciel 7 7 100% 6.52
279 doan thanh thang 8 10 80% 11.73
280 Nguyễn Văn Tuấn 11 19 58% 34.62
281 Lầm Lì Thì Sao 21 50 42% 56.13
282 Lê cường 21 50 42% 24.9
283 Nguyễn Tuấn Phong 21 50 42% 31.47
284 Ann Nguyen 21 50 42% 67.28
285 HỒ VĂN CHẤT 21 50 42% 44.75
286 Nguyễn Công Dự 21 50 42% 33.18
287 Thiên Thần Bóng Đêm 21 50 42% 50.92
288 nguyen thi cham 21 50 42% 62.28
289 trần thương thương 21 50 42% 90.4
290 dadadada 21 50 42% 34.53
291 Trang Hà 21 50 42% 6.78
292 Nhiep_Phong 7 8 88% 17.23
293 Trinhquang Huy 10 17 59% 50.62
294 pham hoa 14 30 47% 94.98
295 sdgcxbcvvb 8 12 67% 43.35
296 Thảo Chíp 20 48 42% 15.23
297 BoyNgeo 10 13 77% 1.05
298 Sĩ Quan Lục Quân 7 9 78% 4.9
299 Kute Nhoklun 23 50 46% 26.42
300 phan thanh sơn 7 10 70% 23.38
301 Bing Mik 19 46 41% 15.28
302 Hồng Nhungg 19 46 41% 91.57
303 hovandieu 19 46 41% 10.57
304 Boy Lanh Lung 8 13 62% 27.32
305 le thanh loc 10 19 53% 29.08
306 Dat BynFc 8 13 62% 47.38
307 Hồng Liên 8 13 62% 90.1
308 lunlun 20 50 40% 6.42
309 Kim Xà Lang Quân 7 11 64% 28.22
310 Pe Voi 19 47 40% 11.57
311 Star Thai Hai 5 5 100% 4.95
312 Xuân Quân 20 50 40% 78.53
313 nguyen van thanh 22 50 44% 90.15
314 nguyễn công mạnh 6 8 75% 16.13
315 Dang Sinh 9 17 53% 15
316 usain 7 11 64% 8.9
317 Nguyễn Thị Thu Trang 20 50 40% 2.55
318 Chelsea Phạm 20 50 40% 32.35
319 Hạnh Phúc Nhé 20 50 40% 24
320 Phạm Vũ 20 50 40% 34.35
321 Như Ngọc 9 17 53% 93.78
322 MAI 6 8 75% 18.82
323 Đức Nobita 20 50 40% 58.63
324 Mai Thị Mỹ Hạnh 7 11 64% 13.38
325 Trinh Thai 8 15 53% 23.27
326 Phan Phu 6 9 67% 1.32
327 phamtan 8 15 53% 12.02
328 hi 8 15 53% 11.42
329 Diem Nguyen 19 49 39% 5.22
330 Trần Ngọc Cường 5 7 71% 10.35
331 Đức Long 10 22 45% 24.85
332 nguyễn tùng 6 10 60% 28.45
333 Xuân Tiểu Quỷ 19 49 39% 43.72
334 thuong huynh 4 4 100% 9.47
335 Xuan Luyen 7 10 70% 7.97
336 Jack Hard 19 50 38% 55.33
337 Hoàng Tân 19 50 38% 58.22
338 le quoc huy 22 50 44% 19.08
339 Kim Nam Hoai 19 50 38% 35.17
340 Vẫn Thế 13 32 41% 55.4
341 Minh Can Nguyen 19 50 38% 80.17
342 Vũ Minh Khang 7 14 50% 7
343 Toi dai dot 6 11 55% 19.1
344 Vuong Tieu Long 19 50 38% 22.95
345 phanhoanggioi 7 14 50% 44.23
346 Văn Cường 19 50 38% 48.5
347 pham viet anh 8 17 47% 10.35
348 thanky 7 14 50% 57.2
349 TÙng NgUyễn N 19 50 38% 30.9
350 nguyen van tu 19 50 38% 90.85
351 tran van tuan 4 5 80% 11.7
352 phuu 19 50 38% 47.63
353 Phạm Mạnh Cường 19 50 38% 78.98
354 Rồng Văn Đất 5 8 63% 9.42
355 Nguyễn Minh Sơn 17 44 39% 31.12
356 binbin 14 36 39% 48.03
357 Duy Koj 19 42 45% 62.72
358 Hồng Quy 4 4 100% 44.35
359 trinh thai bao 8 18 44% 40.82
360 Manh Asus 6 13 46% 24.18
361 Hai My 18 49 37% 4.77
362 Thái Bùi 4 7 57% 12.65
363 Vâg Tôi Ngkèo 4 7 57% 16.95
364 daongocvuong 6 11 55% 25.88
365 nguyễn ngọc đại 10 18 56% 6.25
366 nguyen thanh thuan 3 4 75% 2.7
367 Mai Liên 2 2 100% 1.97
368 Phạm Bích Thủy 4 8 50% 6.9
369 Cu Lucas 18 50 36% 28.38
370 teoteo 3 5 60% 3.67
371 Dang Thao 18 50 36% 62.23
372 nguyen di hai 2 2 100% 4.02
373 quoc huy 3 5 60% 15.73
374 Hoai Tut Huynh 3 5 60% 92.77
375 Vũ Thùy Linh 10 26 38% 80.08
376 đinh văn vũ 18 50 36% 76.15
377 Oriole Nacked Maid 2 2 100% 3.07
378 Dang Thi Chung 18 50 36% 1.97
379 nguyễn văn dũng 2 2 100% 9.25
380 Sanh Sí Soạn 18 50 36% 27.85
381 Trần Vỹ 3 5 60% 21.67
382 Onepiece Usopp 18 50 36% 27.47
383 Hà Quốc Pháp 18 50 36% 38.62
384 Tú Anh Nguyễn 18 50 36% 90.53
385 nguyen thi thanh loan 8 20 40% 17.23
386 Nguyen van Binh 3 5 60% 3.48
387 Hà Minh Anh 2 3 67% 89.12
388 Bim Bim Ngot 4 9 44% 13.53
389 LINH NGUYEN 3 6 50% 8.87
390 taikinh 7 18 39% 26.08
391 phamgiap 2 3 67% 1.97
392 Avada Kedavra 4 9 44% 2.28
393 Thu Trang Lê 5 12 42% 20.48
394 ntdung 1 1 100% 0.63
395 chuong 1 1 100% 0.45
396 Thái Sang 1 1 100% 1.42
397 Ngọc Dũng 1 1 100% 0.35
398 Sagittarius Mai 1 1 100% 2.87
399 anh 5 13 38% 12.3
400 Hương Kẹopy 1 1 100% 0.07
401 Mai Anh 1 1 100% 0.55
402 trần văn hoan 1 1 100% 0.45
403 ngtrungthanh 2 4 50% 6.53
404 jaybui 2 3 67% 1.72
405 John Ny Phi 1 1 100% 0.37
406 Ho Quang Loi 17 49 35% 38.2
407 Xloi Anh da Sai 1 1 100% 0.7
408 Hoài Linh Tinh 2 3 67% 6.13
409 Ế Vì Thích Thế 2 4 50% 10.45
410 vu manh cam 1 1 100% 0.47
411 Gà Con 1 1 100% 1.7
412 Anh Abnhs 1 1 100% 13
413 vũ đình thành nhân 17 50 34% 10.98
414 dao thai 6 17 35% 32.62
415 Close My Heart 17 50 34% 1.65
416 Kim Na Na 4 11 36% 8.92
417 a 1 1 100% 6.07
418 Hòa Tù 2 5 40% 11.17
419 tranquocvinh 21 50 42% 70
420 Nguyen Van An 1 2 50% 1.9
421 Loving Memory 2 5 40% 5.73
422 Thuyhuong Nguyen 17 50 34% 23.27
423 NhÓx KẸo 1 2 50% 11.05
424 Mai Trinh 17 50 34% 31.08
425 lumia 17 50 34% 6.95
426 Nguyễn Văn Tuấn 1 2 50% 0.47
427 le xuan hoang 2 5 40% 24.43
428 nguyen hang 17 50 34% 3.78
429 phan thị bảo minh 17 50 34% 25.5
430 Abra Vo 17 50 34% 23.8
431 Nguyễn Hữu Hùng 40 50 80% 26.73
432 0 0 0% 90.02
433 Đỗ Duy Hải 42 50 84% 82.75
434 hồ duy tuyên 25 41 61% 91.28
435 Đạt 8 12 67% 7.7
436 hoang dong 19 24 79% 61.73
437 đậu đại học nha 32 48 67% 37.03
438 Mai Thanh Dat 0 0 0% 2.7
439 Sabaku D. Gaara 40 50 80% 9.32
440 Tùng Dương 36 47 77% 4.28
441 Ừkthi Tớla Con Nhanghèo 3 9 33% 21.3
442 You Phải Nhớ 14 45 31% 5.3
443 Lê Hạ Vy 12 22 55% 37.17
444 Đặng Thị Nhật Phi 0 0 0% 0.3
445 do thi luyen 1 7 14% 12.83
446 Nhóc Shinh 39 50 78% 4.68
447 Trang Vũ 27 50 54% 74.2
448 Dương Bảo Anh 8 31 26% 12.48
449 Sang Hong Van 0 0 0% 0.6
450 Le Phuoc Tjen 0 0 0% 90.12
451 Tôi Là Royal Shipper 14 24 58% 90.48
452 bui cong tu 0 0 0% 14.42
453 Đinh Thị Kim Oanh 29 44 66% 87.32
454 Võ Minh Khôi 22 50 44% 62.43
455 Dương Đại Lộc 0 0 0% 0.05
456 Pika Hạnh 35 50 70% 25.67
457 nguyen hung 0 0 0% 90.07
458 Tào Lao 0 0 0% 0.28
459 Trung Đức 16 25 64% 31.82
460 PHẠM QUỐC THẮNG 22 32 69% 58.98
461 Genji Takaya 43 50 86% 77.3
462 Andrew Truong 19 37 51% 27.88
463 Lê Hoàng Tân 26 42 62% 4.13
464 Nguyễn Minh Châu 40 50 80% 76.45
465 Ca Maivan 13 17 76% 46.42
466 pham nguyen dang huy 37 50 74% 90.4
467 Phan Huy Ngọc 0 0 0% 0.18
468 Hồng Diễm's 25 48 52% 46.95
469 Po Siêu Nhân 0 0 0% 0.1
470 nguyễn thị hải 1 1 100% 0.35
471 Hương Nguyễn 22 50 44% 61.58
472 Nguyễn Hoàng Long 21 48 44% 90.08
473 Nguyễn Hồng Hải 38 50 76% 80.53
474 Tomb Mc 0 2 0% 0.95
475 Phan Minh Thiện 0 0 0% 0.03
476 Nguyễn Ngọc Toàn 6 12 50% 11.37
477 Thanh Huyền 43 50 86% 10.43
478 nguyễn đình ngọc 25 49 51% 50.48
479 Kieu Phuong Thuy 0 0 0% 1.27
480 Nhà Bác Học 24 50 48% 71.9
481 Vũ Trần 48 50 96% 53.32
482 danh 20 50 40% 12.8
483 phamxuandung 0 0 0% 0.03
484 Trái Tim Băng 0 0 0% 0.05
485 Phương Thảo 25 50 50% 76.35
486 Tokarin Rimokatoji 21 28 75% 32.28
487 Lê Ló 16 48 33% 22.8
488 Trang Trần 10 13 77% 37.4
489 kei 0 0 0% 0.07
490 Thành Nguyễn 0 0 0% 0.08
491 Ta Đánh Mất Nhau 39 50 78% 73.12
492 Lại Tuấn 20 28 71% 34.72
493 Tùng Lâm 1 3 33% 3.33
494 hoanghuy 7 27 26% 8.32
495 Pham Phuong Nhi 0 0 0% 0.3
496 nguyễn hòa 36 49 73% 87.7
497 Dũng Healer 25 28 89% 23.6
498 nguyễn đình ngọc 25 49 51% 0.87
499 Tri Tu 30 42 71% 90.02
500 Ông Nội Mày 17 50 34% 8.9
501 chu phuong 21 48 44% 46.47
502 Hùng Bò 8 17 47% 30.77
503 JackieSu 0 0 0% 0.12
504 Trung Nguyễn Văn 3 6 50% 14.73
505 võ thị hồng yến 0 0 0% 0.75
506 Trang Pig 1 3 33% 1.37
507 Vũ Thị Thu 19 49 39% 10.18
508 Võ Thanh Hải 10 15 67% 25.07
509 l̶̡̗̣̋̿͊̉̈̈́͛͋̍̊̕͠ê̴̟̤̯͓͍̫͇̪̺͉̰̇́͒̔͊͑̑͘ ̸̡̪̲̣͈̀̈̿͐͌͋̒͜͝͠c̶̡̮͚̥͚͓̆͜͜͠ô̵̝̮̫͓̤̙̔̓̃̍͗̔̄͛̍͜͝ͅn̶̡͚͕̪̪̟̱̯͖̭͑̚͠g̶̡̹̲̥̖̭̝̽̍̓͛̾̄͗̽̈̀̄̾̕ t̵̢̗̺͎̳̥͔̮̮̺̫̲́́́̈́͗̀̓̈̾͠͝ư̶̩͇͙̻͕̝͎̦̫̏̆̈́̾̚ḁ̴̺͔̞͔̲̲̰͔͈̪̂́̇́̑͂̚͜n̷̡̡̞͋̍̒̈́̾͗̈́́̍͗̄̕ 28 49 57% 61.97
510 Lợi Huỳnh 0 0 0% 90.53
511 nguyễn khánh 0 0 0% 0.22
512 Văn Teddy 0 0 0% 0.2
513 tô tô 43 50 86% 4.72
514 Thuận Dương 0 0 0% 0.07
515 Chân Đất 39 50 78% 10.88
516 đào đức tài 0 0 0% 61.18
517 phạm thị hải yến 0 0 0% 0.27
518 Dong Nguyen 20 29 69% 91.33
519 hoang thuy chi 21 32 66% 86.73
520 nguyenvantruong 0 1 0% 0.3
521 David Hoang Ngoc 0 1 0% 0.82
522 lưu diệc phi 0 1 0% 0.53
523 lê huyền 20 49 41% 3.43
524 Dê Núi 0 1 0% 19.83
525 Manh Quan Vu 0 1 0% 0.12
526 nguyễn công đa 0 1 0% 0.43
527 Nguyễn Huy Hạnh 0 1 0% 0.47
528 Lê Trần Thế Toản 0 1 0% 0.13
529 Le Gion 0 1 0% 1.07
530 Nguyen Danh 1 4 25% 0.72
531 kaitou kid 3 10 30% 0.27
532 Thai Hoang Anh 0 1 0% 90.08
533 Tan Thinh Nguyen 0 1 0% 0.17
534 Minh Thuận 16 49 33% 13.45
535 Binh Nguyen 0 1 0% 3.13
536 Mạnh Tiger 16 49 33% 4.75
537 Phuong Loc 1 3 33% 0.82
538 Nguyên Võ 0 1 0% 0.2
539 HOÁ HỌC 1 4 25% 0.22
540 Nỗi Đau Mình Anh 6 19 32% 47.67
541 Hoàng Quang Khánh 2 6 33% 53.1
542 Hoàng Dung 2 8 25% 13.18
543 Hà Nam Phương 16 50 32% 2.55
544 Phạm Anh Quỳnh 2 8 25% 38.23
545 le thi thuc trinh 0 2 0% 1.75
546 Nguyễn Thị Ngọc Lan 16 50 32% 10.62
547 Vladimir Linh 5 17 29% 26.13
548 phạm thị vân anh 16 50 32% 13.62
549 cqc 4 14 29% 17.02
550 Neymar Nam 16 50 32% 13.22
551 Giang Thu Vu 16 50 32% 23.78
552 Nguyễn Phương Tính 16 50 32% 3.47
553 Nam Nhảu 6 20 30% 27.07
554 Nguyễn Ngọc Mai Trang 1 5 20% 3.77
555 vo doan anh phuong 16 50 32% 70
556 Uông Đại Vũ 16 50 32% 39.1
557 Trương Anh Tuấn 16 50 32% 46.1
558 nguyen thi ngoc tram 4 15 27% 14.13
559 Quyet Hai Phuc 15 48 31% 7.73
560 chu hoai 0 3 0% 0.75
561 ErIk Nguyễn 0 3 0% 2.1
562 Phan Minh Vương 0 3 0% 0.53
563 Lương Khắc Tùng 16 50 32% 88.42
564 Hung Torres 9 30 30% 13.67
565 Cá Mập Trắng 15 49 31% 31.15
566 Nguyễn Thị Lý 15 49 31% 9.53
567 le van ngoc an 14 50 28% 10.1
568 Đường Hải Thiện 0 4 0% 0.27
569 Hoàng Giang 18 50 36% 42.83
570 Lagger Jason 15 49 31% 7.22
571 phạm thị nga 5 19 26% 0.72
572 Le Hoang Son 15 50 30% 17.15
573 Hoa Nghiêm 15 50 30% 16.52
574 Ha Noi Fc 4 17 24% 1.25
575 Tụ PenTel Khùm 18 50 36% 59.47
576 Quý Nguyễn Tenditu 0 5 0% 0.3
577 Đỗ Thành Danh 15 50 30% 36.63
578 hoàng công minh 7 27 26% 38.07
579 vanthang 14 50 28% 28.13
580 Thư Phạm 15 50 30% 2.83
581 Trần như Kiệt 15 50 30% 20.42
582 Đặng Đức Toàn 15 50 30% 14.8
583 bui van truong 3 15 20% 11.27
584 Phạm Phong 16 50 32% 9.57
585 nguyen thi bich ngoc 9 33 27% 61.08
586 Pham Son 12 43 28% 24.02
587 pham hoang an 1 10 10% 1.63
588 Ngọc Hoàng 1 10 10% 1.02
589 Anh Tuấn GD 0 7 0% 6.08
590 phạm nga 14 50 28% 7.1
591 Nguyen Quoc Anh 14 50 28% 41.45
592 Le Quang Minh 4 20 20% 1.43
593 Le Anh Huy 14 50 28% 7.67
594 tuan hiep 14 50 28% 2.32
595 vu hong son 14 50 28% 60.05
596 nguyên 7 27 26% 28.62
597 võ anh kha 4 22 18% 2.4
598 Nhung Chapper 10 40 25% 1.27
599 vohuuquoc 13 50 26% 0.92
600 bui van tien 13 50 26% 49.05
601 Nhật Lê 13 50 26% 0.73
602 nguyen chi thien 13 50 26% 54.42
603 Trần Hải Bằng 13 50 26% 3.13
604 Nhok Sasuke 13 50 26% 1.35
605 Lây Đi Kiu Lờ 13 50 26% 13.38
606 Tình Phạm 13 50 26% 24.92
607 Tài Huỳnh 13 50 26% 1.55
608 Pham van Thanh 13 50 26% 53.22
609 nông thị mỹ tiên 13 50 26% 10.1
610 La Văn Nam 13 50 26% 10.38
611 kimkim 12 49 24% 3.85
612 Phan Thị Trang 12 49 24% 75.45
613 Lớp Trưởng Tony Tuấn 9 40 23% 6.03
614 nguyenthiphuongan 12 49 24% 14.15
615 Nhok Mischivous 12 50 24% 45.88
616 AnhSon Tran 12 50 24% 1.23
617 Văn Dũng Trần 12 50 24% 11.17
618 Nguyễn Tú 12 50 24% 3.83
619 Kieu Anh 12 50 24% 4.7
620 trần thị tú anh 15 50 30% 56.03
621 Nhi Yến 4 27 15% 34.82
622 bùi Gia tiến 11 48 23% 5.45
623 Phạm Thanh Phong 15 50 30% 54.72
624 Quynhnhu 14 47 30% 3.88
625 tran dinh duy 11 49 22% 3.15
626 Ny Nhỏ 13 50 26% 7.02
627 Nguyên Xù 11 50 22% 27.45
628 Lang Tham Buoc Di 11 50 22% 52.13
629 cà thị hà thanh 11 50 22% 47.88
630 Hiệp Lee 11 50 22% 22.85
631 camuyen 7 40 18% 0.83
632 phuockieu 10 49 20% 6.42
633 le khoa 10 49 20% 3.62
634 TRA THANH 10 49 20% 9.18
635 Gia Thương 10 50 20% 8
636 Say Goodbye 14 50 28% 1.22
637 Quang 10 50 20% 1
638 Nguyễn Nghĩa 10 50 20% 1.58
639 Tien Dai Dinh 10 50 20% 12.87
640 Se Se 10 50 20% 1.55
641 nguyễn thị mai 12 49 24% 2.33
642 Xoa Di Qua Khu 9 49 18% 2.35
643 Oanh Oanh 9 50 18% 15.58
644 Hà Đỗ 12 50 24% 1.75
645 Nguyễn Gia Phước 9 50 18% 7.25
646 Truc Phan 9 50 18% 13.27
647 Hiền Nguyễn 9 50 18% 182.93
648 Sang Hoang 9 50 18% 16.77
649 Thuy Nguyen 9 50 18% 3.65
650 Vô Danh Tiểu Tử 8 48 17% 6.95
651 pham tien loc 8 48 17% 14.57
652 Nguyễn Trần Anh Thư 11 50 22% 1.52
653 hoang van cong 12 50 24% 5.97
654 nguyenkimhong 8 50 16% 1.12
655 le hong phong 8 50 16% 1.8
656 manhnguyen 8 50 16% 1.55
657 Phương Tuấn 10 49 20% 8.07
658 Tấn Ngân Võ 7 50 14% 4.95
659 đặng xuân long 4 50 8% 1.42

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12