Đề thi thử đại học môn Lý lần 2 năm 2014 trường THPT chuyên KHTN Hà Nội

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 49 câu - Số lượt thi : 1737

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chất phóng xạ pôlôni   _{84}^{210 }Po phát ra tia α và biến đổi thành chì _{82}^{206 }Po . Cho chu kỳ bán rã của _{84}^{210 }Po là 138 ngày. Ban đầu (t=0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1 tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2=t1+276 ngày, tỉ số này là

Câu 2: Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây

Câu 3: Mạch chọn sóng dùng để thu các sóng dài có cấu tạo gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Để mạch có thể thu được các sóng trung ta cần phải:

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m=100g treo vào đầu một lò xo, đầu kia treo vào một điểm cố định. Trong quá trình dao động điều hòa khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai vị trí thế năng gấp 3 lần động năng là 1/12 (s). Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Quãng đường vật đi được trong 1,75s kể từ lúc t=0 là 56cm. Phương trình dao động của vật là:                       

Câu 5: Hai con lắc lò xo đặt cạnh nhau, song song với nhau trên mặt phẳng nằm ngang có chu kỳ dao động lần lượt là 1,4s và 1,8s. Kéo các quả cầu con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian ngắn nhất bằng :

Câu 6: Con lắc đơn có khối lượng m=100g, dài ℓ=1m. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc α0 rồi thả không vận tốc ban đầu để khi dao động thì lực căng dây Tmax=3Tmin. Lấy g=10m/s2, vận tốc của vật khi T=2Tmin

Câu 7: Một nguồn S phát sóng trên mặt nước. Điểm M cách S một đoạn 2m có phương trình uM=2cos(20πt– π/2) (cm). Điểm N cách nguồn 1.2m có phương trình uN=2cos(20πt– π/3) (cm). Coi biên độ sóng không đổi, phương trình dao động của nguồn S là 

Câu 8: Xét sự giao thoa của sóng trên mặt nước phát ra từ hai nguồn sóng kết hợp. Phương trình dao động của hai nguồn là u1=u2=2cos(10πt+π) (cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v=0,6m/s. Biên độ dao động tổng hợp tại vị trí cách hai nguồn những khoảng tương ứng d1=12cm và d2=20cm 

Câu 9: Hai nguồn phát sóng trên mặt nước S1 và S2 cách nhau S1S2=7λ phát ra hai sóng có phương trình u1=acos(ωt) và u2=acos(ωt). Biết sóng không suy giảm. Điểm M gần nhất, trên trung trực của S1S2 có dao động đồng pha với 2 nguồn .Cách S_{1} một đoạn 

Câu 10: Phương trình của sóng dừng trên một sợi dây có dạng u=asin(bx)cos(ωt) (cm), trong đó u là li độ dao động tại thời điểm t của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một khoảng bằng x (x đo bằng m; t đo bằng giây). Cho biết bước sóng λ=0,4m; tần số sóng f=50Hz và biên độ dao động của một phần tử M cách nút sóng 5cm có giá trị là 5mm. Các giá trị của a và b trong phương trình sóng tương ứng là: 

Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L và điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u=100cos(100πt) (V). Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng đo được trên hai đầu tụ điện có giá trị gấp 1,2 lần hiệu điện thế trên hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì thấy cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng không thay đổi và bằng 0,5A. Hỏi cảm kháng ZL của cuộn dây nhận giá trị nào dưới đây:

Câu 12: Do ma sát, một đồng hồ quả lắc thực hiện dao động tắt dần với chu kỳ T=2s. Biết rằng chỉ sau 5 chu kỳ dao động biên độ của nó giảm từ 50 xuống chỉ còn 40. Dao động của con lắc được duy trì nhờ bộ máy của đồng hồ. Lấy g=10m/s2, công suất của máy đó là:

Câu 13: Trong các kết luận sau, tìm kết luận sai:

Câu 14: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1m và vật có khối lượng 100g mang điện tích 2.10-5 C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 5.104 V/m. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trọng trường một góc 54o rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy g=10m/s2. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là

Câu 15: Mạch RLC không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở và tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u=U0cos(ωt). Khi thay đổi điện dung C người ta thấy có hai giá trị C=C1 hoặc C=C2 thì công suất tỏa nhiệt của mạch như nhau. Hỏi với giá trị của C bằng bao nhiêu thì mạch xảy ra cộng hưởng điện:

Câu 16: Đặt hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R,L và C lần lượt là 80V, 100V và 160V. Khi thay C bằng tụ C’ để trong mạch xảy ra cộng hưởng điện thì hiệu điện thế hiệu dụng trên R là

Câu 17: Một con lắc đơn có khối lượng m=3kg dao động với biên độ T=2s và biên độ góc lúc bắt đầu dao động là 4o. Do chịu tác dụng của lực cản nên con lắc dao động tắt dần và chỉ sau 16 phút 50 giây thì ngừng dao động. Xem dao động tắt dần này có cùng chu kỳ như chu kỳ của con lắc khi không có lực cản. Lấy g=10m/s2, độ lớn của lực cản tác dụng lên con lắc (xem như không đổi) là 

Câu 18: Một tấm ván nằm ngang trên đó có đặt một vật tiếp xúc phẳng thực hiện dao động điều hòa với biên độ A=10cm. Biết khi chu kỳ dao động của hệ T < 1s thì vật trượt trên tấm ván. Lấy g=10m/s2, hệ số ma sát trượt giữa vật với tấm ván là

Câu 19: Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc hình sao. Khi động cơ hoạt động bình thường ở điện áp pha UP=200V thì công suất tiêu thụ của động cơ P=3240W và cosφ=0,9. Vào thời điểm dòng điện ở một cuộn dây có cường độ i1=3A thì dòng điện ở hai cuộn dây còn lại có cường độ là:

Câu 20: Một trạm phát điện xoay chiều có công suất không đổi, truyền điện đi xa với điện áp hai đầu dây nơi truyền đi là 200kV thì tổn hao điện năng trên đường truyền là 30%. Nếu tăng điện áp truyền tải lên 500kV thì tổn hao điện năng là:

Câu 21: Một thang máy bắt đầu đi xuống, trong 4s đầu vận tốc tăng đều đến 4m/s, trong 8s tiếp theo thang máy chuyển động đều, rồi chuyển động chậm dần đều đến khi dừng lại cũng sau 8s. Trong thang máy có treo đồng hồ quả lắc mà dao động của thanh treo quả lắc xem như dao động điều hòa. Biết đồng hồ chạy đúng giờ khi nó đứng yên hay chuyển động thẳng đều. Lấy g=9,8m/s2. Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là:

Câu 22: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m=100g treo vào đầu một lò xo, đầu kia treo vào một điểm cố định. Con lắc chịu đồng thời hai dao động x1=2√3cos(5πt) (cm) và x2=4√3 cos(5πt+2π/3) (cm). Lực đàn hồi cực tiểu tá6 dụng vào điểm treo là :

Câu 23: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có tần số f thay đổi (cuộn dây thuần cảm). Khi f=f1=50Hz thì UC=UCmax, khi f=f2=200Hz thì UL=ULmax. Giá trị của tần số để hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở đạt giá trị cực đại là

Câu 24: Chiếu ba bức xạ có bước sóng λ123 = 1:2:4 vào ba quả cầu kim loại giống nhau đặt cô lập về điện thì điện thế cực đại của ba quả cầu là V1max:V2max:V3max là k:4:1. Giá trị gần đúng của k là

Câu 25: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là Δt1. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là Δt2. Tỉ số Δt1/Δt2 là:

Câu 26: Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía tây. Vào thời điểm t thì vectơ cường độ điện trường đang:

Câu 27: Điện tích của tụ điện trong mạch LC biến thiên theo phương trình q=2.10-7cos(2000πt+π/6) (C). Tại thời điểm t=10-3/4 (s) thì:             

Câu 28: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng có a=2mm, D=2m, khi được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng λ1=0,5μm thì trên màn quan sát được độ rộng trường giao thoa là 8,1mm. Nếu chiếu đồng thời thêm ánh sáng có bước sóng λ2 thì thấy vân sáng bậc 4 của nó trùng với vân sáng bậc 6 của ánh sáng λ1. Số vân sáng trùng nhau quan sát được trên màn là:

Câu 29: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp theo thứ tự R – C – L. Thay đổi L của cuộn dây (thuần cảm) người ta thấy khi L=L1=2/π (H) hoặc L=L2=4/π (H) thì điện áp trên hai đầu L là như nhau. Độ tự cảm L để điện áp trên hai đầu RC (uRC) trễ pha hơn điện áp trên hai đầu đoạn mạch góc π/2 là:

Câu 30: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? 

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều uMN=100√2cos(100πt) (V) vào mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn thuần cảm có L thay đổi được và tụ C. Khi L=L1=1/π (H) hay L=3L1 thì mạch có cùng công suất nhưng dòng điện i1 và i2 khác pha nhau 2π/3. Biểu thức hiệu điện thế uMB (B nằm giữa cuộn dây và tụ) khi L=L1 là:

Câu 32: Tia Rơn-ghen (tia X) có

Câu 33: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,68μm (đỏ) và λ2=0,51μm (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân sáng đỏ và vân sáng lam là:

Câu 34: Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là 1,8eV. Chiếu vào catốt một chùm ánh sáng có bước sóng 600nm từ nguồn sáng có công suất 2mW thì cứ có 1000 phôton đập vào catốt có 2 electron bật ra. Lấy h=6,62.10-34(J.s). Dòng quang điện bão hòa thỏa mãn giá trị nào dưới đây:

Câu 35: Giả sử trong nguyên tử, mức năng lượng của electron trên quỹ đạo dừng thứ n là  với E0 là một hằng số dương xác định. Biết rằng khi nguyên tử chuyển từ mức n=6 xuống mức n=1 thì nó phát ra bức xạ có bước sóng 4,5.10-8m. Khi nguyên tử chuyển từ mức n=4 xuống mức n=3 thì nó phát ra bức xạ có bước sóng:

Câu 36: Giá trị năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = -Eo/n2 với E0=13,6eV, n=1,2,3,.... Số vạch quang phổ lớn nhất của hiđrô có thể xuất hiện khi bắn phá nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bằng chùm electron có động năng 12,5eV là:

Câu 37: Trong hiện tượng quang điện cường độ dòng quang điện phụ thuộc vào UAK và được mô tả bởi đường đặc trưng Vôn – Ampe. Ứng với các cường độ chùm sáng kích thích I1 và I2 ta được các đường biểu diễn (1) và (2) khác nhau. Kết luận nào dưới đây là đúng về hai đường này:

Câu 38: Với λ tính theo đơn vị μm thì chiết suất của thủy tinh làm thấu kính thay đổi theo quy luật: n = 1,55 + 0,0096/λ2 . Chiếu vào thấu kính ánh sáng có bước sóng λ1=0,4μm thì tiêu cự của thấu kính là f=50cm. Tiêu cự của thấu kính khi chiếu ánh sáng có bước sóng λ2=0,6μm là:

Câu 39: Việc giải phóng năng lượng hạt nhân chỉ có thể xảy ra trong các phản ứng hạt nhân mà trong đó:

Câu 40: Cho đoạn mạch điện AB theo thứ tự gồm tụ điện có điện dung C=10-3/9π (F) mắc nối tiếp với điện trở R và hộp kín X. Biết X gồm hai trong ba phần tử R,L,C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nằm giữa R và X. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U không đổi. Biết khi R=90Ω ta có hiệu điện thế giữa hai điểm A,M là uAM=uRC=60√2cos(100πt-π/2) (V), giữa hai đầu hộp X là uX=60√2cos(100πt) (V). Biểu thức hiệu điện thế của hai đầu đoạn mạch AB là 

Câu 41: Cho đoạn mạch điện xoay chiều A,B mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 0,2/\Pi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u=U0cos(ωt) (V). Biến đổi C người ta thấy khi C=C1=10-3/2π F thì dòng điện trong mạch trễ pha π/4 so với uAB. Khi C=C2=10-3/5π F thì UC=UCmax. Giá trị của R và ω tương ứng là:                   

Câu 42: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây có r=40Ω, độ tự cảm L=1/5π (H), tụ điện có điện dung C=10-3/5π (F), điện áp hai đầu đoạn mạch có tần số f=50Hz. Giá trị của R để công suất tỏa nhiệt trên R đạt cực đại là:

Câu 43: Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng

Câu 44: Đồng vị 24Na phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T tạo thành hạt nhân con 24Mg. Tại thời điểm bắt đầu khảo sát thì tỉ số khối lượng 24Mg và 24Na  là 0,25. Sau thời gian 3T thì tỉ số trên là

Câu 45: Bắn hạt α có động năng 4MeV vào hạt nhân 147N  đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Biết mα=4,0015u; mX=16,9947u; mN=13,9992u; mp=1,0073u; 1u=931MeV/c2; c=3.108m/s. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc. Động năng và vận tốc của prôtôn sinh ra là:

Câu 46: Chọn câu đúng:

Câu 47: 146C chất phóng xạ β- và tạo ra 147N. Khối lượng nguyên tử 146C  là 14,0059u và khối lượng nguyên tử 147N  là 13,9992u. Khối lượng electron là me=0,00054u. Biết u.c2=931MeV. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là:

Câu 48: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 45cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là u1=5cos(40πt) (mm) và u2=5cos(40πt+π) (mm). Một điểm M dao động với biên độ cực đại nằm trên S1S2 gần trung điểm I của S1S2 nhất và cách I một đoạn 2cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm giữa hai điểm S1, S2 là:

Câu 49: Trong thí nghiệm giao thoa với khe I-âng có a=0,2mm, D=1m, nguồn sáng S phát ra đồng thời hai bức xạ λ1=0,6μm và λ2. Trên khoảng rộng L=2,4cm trên màn đếm được 17 vạch sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (biết 2 trong 3 vạch trùng nhau nằm ở ngoài cùng của khoảng L). Bước sóng λ2 là:        

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tuan Vo 49 49 100% 8.23
2 Nguyễn Thanh Tùng 48 49 98% 55.58
3 Minh Hoàng 44 49 90% 5.73
4 Tran Thi Anh Minh 50 50 100% 2.58
5 Ashley Ken 50 50 100% 1.43
6 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.37
7 Optimuz Prime 49 50 98% 4.33
8 Ut Xjnh 49 50 98% 10.98
9 hothihang 38 45 84% 64.48
10 Hoàng Dương 48 50 96% 3.93
11 tuanduc 46 50 92% 2.23
12 Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao 46 50 92% 13.45
13 Ngoc Lam 45 50 90% 2.97
14 Sided Love 45 50 90% 58.43
15 luong ba duong 44 49 90% 89.73
16 Đình Văn 42 44 95% 7.08
17 hoang 41 50 82% 10.27
18 dang khoa 41 50 82% 49.27
19 Nguyễn Văn Thân 39 50 78% 2.9
20 Minh Meo Meo Muoi 34 49 69% 15.27
21 Minh Duc Trinh 38 50 76% 90.08
22 tran thanh huyen 37 50 74% 68.95
23 keengs 34 42 81% 72.35
24 tuan 36 50 72% 4.23
25 Võ Hồng Quân 30 36 83% 90.88
26 Nguyễn Văn Thắng 29 34 85% 90.28
27 NGUYỄN HOÀNG ANH TUNG 34 50 68% 86.43
28 nguyen thi ngoc huyen 32 45 71% 16.5
29 pham tuong vi 33 50 66% 0.08
30 BA TÊ 30 48 63% 11.23
31 võ đình tài 33 50 66% 66.83
32 Nguyễn Văn Tài 26 31 84% 90.15
33 phạm thị thủy 32 50 64% 56.7
34 phan trung duc 32 50 64% 43.67
35 Le Minh Tu 32 50 64% 6.45
36 que van huy 28 40 70% 94.47
37 Nga Nguyen 29 44 66% 91.28
38 Lê Mạnh Hùng 25 32 78% 90.78
39 hà thịnh 16 18 89% 50.95
40 Azwraith Pham 27 41 66% 90.08
41 Hoàn 30 50 60% 69.9
42 Siêu Nhân Bắn Chim 29 50 58% 86.22
43 Huynh Bao Ngan 19 27 70% 101.4
44 Trần Hải Bằng 28 50 56% 54.1
45 Ngôk Pé 20 27 74% 58.43
46 nguyen duy nhat 23 37 62% 90.13
47 phạm uyên 17 23 74% 51.18
48 duongvanhai 17 19 89% 36.42
49 Nguyễn Thị Tú Ngữ 20 27 74% 33.63
50 Hà Ngô Duy 20 30 67% 77.57
51 huyennguyen 19 28 68% 9296.43
52 truong van cong 19 28 68% 90.08
53 Pom Lùn 26 50 52% 4.48
54 ta thi thu xuyen 23 41 56% 90.28
55 MInh NgOc 26 50 52% 100.72
56 Trần Vũ Hồng Tân 23 41 56% 65.67
57 Trịnh Công Anh 26 50 52% 37.53
58 Phạm Quyền Anh 20 32 63% 33.23
59 pham văn huy 25 48 52% 92.42
60 nguyễn lý trọng 22 39 56% 90.08
61 nguyển trọng hải 18 27 67% 33.25
62 Lê Trần Thế Toản 16 21 76% 90.73
63 Thao Chu Thi 23 43 53% 90.08
64 Hồng Diệp 17 25 68% 90.68
65 Phạm Công Thành 25 50 50% 90.08
66 đình tuấn 25 50 50% 82.03
67 nguyen van a 25 50 50% 54.7
68 Nghiêm Việt Anh 25 50 50% 192.78
69 Đi Đến Ước Mơ 25 50 50% 4.68
70 đô hưu 25 50 50% 88.38
71 Thao Tran 25 50 50% 50.5
72 NINH HUNG 16 23 70% 92.25
73 ôn đại học 24 48 50% 40.12
74 Mjmjn Giang 15 22 68% 34.23
75 leducduan 17 28 61% 56.22
76 vũ văn nhật 16 25 64% 49.43
77 Ma Van Tuan 23 46 50% 90.12
78 Nguyen Ngoc Linh 24 49 49% 30.1
79 huỳnh minh triết 13 17 76% 68.57
80 cuong 13 17 76% 49.25
81 VuducDai 24 50 48% 79.9
82 Trương Anh 11 12 92% 9.22
83 Thu Phong 13 18 72% 65.38
84 vuonghien 13 19 68% 58.88
85 Cuộc Tình Thuê Mướn 10 10 100% 28.2
86 tranthao 23 50 46% 72.6
87 Nguyễn Văn A 16 29 55% 90.08
88 Nguyễn Hữu Nam 23 50 46% 89.58
89 Xinlỗianhchỉ Cầmholychen 13 20 65% 90.05
90 Công Công 23 50 46% 55.72
91 Nguyen Thi Thu Thuy 23 50 46% 7.67
92 thanh kakao 23 50 46% 84.93
93 Huy Đặng 12 17 71% 26.48
94 Le Thi Minh Hang 23 50 46% 90.08
95 nhoc 13 21 62% 76.53
96 Thủy Đỗ 13 21 62% 90.12
97 Ann Nguyen 13 22 59% 52.1
98 nguyễn đức hiệp 22 49 45% 12.12
99 CSH - 516 10 13 77% 9.87
100 Nguyễn Tiến Dũng 22 50 44% 67.53
101 Triệu Thái 22 50 44% 56.78
102 ItalyMin Shim 11 16 69% 23.1
103 nguyenvantuyen 9 11 82% 30.53
104 pham 22 50 44% 88.97
105 Khoảng Cách 11 17 65% 42.23
106 Oanh Hyuk 16 32 50% 81.3
107 Nga Nguyen 10 14 71% 21.7
108 le van quy 22 50 44% 71.7
109 Sakura Pham 10 14 71% 42.05
110 Zzn.3 22 50 44% 74.3
111 Tuấn Kiệt Võ Văn 22 50 44% 5.07
112 Ngạc Kim Sang 19 41 46% 2.3
113 nguyen thanh 22 50 44% 69.2
114 nguyễn công mạnh 22 50 44% 72.73
115 Chung Nguyen Huu 22 50 44% 76.3
116 Hoai Tut Huynh 22 50 44% 13.63
117 Hiển Nguyễn 10 15 67% 34.77
118 Ngô Đăng Hoàn Thiện 8 9 89% 11.62
119 Mây Gà 20 37 54% 80.52
120 nguyenvantruong 5 6 83% 12.4
121 Captain America 96 13 25 52% 84.57
122 Pham Thi bac 21 49 43% 77.18
123 Nguyễn quang minh 17 37 46% 56.77
124 pham thi thanh mai 13 25 52% 6.8
125 Pro Cola 8 11 73% 23.38
126 Huỳnh Mai Thiên Huy 21 50 42% 22.3
127 Khỏe Bờm 21 50 42% 62.52
128 Hong Hai Nhi 21 50 42% 78.68
129 Tuan Anh Pham 9 14 64% 56.4
130 Xuân Quân 25 49 51% 51.97
131 Quang Lười 12 23 52% 63.83
132 Cương Cao Cả 21 50 42% 14.43
133 Nguyễn Văn Trường 21 50 42% 86.15
134 SV Nghèo 8 11 73% 38.15
135 nguyen van kha 7 8 88% 1.08
136 Đinh Văn Sơn 14 29 48% 91.15
137 phùng văn mạnh 8 12 67% 86.83
138 Đặng Xuân Vân 8 12 67% 56.63
139 Giấc Mơ Cuối 9 15 60% 2.52
140 Yumi Hằng 8 12 67% 58.85
141 Cú Mèo 8 12 67% 41.5
142 Chí Thành Trần 8 13 62% 8.25
143 Trần Thị Hòa 7 10 70% 16.35
144 Bùi Anh Tú 6 7 86% 25.12
145 S Ơn Sơn 7 10 70% 90.18
146 Thanh Bằng Khúc 6 7 86% 21.13
147 tran thi linh 8 13 62% 9.15
148 Lê Văn Sang 7 11 64% 32.25
149 Phùng Thanh Hoàng 20 50 40% 76.47
150 Thuấn Nguyễn 20 50 40% 58.33
151 la thị ngoc mai 9 17 53% 37.55
152 Đặng Trần Thuỳ Linh 7 11 64% 28.68
153 Lee Nguyên 20 50 40% 60.32
154 Mít Tờ Cấc Lấc 8 14 57% 21.82
155 vu thikimdung 5 5 100% 3.07
156 trantrieui 20 50 40% 58.57
157 Vu Kim Anh 7 11 64% 9.52
158 Johnny 10 15 67% 5.62
159 Chung 20 50 40% 37.52
160 Trần Thế Anh Cristiano 20 50 40% 48.55
161 QUỐC TUẤN 8 13 62% 40.52
162 Như Ngọc 14 33 42% 87.88
163 nkoz trax 9 18 50% 82.73
164 nguyễn khánh 6 9 67% 32.72
165 Lê Vương 7 12 58% 44.8
166 Vu le Van 10 21 48% 47.98
167 Thương Hoài 19 49 39% 88.83
168 nguyennhuthoa 5 7 71% 9.07
169 phuu 19 49 39% 19.98
170 vutieuhuong 6 10 60% 39.6
171 FiMo Love 6 8 75% 16.83
172 lê anh sơn 6 13 46% 22.55
173 nguyễn huyền trang 6 10 60% 23.77
174 Nguyễn Hữu Dũng 19 50 38% 39.35
175 chuong 4 5 80% 3.23
176 thanh sang 7 14 50% 85.75
177 Dynamo Cường 4 5 80% 22.65
178 Sơn 4 5 80% 4.7
179 Chinh Phạm 19 50 38% 3.38
180 Thỏ Ngọc 19 50 38% 13.27
181 Nguyen Thanh Cong 6 8 75% 11.2
182 vũ thị hương 8 18 44% 90.73
183 Ngô Minh Quân 4 6 67% 35.8
184 nguyen cuong 4 6 67% 1.25
185 Thi Thanh Huyen Nguyen 6 12 50% 90.05
186 thanky 4 6 67% 31.33
187 Châu Phan Ngọc 5 9 56% 63.55
188 HeHe Rockkit 3 3 100% 7.7
189 trinh thai bao 4 6 67% 13.92
190 cà thị hà thanh 7 16 44% 31.52
191 Trường Xuân 5 10 50% 25.42
192 Le Duy Hai 3 4 75% 5.75
193 Tí Chuột 3 4 75% 18.02
194 Bảo Bối Lạc 1 1 100% 1.23
195 Bao Le 3 4 75% 91.87
196 lê văn sang 5 10 50% 6.85
197 Khánh Trân 3 4 75% 3.38
198 cuong 8 19 42% 50.18
199 Hoàng Bão 18 49 37% 5.83
200 Cao Sang Ước Mơ 5 10 50% 53.88
201 Trần Vân Anh 6 13 46% 37.27
202 Zym 8 15 53% 9.62
203 Nguyễn Công Anh 18 49 37% 1.9
204 Lê Viết Nghĩa 9 22 41% 17.02
205 Võ Văn Thạnh 4 7 57% 18.83
206 ĐỖ THỊ THỦY 4 7 57% 16.82
207 ryguy 18 50 36% 5.37
208 Kiều Takamoto 18 50 36% 11.98
209 Minh Thuc Nguyen 3 5 60% 7
210 Lam Tu Dau 18 50 36% 3.9
211 Thắng Trần 2 2 100% 2.62
212 2 2 100% 1.95
213 usain 3 5 60% 3.55
214 Bùi Công Huy 3 5 60% 25.03
215 Quân Chelsea 18 50 36% 1.3
216 Nguyễn Văn Mạnh 5 11 45% 47.73
217 Tran Anh Han 18 50 36% 74.35
218 vothibichphuong 18 50 36% 7.97
219 Cháu Nấm Lùn 18 50 36% 1.75
220 dadadada 18 50 36% 30.87
221 Len Ji 3 5 60% 19.07
222 Nguyễn Văn Quang 2 2 100% 3.25
223 Cao Hồng Quân 18 50 36% 89.97
224 Quang Pham 18 50 36% 62.2
225 lương quốc huy 2 2 100% 14.6
226 Ngan Truong 18 50 36% 3.75
227 Phạm Đức Toàn 13 35 37% 42.1
228 truong my nhung 3 6 50% 36.85
229 Dương Phong Tử 9 24 38% 56.73
230 pham hoa 3 6 50% 17.63
231 hoàng mạnh trường 2 3 67% 5.08
232 huynh thanh 8 21 38% 57.48
233 Thu Trang Lê 3 6 50% 31.52
234 Tạ Minh Lộc 3 6 50% 19.15
235 Nguyễn Thị Huyền Trang 1 3 33% 54.13
236 Dương Thị Hải Anh 5 12 42% 31.85
237 nguyen cong dat 3 6 50% 19.75
238 Lê Nghị 10 27 37% 44.25
239 bui van tien 2 3 67% 10.22
240 Trần Vỹ 2 3 67% 6.75
241 Minh Huy 13 36 36% 65.77
242 doan dac minh 9 24 38% 58.47
243 phạm thị nga 2 4 50% 12.58
244 nguyenthan13031992@gmail.com 1 1 100% 0.25
245 Quang Hồ 1 1 100% 2.67
246 Triển Chiêu 15 43 35% 51.7
247 Đinh Trọng Hiền 1 1 100% 0.88
248 Vô Vị 6 16 38% 90.73
249 Ngoc Lan 1 1 100% 4.9
250 Nguyễn Văn Hiệp 1 1 100% 8.95
251 nguyen bich ngoc 8 15 53% 39.62
252 hương lê 3 7 43% 9.63
253 Đức DAra 1 1 100% 0.08
254 Đức Long 2 4 50% 0.7
255 Thales Dương 2 2 100% 90.38
256 nguyen van quan 2 4 50% 3.8
257 Bông Bằng Lăng Đỏ 1 1 100% 6.18
258 Danh Nguyễn 1 1 100% 1.45
259 nguyen huyen 2 4 50% 6.28
260 sdgcxbcvvb 2 4 50% 16.97
261 vu ngoc anh 6 16 38% 42.35
262 Hồ Tuấn 1 1 100% 1.25
263 Nguyễn Nhật Long 17 49 35% 16.75
264 Cương Lường Anh 1 1 100% 5.55
265 Minh tai 2 5 40% 63.83
266 Ky Ho 1 2 50% 1.63
267 Nguyễn Văn Tuấn 17 50 34% 7.77
268 Hiệp Lee 17 50 34% 28.87
269 Bột Vivien 2 5 40% 13.43
270 td28 17 50 34% 8.37
271 trần văn thắng 9 26 35% 91.72
272 đinh thoa 3 8 38% 15.53
273 tran van tuan 4 11 36% 47.52
274 Tuan Anh Ngo 4 11 36% 35.93
275 Jen Jen 2 5 40% 0.7
276 Trần Ngọc Cường 1 1 100% 1.53
277 Pham Nhung 17 50 34% 81.18
278 Nguyễn Thành Đạt 2 5 40% 12.6
279 Siêu Nhân Quang 1 2 50% 0.12
280 pham ha nam 1 2 50% 4.58
281 Bùi Trung Hoàng 6 17 35% 33.2
282 nguyễn thị oanh 7 20 35% 23.9
283 Manh Thê 1 2 50% 29.43
284 Nguyenthanh Duc 4 11 36% 42.55
285 mr la 8 23 35% 35.55
286 Lâm Chấn Lột 17 50 34% 16.12
287 Cơm Cơm 17 50 34% 58.5
288 Nhi Yến 6 17 35% 3.72
289 Darknight 17 50 34% 59.22
290 Anh Trang 17 50 34% 4.9
291 TìnhYêu DiệuKỳ 17 50 34% 64.05
292 gia pos 17 50 34% 83.07
293 trần thị hiếu 2 5 40% 5.87
294 Hội Hâyhôha 3 8 38% 21.85
295 Cường Phạm 17 50 34% 9.3
296 Trần Mạnh Tiến 1 3 33% 2.63
297 0919956507 31 45 69% 12.07
298 Mit Sus 0 0 0% 0.75
299 Le Dinh Phu 4 6 67% 13.83
300 Nguyễn Quang Minh 7 16 44% 13.77
301 ngô ngọc 0 0 0% 2.7
302 Ku Lương 0 0 0% 0.05
303 pham mai linh 0 0 0% 0.68
304 Mai Long 1 4 25% 5.43
305 Chí Phèo 28 47 60% 12.8
306 huynhminhvuong 0 0 0% 0.03
307 YuJi Đại Đế 1 1 100% 0.4
308 Thuận Dương 0 0 0% 0.62
309 phamxuandung 1 3 33% 8.55
310 kim hae sang 0 0 0% 0.07
311 tran thi huyen 34 49 69% 83.47
312 Ta Đánh Mất Nhau 21 48 44% 85.65
313 Triệu Tường An 0 0 0% 0.23
314 Yen Bui 0 0 0% 14.4
315 nguyen hai linh 34 49 69% 54.42
316 Vu Dinh 0 0 0% 5.02
317 Nguyễn Văn Hải 0 0 0% 0.2
318 NgỌc ThỦy Lê 0 0 0% 0.08
319 Su Phạm 0 1 0% 1.35
320 Phạm Linh An 8 24 33% 42.13
321 laikimoanh 6 18 33% 87.52
322 Quang Anh Shyn 25 49 51% 71.97
323 Tiny Olaf 25 36 69% 12.28
324 tranthanhtai 16 48 33% 16.22
325 Hồ Lyy 0 0 0% 0.03
326 Nhân Mã 1 3 33% 1.83
327 tuấn anh 0 0 0% 0.08
328 Vẫn Như Thế 0 0 0% 1.2
329 Nguyễn Đình Huy 0 0 0% 0.57
330 Ông Nội Mày 15 47 32% 5.47
331 cu 4 12 33% 30.57
332 Sao Phải Xoắn Hd 0 0 0% 3.02
333 Phan Minh Thiện 0 0 0% 0.03
334 Nguyễn Khắc Giang 0 0 0% 0.48
335 huy hoang 0 0 0% 0.68
336 Nguyễn Tùng Xuyên 2 6 33% 10.93
337 mai dieu 0 0 0% 0.1
338 dfdsfgsdfsdfsd 0 0 0% 1.67
339 Không Tên 4 10 40% 10.58
340 Nguyễn Hữu Hùng 22 38 58% 6.07
341 Trần Cônq Danh 7 8 88% 90.38
342 Anh Hua 13 49 27% 3.35
343 Nguyen tien dat 0 0 0% 0.12
344 Ngo Huy Hoang 0 0 0% 2.72
345 nguyen anh tuan 0 0 0% 0.1
346 han tae woong 0 0 0% 0.43
347 Le Trong Hai 1 7 14% 90.52
348 Lucky Luke 16 49 33% 13.08
349 Lan Hương 0 0 0% 3.05
350 Kiệt Đỗ Tuấn 2 6 33% 28.58
351 Nguyễn Thị Dạ Thảo 12 49 24% 8.8
352 Kẹo Béo 0 0 0% 0.77
353 Oanh Nguyễn 37 49 76% 27.38
354 Nguyễn Hữu Tân 3 9 33% 0.32
355 Thầy Phạm Quốc Vượng 0 0 0% 1.63
356 Vu Tran 30 35 86% 64.97
357 minh thu 12 48 25% 6.9
358 Judas 0 0 0% 90.67
359 kei 0 0 0% 0.05
360 Phan Đình Trường 0 0 0% 1.23
361 văn cường 0 0 0% 0.22
362 Xeko Hi 0 0 0% 0.07
363 maido 0 0 0% 0.13
364 NGUYỄN DOÃN LÂM 0 0 0% 0.1
365 Cẩm Thúy 15 48 31% 5.88
366 Heo Bugi 0 0 0% 0.07
367 Thegjan Pun 0 0 0% 0.07
368 Hữu Nhân 0 0 0% 204
369 Đinh Thị Thu Trang 0 0 0% 90.13
370 Lê Hoàng Tân 0 1 0% 0.95
371 Diệp Anh Ốc Vít 17 31 55% 45.37
372 Ngoc Pro 16 48 33% 0.97
373 Nguyễn Khương Duy 0 0 0% 0.75
374 Hoai Nguyen 1 3 33% 5.25
375 Tung Hua 21 49 43% 20.2
376 Hoàng Văn Thiện 0 0 0% 0.05
377 Dương Hoàng Phương 0 0 0% 2.02
378 nguyen duc phong 0 0 0% 0.03
379 tuan 0 0 0% 0.1
380 Đắc Tâm - Hỗ trợ chung 4 12 33% 0.87
381 NGUYEN HUY LONG 0 0 0% 3.25
382 nguyenducminh 6 19 32% 41.4
383 dothukhoa 3 10 30% 6.28
384 Sem Tran 16 49 33% 11.27
385 Sliver Bluet 5 16 31% 36.75
386 nguyễn thị hằng 3 10 30% 4.02
387 Hoàng Trung Phong 0 1 0% 0.13
388 Chi Pheo 2 7 29% 16.33
389 Tào Lao 3 10 30% 0.47
390 Nguyen van binh 0 1 0% 6.08
391 Dang Thi Chung 3 10 30% 0.35
392 Nguyễn Thanh Toàn 0 1 0% 0.15
393 Trần Đức Tuyên 0 1 0% 3.27
394 Pham Son 3 10 30% 13.05
395 Nguyễn Huỳnh Mai Nhi 0 1 0% 0.12
396 Linh Mèo Lười 2 7 29% 28.93
397 Manh Quan Vu 0 1 0% 0.1
398 Le Thanh Tung 16 49 33% 1.48
399 pham 0 1 0% 9.92
400 Tin Huu 0 1 0% 10.7
401 Em Rốc 0 1 0% 0.38
402 Socola Đắng 16 49 33% 4.25
403 tok.love.hotboy@gmail.com 0 1 0% 5.52
404 Hoàng Hiệp 0 1 0% 0.07
405 Nguyen Quoc Anh 0 1 0% 2.72
406 Diep Ha 0 1 0% 1.12
407 tuan ngo 0 1 0% 0.38
408 Phong Ngo 5 16 31% 19.37
409 Huynh Ai Van 1 4 25% 25.12
410 HOÁ HỌC 1 4 25% 0.12
411 Se Se 16 49 33% 1.75
412 Con Dê 16 50 32% 66.12
413 xuân hiếu 0 2 0% 0.33
414 tran manh hung 0 2 0% 6.4
415 Trần Thị Hương 16 50 32% 12.43
416 Ngọc Quyên 16 50 32% 14.77
417 Nguyễn Quang Khải 0 2 0% 1.07
418 Hứa Văn Cường 16 50 32% 84.55
419 Nguyen Van An 16 50 32% 82.83
420 phạm minh hiếu 16 50 32% 63.03
421 Trang Chuppy 15 47 32% 1.87
422 Dương Hường Dương 16 50 32% 45.62
423 Luyến Ếch 1 5 20% 3.6
424 sprise defend 1 5 20% 0.1
425 Bé Ngốc 4 14 29% 3.6
426 Bi Nino 16 50 32% 1.73
427 Sy Phu 1 3 33% 22.28
428 Kim Na Na 0 2 0% 0.4
429 Quang Vinh Nguyễn 2 8 25% 0.5
430 nguyen huynh 1 5 20% 0.65
431 nguyen thi thanh loan 2 5 40% 11.93
432 Ngô Trung 2 8 25% 30.35
433 Truong Dong Phan 5 18 28% 57.67
434 Đinh Thị Hồi 0 3 0% 1.33
435 ngô linh 0 3 0% 8.52
436 dinhngocninh 2 9 22% 0.5
437 Hae White 1 6 17% 0.73
438 nguyen long 0 4 0% 5.47
439 Tiểu Bạch Long 15 49 31% 5.1
440 Đạt Nô Bi 15 49 31% 4.82
441 Nguyễn Gia Phước 0 4 0% 113.82
442 Chelsea Vs Torres 15 49 31% 90.17
443 kutinho 1 7 14% 31.77
444 than 15 49 31% 3.62
445 Giang Thu Vu 15 49 31% 7.95
446 bui thi hai yen 2 10 20% 6.1
447 Tùng Đỗ 15 50 30% 12.12
448 Tuệ Nguyễn Văn 2 11 18% 90.18
449 DangHaiHuyen 15 50 30% 25.78
450 Duong Quang Hung 15 50 30% 77.4
451 Nguyễn Thị Ngọc Lan 15 50 30% 10.07
452 Hồng Hạnh 14 47 30% 2.57
453 Nhiep_Phong 15 50 30% 43.53
454 khanh 3 14 21% 63.48
455 jaybui 0 3 0% 29.17
456 Ken Single 15 50 30% 16.9
457 Tâm Lê 15 50 30% 1.8
458 Nguyệt Fanie 15 50 30% 2.08
459 Giang KÒy 15 50 30% 25.45
460 phan quynh nhu 15 50 30% 3.35
461 Đỗ Thị Phượng 15 50 30% 16
462 Tùng Quán 15 50 30% 18.35
463 Hà Văn Mạnh 15 50 30% 27.2
464 Đình Kỷ 15 50 30% 54.38
465 Nguyen Thanh Cong 15 50 30% 1.4
466 đỗ đại học 4 17 24% 2.05
467 Khánh Nguyễn 1 8 13% 9.05
468 Imma Heartbreak 3 14 21% 7.95
469 tranvantuong2411 13 45 29% 2.03
470 Đợi Một Tình Yêu 14 48 29% 5.43
471 Ebi Tran 14 48 29% 9.1
472 vo dangkhoa 4 18 22% 3.48
473 Tien Dinh Duc Dinh 4 18 22% 41.97
474 nguyễn doãn đạo 8 30 27% 7.65
475 Dâu Ngộ Nghĩnh 14 49 29% 13.57
476 Máu Lạnh 14 49 29% 3.9
477 le van anh 13 46 28% 2
478 Nguyễn Tài 14 49 29% 2.25
479 đặng dương phương trinh 14 50 28% 11.7
480 Hoàng Hải 14 50 28% 2.65
481 Nguyễn Nghĩa 14 50 28% 2.1
482 Hai ViênBi 14 50 28% 2.53
483 Nương Diễm 14 50 28% 22.78
484 Nguyễn Trọng Nghĩa 14 50 28% 1.82
485 Tưởng Không Phê 13 47 28% 2.03
486 Nhu Maj Nguyen 14 50 28% 3.8
487 Nguyễn Đức 14 50 28% 4.18
488 đinh văn vũ 1 11 9% 20.83
489 Quang Quyen 14 50 28% 2.38
490 chut 14 50 28% 1.83
491 vu ngoc ha 14 50 28% 3.12
492 Cỏ May 14 50 28% 4.27
493 Hồng Kendy 14 50 28% 16.87
494 Thế Dũng 0 8 0% 14.22
495 dinh van cuong 14 50 28% 19.95
496 Bienmuadong Vi 12 45 27% 11.12
497 Hồ Mai Đâng Khoa 16 48 33% 56.73
498 Đổi Tên Rồi 1 12 8% 0.67
499 Rhymes D Ust 10 39 26% 0.52
500 Lương Khắc Tùng 14 49 29% 90.03
501 vu hong son 13 49 27% 9.07
502 Alexander Duy 13 49 27% 4.87
503 Hiền Nguyễn 13 50 26% 16.47
504 Linh Tròn 13 50 26% 15.97
505 ChUn Ôc 13 50 26% 2.25
506 Nguyễn Sơn 13 50 26% 2.67
507 Nguyên Trực 13 50 26% 27.33
508 Phuc Dang 13 50 26% 13.37
509 Minh Ngo 13 50 26% 2.47
510 Tuan Phan 13 50 26% 7.35
511 vuthily 16 49 33% 1.02
512 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 5 27 19% 42.93
513 Trâm Cầy 20 49 41% 71.83
514 nguyenhien 12 49 24% 2.28
515 Hoa Tiêu 12 49 24% 32.62
516 tranphuhuyen 12 49 24% 9
517 minh thang 12 49 24% 7.8
518 Phạm Công 12 50 24% 1.28
519 ainhule 12 50 24% 2.98
520 Nguyen Duyen 12 50 24% 7.63
521 Quỳnh Nga 12 50 24% 2.33
522 dang binh 12 50 24% 9.3
523 nguyễn thu trinh 12 50 24% 3.12
524 Moon Thảo 12 50 24% 1.95
525 Hưng Phạm 12 50 24% 3.13
526 Bụi Bay Mù Mắt 12 50 24% 9.95
527 Van Duc Lam 12 50 24% 4.98
528 Bích Trần 12 50 24% 14.9
529 Trần Tiến Đạt 12 50 24% 7.5
530 Sốngchậmlại NghỉkhácĐi YêuthươngnhiềuHơn 12 50 24% 1.18
531 lê thị phương 13 49 27% 2.8
532 Gërmany Dũng 12 50 24% 4.53
533 Nhok Kelvin 12 50 24% 8.33
534 Phan Linh 12 50 24% 5.57
535 nguyen ngoc duy 16 49 33% 88.77
536 Sinh Từ Đâu Đến 12 50 24% 3.08
537 nguyễn viết bình 12 50 24% 6.23
538 duongxuanngoc 12 50 24% 79.22
539 Phong Vo 12 50 24% 5.23
540 đinh hương 12 50 24% 37.38
541 Nguyen Lam Son 11 48 23% 2.42
542 lê tấn phát 10 45 22% 8.03
543 Truong Hoang 11 49 22% 15.47
544 nguyễn thị ngọc 11 49 22% 3.02
545 huynhvietvuhao 11 49 22% 4.23
546 Phạm Thanh Phong 16 49 33% 47.63
547 Đỗ Hồng Phúc 11 50 22% 1.12
548 Lê Văn Quý 11 50 22% 9.2
549 Võ Hoàng Bin 11 50 22% 0.88
550 Ly Kon 11 50 22% 4.05
551 Nguyen Khac Nghia 11 50 22% 14.08
552 Phan Tran Vu Minh 11 50 22% 6.18
553 Nguyen tan phong 11 50 22% 1.22
554 toancao 11 50 22% 5.7
555 Hoàng Quang Khánh 11 50 22% 66.17
556 Nhạt Nhòa 11 50 22% 2.8
557 Xuân Nguyễn 11 50 22% 18.75
558 phạm quang tiến 11 50 22% 23.18
559 Thuỷ Tshoop 10 48 21% 4.98
560 Sanh Sí Soạn 15 49 31% 12.65
561 Le Hoang Son 10 49 20% 19.85
562 Lăng Thuật 10 49 20% 4.42
563 Yunho Dam 14 49 29% 4.1
564 Nguyễn Hoàng Tuấn Minh 10 49 20% 3.77
565 Hoàng Mạnh 9 46 20% 3.58
566 Mai Hà 10 50 20% 31.57
567 Loly Perua 10 50 20% 2.82
568 Nguyễn Nhật Quang 10 50 20% 14.25
569 nguyen hang 10 50 20% 3.08
570 đỗ quang vũ 10 50 20% 1.62
571 Thỏ Láu 10 50 20% 2.55
572 Đặng Thu Hiền 10 50 20% 29.07
573 Nguyễn Văn Hoàng 10 50 20% 3.75
574 thanglq 10 50 20% 31.9
575 Tấn Ngân Võ 10 50 20% 2.73
576 Tran Hoang Phuc 9 48 19% 1.42
577 lê hữu dũng 8 46 17% 9.52
578 vũ đình thành nhân 9 50 18% 9.68
579 Bảo Vi Tiểu 9 50 18% 38.77
580 Nguyen Thien Trung 9 50 18% 18.42
581 tnt 9 50 18% 2.77
582 lê thị nguyệt 9 50 18% 3.48
583 Nobita Ngết 9 50 18% 1.27
584 Tìm Lại 9 50 18% 12.63
585 Duyên Bờm 9 50 18% 36.77
586 Tim Lee 8 48 17% 3.63
587 Gia Thương 8 49 16% 11.2
588 Phương Tuấn 8 50 16% 12.83
589 TN KenDu 8 50 16% 2.28
590 Ngoc Hue 8 50 16% 11.2
591 Phuong Dieu 8 50 16% 3.65
592 Tran Huy Hoang 13 49 27% 4.7
593 MY HiRt Cold 8 50 16% 4.9
594 Khoa Trần 7 50 14% 5.47
595 Bảo 9 49 18% 5.08
596 nguyễn thị mai 11 49 22% 1.9
597 Huy TR 6 50 12% 4.17
598 Tuấn Nguyễn Minh 6 50 12% 78.52
599 Nguyễn Văn Quốc Tuấn 6 50 12% 2.92
600 hoàng tiến dũng 10 49 20% 29.95

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12