Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 trường THPT chuyên Lam Sơn

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3025

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:    Mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức

E = -\frac{13,6}{n^{2}} (eV) với n  N*, trạng thái cơ bản ứng với n = 1. Khi nguyên tử chuyển từ mức năng lượng O về N thì phát ra một phôtôn có bước sóng λo. Khi nguyên tử hấp thụ một phôtôn có bước sóng λ nó chuyển từ mức năng lượng K lên mức năng lượng M. So với λo thì λ

Câu 2:  Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, uAB = U√2cosωt. Chỉ có R thay dổi được và\omega ^{2} ≠\frac{1}{LC} . Hệ số công suất của mạch điện đang bằng \frac{\sqrt{2}}{2} , nếu tăng R thì

Câu 3:   Dòng điện i = 4cos2ωt (A) có giá trị hiệu dụng:

Câu 4: Điện năng ở một trạm phát điện xoay chiều một pha được truyền đi xa với điện áp là10 kV thì hiệu suất truyền tải là 84%. Đề hiệu suất truyền tải bằng 96% thì điện áp truyền tải là

Câu 5: Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng  y = 10cos(0,2πx)sin(20 πt+ \frac{\pi }{4}), x và y đo bằng cm, t đo bằng giây. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác là

Câu 6:  Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình uA=acos(100πt) và uB=acos(100πt), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là

Câu 7: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì

Câu 8:   Một vật nhỏ dao động theo phương trình x=2sin(20πt+\frac{\pi }{2} ) (cm). Vật qua vị trí x = +1 cm ở những thời điểm

Câu 9: Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc to = 0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A. Sau\frac{3}{4} chu kì dao động của mạch thì

Câu 10:  Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m, lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên ℓo, đầu trên cố định. Gia tốc trọng trường là g, vmax là vận tốc cực đại. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A > \frac{mg}{k}. ta thấy khi

Câu 11: Trên mặt nước có hai điểm A và B ở trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t mặt thoáng ở A và B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt là 0,3 mm và 0,4 mm, mặt thoáng ở A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi biên độ sóng không đổi trên đường truyền sóng. Sóng có

Câu 12: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực căng dây lớn nhất gấp 1,1 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc là

Câu 13: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là

Câu 14: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 40Hz và cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,6m/s. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất là

Câu 15: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng lượng dao động 1J và lực đàn hồi cực đại là 10N. I là đầu cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp điểm I chịu tác dụng của lực kéo 5 N là 0,1s. Quãng đường dài nhất mà vật đi được trong 0,4s là

Câu 16: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u=Uocosωt. Chỉ có ω thay đổi được. Điều chỉnh ω thấy khi giá trị của nó là ω1 hoặc ω22 < ω1) thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại n lần (n > 1). Biểu thức tính R là

Câu 17: Trong quá trình truyền tải điện năng một pha đi xa, giả thiết công suất tiêu thụ nhận được không đổi, điện áp và dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện áp nơi tiêu thụ. Để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần cần tăng điện áp của nguồn lên

Câu 18: Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của hai vật tương ứng là x1=Acos(3πt + φ1) và x2=Acos(4πt + φ2). Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng A/2 nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là

Câu 19: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần L = \frac{1}{108\pi ^{2}}mH và tụ xoay có điện dung biến thiên theo góc xoay: C = α + 30 (pF). Góc xoay α thay đổi được từ 0 đến 180o. Mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 15m khi góc xoay α bằng

Câu 20: Bên dưới mặt nước đủ rộng có một nguồn sáng trắng kích thước nhỏ. Trên mặt nước quan sát thấy

Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn S phát 3 ánh sáng đơn sắc: màu tím λ1 = 0,42 μm; màu lục λ2 = 0,56 μm; màu đỏ λ3 = 0,70 μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp giống màu vân sáng trung tâm có 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là

Câu 22: Sóng trên mặt nước có tần sồ f = 100 Hz do mũi nhọn S của một lá thép dao động chạm vào mặt nước tại O gây ra. Chiếu mặt nước bằng đèn nhấp nháy phát ra 10 chớp sáng trong 10 giây. Quan sát mặt nước ta thấy

Câu 23: Trong mạch dao động LC lí tưởng: i và u là cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây tại thời điểm t. Io là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa i, u và Io

Câu 24: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10-3N. Lấy π2 = 10. Sau 21,4s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là

Câu 25: Trong dao động tuần hoàn

Câu 26: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng khi âm truyền đi thì cứ mỗi 1m, năng lượng âm lại bị giảm 5% do sự hấp thụ của môi trường. Biết cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m là

Câu 27: Cường độ của một chùm sáng hẹp đơn sắc có bước sóng 0,5μm khi chiếu vuông góc tới bề mặt của một tấm kim loại là I (W/m2), diện tích của bề mặt kim loại nhận được ánh sáng tới là 32 mm2. Cứ 50 phô tôn tới bề mặt tấm kim loại thì giải phóng được 2 electron quang điện và số electron bật ra trong 1s là 3,2.1013. Giá trị của I là

Câu 28: Giao thoa khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Hai khe sáng S1, S2 cách nhau 2mm. Các vân giao thoa được quan sát trên màn song song và cách hai khe khoảng D. Nếu ta dịch chuyển màn ra xa thêm 0,4 m theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe sáng S1, S2 thì khoảng vân tăng thêm 0,15mm. Bước sóng λ bằng

Câu 29: Giao thoa ánh sáng với khe Y-âng. Khi chiếu bức xạ λ1 thì đoạn MN trên màn hứng vân đếm được 10 vân tối với M, N đều là vân sáng. Khi chiếu bức xạ λ2 =\frac{5}{3} λ1 thì

Câu 30: Mạch dao động điện từ gồm một cuộn cảm thuần L = 50mH và tụ điện C. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là Io = 0,1A. Tại thời điểm năng lượng điện trường trong mạch bằng 1,6.10-4 J thì cường độ dòng điện tức thời có độ lớn là

Câu 31: Hai nhạc cụ khác loại cùng chơi một bản nhạc, ta nhận biết được loại nhạc cụ là nhờ âm sắc (sắc thái của âm). Âm sắc khác nhau là do

Câu 32: Theo lí thuyết của Bo về nguyên tử thì 

Câu 33: Chùm tia X phát ra từ một ống tia X có tần số lớn nhất là 7,2.1018 Hz. Bỏ qua động năng của các electron khi bật khỏi catốt. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống tia X là

Câu 34: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB có tần số 50Hz. AM chứa L và R = 50√3 Ω. MB chứa tụ điện C = \frac{10^{-4}}{\pi }F. Điện áp uAM lệch pha \frac{\pi }{3} so với uAB. Giá trị của L là

Câu 35:   Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, giả sử f1, f2 tương ứng với tần số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy Ban-me, f3 là tần số lớn nhất của dãy Pa-sen thì

Câu 36:  Một thấu kính hội tụ mỏng có hai mặt cầu giống nhau, bán kính R, có chiết suất đối với tia đỏ là nđ = 1,60, đối với ánh sáng tím là nt = 1,69. Ghép sát vào thấu kính trên là một thấu kính phân kỳ, hai mặt cầu giống nhau bán kính R. Tiêu điểm của hệ thấu kính này đối với tia đỏ và tia tím trùng nhau. Thấu kính phân kỳ có chiết suất đổi với tia đỏ (n1) và đối với tia tím (n2) liên hệ với nhau bởi

Câu 37: Ánh sáng lân quang

Câu 38: Giới hạn quang điện của natri là 0,5μm, công thoát của kẽm lớn hơn công thoát của natri 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là

Câu 39:  Mạch điệnAB gồm R, L, C nối tiếp, uAB = U cosωt. Chỉ có ω thay đổi được. Giá trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu các phần tử R, L, C lần lượt là UR; UL; UC. Cho ω tăng dần từ 0 đến thì thứ tự đạt cực đại của các điện áp trên là

Câu 40: Mạch điệnAB gồm R, L, C nối tiếp, uAB = √2U cosωt. Chỉ có L thay đổi được. Khi L thay đổi từ L=L1=\frac{1}{\omega ^{2}C}  đến L=L2=\frac{\omega ^{2}C^{2}R^{2}+1}{\omega ^{2}C^{2}}  thì

Câu 41: Suất điện động của một pin quang điện

Câu 42:  Thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp S1, S2. Những điểm nằm trên đường trung trực của S1 và S2 sẽ

Câu 43: Mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u=Uosin(100πt) (V), với L =\frac{2}{\pi }H. Mắc ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu cuộn dây thì thấy công suất của mạch vẫn không thay đổi. Điện dung của tụ là

Câu 44:   Một mạch dao động L, C lí tưởng có C = 5μF, L = 50mH. Hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V. Khi hiệu điện thế trên tụ là u = 4V thì độ lớn của dòng trong mạch là

Câu 45: Ánh sáng đỏ có bước sóng trong chân không là 0,6563μm, chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,3311. Trong nước, ánh sáng đỏ có bước sóng

Câu 46: Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng. Nếu d = k\frac{v}{f} ; với f là tần số sóng, v là vận tốc truyền sóng và k∈ N* thì hai điểm đó

Câu 47: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật

Câu 48: Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là

Câu 49: Một dao động điều hòa với phương trình x=Acos(ωt+φ). Khi vận tốc của vật cực đại thì

Câu 50:  Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ly độ là 10cm vật có vận tốc 20 π cm/s. Lấy π2=10. Chu kì dao động của vật là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phạm Nam 50 50 100% 2.82
2 choocopie 50 50 100% 32.77
3 QUỐC HUY 47 50 94% 4.75
4 Nam Hư Hỏng 44 50 88% 3.58
5 Nguyễn Thanh Tùng 49 50 98% 51.78
6 NGUYỄN QUANG THÀNH 46 48 96% 11.75
7 Pham Ngoc Linh 40 47 85% 75.7
8 Hoàng Mạnh Linh 40 50 80% 43.33
9 Thành Nguyễn 46 50 92% 8.37
10 Jnj Scoundrel 39 50 78% 55.23
11 Phương Cô Nương 42 50 84% 24.57
12 Hồng Nga 42 49 86% 85.37
13 nguyenthu 40 50 80% 58.23
14 TrieuDo 36 50 72% 87.77
15 Đặng Trần Thuỳ Linh 35 50 70% 1.93
16 Duyy Tùngg 34 39 87% 90.13
17 Ngô Hảo 38 50 76% 65.73
18 Judas 38 50 76% 78.65
19 Lê Trần Thế Toản 29 39 74% 83.18
20 cafevvn 35 50 70% 59.85
21 CSH - 516 36 50 72% 71.8
22 buivan 36 49 73% 67.22
23 Thịnh Phan Văn 36 50 72% 4.27
24 Trần Đỗ Thịnh Trung 36 50 72% 73.83
25 trần văn thắng 35 49 71% 71.45
26 Lê Anh Tuấn 34 50 68% 71.18
27 vu ngoc anh 35 50 70% 79.85
28 tran le 36 50 72% 49.28
29 văn cường 32 43 74% 67.82
30 Phạm Văn Huân 34 50 68% 81.45
31 Nguyễn Thị Tú Ngữ 34 50 68% 62.52
32 Dương Hoàng Hiệp 35 50 70% 74.83
33 Sen Mùa Hạ 33 50 66% 80.53
34 nguyen thu thuong 32 50 64% 76.92
35 Supper Ly 33 50 66% 68.08
36 Johnny 23 23 100% 2.1
37 Ri Te 27 41 66% 90.55
38 KHang Đoàn 32 50 64% 84.25
39 Lam Quỳnh 32 50 64% 89.75
40 Phan Thanh Bình 32 49 65% 90.27
41 Lê Thị Yến 31 50 62% 63.62
42 Zym 22 23 96% 6.65
43 Đk Mio SiTy 31 50 62% 54.1
44 Nguyễn Minh Trí 31 50 62% 89.85
45 nguyenducminh 30 48 63% 71.18
46 nguyễn tiến mạnh 30 50 60% 78.22
47 Do Ngu 30 50 60% 50.32
48 Nguyễn Hữu Nam 27 39 69% 89.73
49 Siêu Nhân Bắn Chim 30 49 61% 70.38
50 Lâm Chấn Lột 32 50 64% 88.93
51 Oanh Hyuk 31 50 62% 81.33
52 Tri Minh Aoe 30 50 60% 90.15
53 Thuấn Nguyễn 30 50 60% 80.73
54 Minh Hoàng 30 50 60% 15.02
55 nguyen thi thu 30 50 60% 58.98
56 phamtan 24 34 71% 30.52
57 Hải Nguyễn 31 50 62% 72.22
58 hương lê 29 50 58% 90.3
59 TìnhYêu DiệuKỳ 29 50 58% 86.82
60 Trái Tim Mùa Thu 29 50 58% 90
61 khanh 29 50 58% 84.8
62 Jayce Nguyen 29 50 58% 92.68
63 lê khắc thắng 28 47 60% 90.28
64 pham thao tram 29 50 58% 71.93
65 Nhờ Ung Nhung 26 50 52% 88.92
66 Dương Hoàng Phương 28 50 56% 58.87
67 S Ơn Sơn 20 29 69% 73.62
68 Boy Lucky 29 50 58% 56.92
69 trần đoan trang 27 45 60% 87.55
70 Huỳnh Nguyên 29 50 58% 89.18
71 Nguyễn Thị Thu Hương 28 50 56% 31.6
72 Đặng Cường 29 50 58% 42.5
73 cuong 17 22 77% 50.32
74 Pham Thinh 26 43 60% 90.07
75 vutieuhuong 24 45 53% 90.37
76 tammao 21 30 70% 24.1
77 Nguyễn Lê An 20 28 71% 57.53
78 Trần Hải Bằng 29 50 58% 58.98
79 Doong Doong 27 50 54% 84.53
80 Xuân Quân 27 50 54% 40.35
81 Nguyễn Thị Ngọc 27 50 54% 84.08
82 Cậu Vì Ai 16 24 67% 90.2
83 Tống Đức Hùng 14 18 78% 6.3
84 Nguyen Ngoc Linh 26 48 54% 67.83
85 Ngô Thế Vinh 21 34 62% 9.27
86 hoàng công minh 25 50 50% 37.17
87 ʚɞViệt Thắngʚɞ 26 49 53% 48.8
88 trần thị tú anh 24 50 48% 52.43
89 đình tuấn 26 50 52% 79.77
90 Thanh Hà 25 38 66% 46.45
91 phùng văn mạnh 14 20 70% 77.15
92 do thi huong 26 50 52% 85.4
93 nguyen van tinh 26 50 52% 61.03
94 Nguyễn Tiến Dũng 26 50 52% 72.67
95 nhoc 26 50 52% 83.15
96 Thần Điêu 21 34 62% 89.82
97 VuducDai 26 50 52% 77.47
98 ntgiang487@gmail.com 16 20 80% 45.8
99 ngo anh dung 20 33 61% 85.97
100 sonpham 19 31 61% 65.6
101 khuatbaduy 22 38 58% 89.75
102 Phan Thị Hoa Lài 25 49 51% 52.42
103 Nguyễn Hoàng Long 28 50 56% 86.85
104 hoang dai ca 26 50 52% 67.28
105 Captain America 96 17 26 65% 61.12
106 My Le 25 50 50% 43
107 An An 23 38 61% 54.68
108 Trịnh Hoàng Anh 25 50 50% 79.8
109 Ngô Đăng Hoàn Thiện 25 50 50% 66.23
110 Ngo Quyen 27 49 55% 85.47
111 Võ Hồng Quân 12 17 71% 1.28
112 Hương Hững Hờ 23 50 46% 63.1
113 tran thi van 15 18 83% 37.57
114 Jun Khờ 24 49 49% 46.9
115 Thanh Truc 17 24 71% 31.85
116 Thiên Thần Love 24 50 48% 81.35
117 Vũ Trọng Đôn 11 19 58% 23.28
118 Phạm Thảo 23 46 50% 90.87
119 babababa 23 48 48% 64.63
120 ngô toàn 14 20 70% 37.23
121 phung van quynh 14 17 82% 33.02
122 tran doan hung 17 28 61% 89.75
123 phuockieu 16 27 59% 39.08
124 ngố nguyen 10 10 100% 1.32
125 Ngọc Hiếu 18 33 55% 73.6
126 Tùng Trần Văn 24 50 48% 53.02
127 Lan Sun 24 46 52% 68.98
128 nguyenvananh 22 50 44% 19.75
129 Vu le Van 19 37 51% 45.68
130 Tuyet Yeu Thuong 10 15 67% 11.85
131 Đỗ Thiên Dũng 24 50 48% 61.92
132 The Vu 24 50 48% 61.42
133 hà hâm 24 50 48% 79.73
134 Yoshikun Alice 17 24 71% 16.37
135 Trâm Cầy 23 50 46% 86.38
136 Ha Na 23 50 46% 27.37
137 Lê Văn Dũng 23 50 46% 15.62
138 Nấm Rơm 15 37 41% 29.63
139 pham văn huy 10 15 67% 14.58
140 ItalyMin Shim 13 21 62% 35.07
141 Văn Hồng Hà 27 50 54% 57.07
142 Nguyễn Tất Tường 9 10 90% 100.62
143 Nguyễn Quang Hiếu 9 11 82% 90.53
144 tranquocvinh 23 50 46% 26.8
145 Linh Linhh 25 50 50% 4.38
146 Tiffany Nguyen 22 49 45% 68.9
147 Nguyễn Đức Thiện 22 50 44% 74.78
148 Phuong Uyen Nguyen 13 20 65% 34.2
149 lê anh sơn 11 20 55% 20.88
150 Thanh Duy Do 11 16 69% 30.73
151 nguyen thanh nhan 7 9 78% 90.1
152 le van quy 22 50 44% 53.85
153 Nam Mai 9 12 75% 38.65
154 Tuệ Nguyễn Văn 21 48 44% 36.88
155 nguyễn quang tiến 13 24 54% 44.07
156 Hoc Nguyen 17 36 47% 65.62
157 lam vu luan 22 49 45% 57.77
158 Văn Hùng 17 32 53% 46.7
159 le thi hoai trinh 26 50 52% 46.22
160 xù bông 11 19 58% 16.57
161 Nguyễn Phi Long 9 15 60% 43.9
162 vuthily 17 50 34% 1.12
163 Hoàng Trần 8 9 89% 43.35
164 QUỐC TUẤN 10 14 71% 12.22
165 nguyễn huyền trang 24 50 48% 69.5
166 Tuan Vo 21 50 42% 77.37
167 tranhoangtrong 11 20 55% 52.38
168 Nguyet Sanly 21 50 42% 30.4
169 Sang Minh 20 45 44% 4.27
170 lê thị mỹ dung 20 48 42% 53.15
171 Không Tên 9 12 75% 2.67
172 Trang Ngô 16 34 47% 32.48
173 Chung Nguyen Huu 9 17 53% 68.87
174 mr la 14 31 45% 43.02
175 Phạm Cường 19 50 38% 54.78
176 Kiên Kyo 20 49 41% 4.32
177 Linh Đặng 9 15 60% 58.97
178 phạm thị thanh thuý 23 50 46% 42.28
179 Nguyễn Thơ 7 9 78% 21.8
180 Phạm Thanh Quý 20 50 40% 85.43
181 Long Mai Duc 20 50 40% 72.67
182 Nguyễn Hoàng Long 19 48 40% 90.1
183 đinh hương 21 47 45% 90.25
184 usain 6 8 75% 5.27
185 gà hust 20 50 40% 81.27
186 nguyen hy 20 50 40% 54.72
187 nguyen van kha 10 20 50% 45.55
188 Duyen Khong 20 50 40% 12.77
189 Hiền Nguyễn 18 50 36% 21.82
190 Trần Mạnh Hùng 23 46 50% 44.43
191 lee ki 18 50 36% 4.6
192 Tien Dinh Duc Dinh 18 45 40% 57.63
193 Hấp Xong Giết 11 19 58% 46.48
194 Nguyen Thanh Cong 7 11 64% 8.98
195 trần văn hoàng 17 50 34% 59.68
196 Le thi thu chang 7 12 58% 41.25
197 Phan Hà Giang 7 13 54% 58.87
198 Nguyen Anh Dung 12 26 46% 54.62
199 lê thị ngọc huyền 20 50 40% 56.02
200 huynh truong minh khoa 18 50 36% 6.07
201 huynh tuyen 21 50 42% 19.37
202 vu xuan thang 19 49 39% 16.07
203 đỗ anh hoàng 19 50 38% 35.87
204 nguyễn khánh 6 11 55% 0.08
205 Mưa Rào 6 11 55% 30.45
206 Jerry Truyen 19 50 38% 63.23
207 Phung Phuong Anh 5 7 71% 16.68
208 Mưa Đá 19 50 38% 3.68
209 Gen Ji 21 50 42% 34.25
210 dương tuấn duy 5 8 63% 11.75
211 Chu Vân 13 27 48% 33.77
212 Nguyễn Viết Lãm 7 14 50% 10.78
213 pham thanh tuan 7 13 54% 60.47
214 Minh Meo Meo Muoi 4 5 80% 0.68
215 Sy Phu 5 9 56% 39.57
216 Hà Đỗ 18 48 38% 2.3
217 Minh Khôi 9 21 43% 37.78
218 Nhi Yến 7 15 47% 16.02
219 vy 13 30 43% 36.25
220 Lê Thái Đức 20 50 40% 3.85
221 Poos Nguyen 12 24 50% 74.45
222 Nguyễn Nhung 7 14 50% 91.08
223 Hồ Mai Đâng Khoa 23 50 46% 72.02
224 lê thu thủy 21 50 42% 59.03
225 Thiên Thần Bóng Đêm 11 24 46% 45.62
226 Keith Ivan 17 50 34% 68.18
227 Chương Chăm Chỉ 18 49 37% 19.72
228 Quân Trịnh 3 4 75% 3.3
229 le thi thuc trinh 4 7 57% 24.85
230 Thanh Hải Nguyễn 17 46 37% 90.1
231 phanhoanggioi 19 49 39% 86.8
232 trần ngọc mỹ 6 10 60% 8.87
233 Trí Hà 4 8 50% 52.95
234 Nhiep_Phong 5 7 71% 37.05
235 thuydung 18 50 36% 23.23
236 lê vũ 4 8 50% 5.78
237 Phuong Anh 20 50 40% 66.28
238 do thi thanh huyen 18 50 36% 92.25
239 Kim Hà 8 20 40% 27.32
240 Thu Phong 4 9 44% 62.87
241 nguyen thi uyen 2 3 67% 11.53
242 tran van tuan 3 6 50% 18
243 nguyen viet dung 5 12 42% 28.17
244 Ngan Nguyen 19 49 39% 18.1
245 Nguyễn Tùng Xuyên 3 5 60% 17.33
246 Bảo Thành Nguyễn 1 1 100% 0.18
247 nguyen ngoc duy 3 7 43% 44.63
248 Hoàng Văn 2 4 50% 0.85
249 leducduan 1 1 100% 2.45
250 Neyut Naux 5 13 38% 30.1
251 Võ Thị Minh Thư 1 1 100% 0.18
252 Bigman 1 1 100% 0.18
253 Khánh Sỹ 4 10 40% 13.05
254 Uyên Uyên 18 50 36% 10.22
255 Công Công 11 23 48% 56.35
256 nguyên 7 18 39% 23.8
257 Nay Say Mai Say 1 1 100% 1.27
258 Tĩnh 4 10 40% 3.23
259 Anhhien Tran 20 50 40% 68.5
260 nguyễn trà oanh 10 21 48% 43.38
261 thanky 5 12 42% 19.92
262 lê thị minh trang 2 5 40% 11.3
263 nguyen nhung 17 50 34% 22.83
264 Em Rốc 2 5 40% 32.02
265 vo hoang phuc 14 41 34% 50.3
266 trần thương thương 3 7 43% 99.13
267 Ai Ken 1 2 50% 11.83
268 trần hoàng cao anh viet thắng 17 50 34% 36.37
269 nguyen sang 2 5 40% 4.4
270 Phạm Thị Bích Thủy 6 15 40% 25.7
271 phạm uyên 5 14 36% 41.97
272 Nguyễn Văn Trường 17 50 34% 31.17
273 cao le duan 17 49 35% 18.3
274 Vũ Ngọc Sơn 2 5 40% 7.23
275 Ngọc Châu 1 2 50% 0.43
276 Rimokato Sabu 17 50 34% 11.28
277 đỗ việt dũng 3 8 38% 4.17
278 Phạm Đức Tuệ 1 2 50% 0.33
279 tranduynhat 5 16 31% 5.73
280 ghjghjgjhgjhghj 1 2 50% 24.97
281 Hồng Quy 2 5 40% 12.82
282 nhannguyen 2 5 40% 11.43
283 Cơn Gió Mong Manh 2 5 40% 8.15
284 daothanhbichtram 17 50 34% 10.87
285 Nguyen Thanh Hieu 11 30 37% 61.68
286 Sang Hong Van 0 0 0% 0.15
287 Thanh Huyền 31 43 72% 85.53
288 Ngu Học 0 2 0% 9.43
289 Lên La 22 41 54% 90.02
290 Minh Công 21 49 43% 47.68
291 Huy Nguyn 0 1 0% 0.35
292 Võ Văn Hùng 0 1 0% 0.92
293 duongthanhtuan 7 27 26% 88.12
294 Trần Văn Tùng 12 49 24% 2.22
295 Lê Văn Sơn 3 10 30% 90.6
296 Quốc Dũng 0 0 0% 0.45
297 Quang Anh Shyn 13 22 59% 4.03
298 Đinh Thị Kim Oanh 1 13 8% 91.3
299 Phạm Thành Đạt 23 42 55% 71.58
300 Khánh 17 50 34% 0.85
301 hoang thi mai 0 0 0% 90.07
302 TRINH QUAN 0 0 0% 0.3
303 Nguyễn Quang Minh 50 50 100% 1.98
304 nguyenvantuyen 2 6 33% 12.37
305 Đặng Thị Phương Thảo 18 34 53% 24.82
306 Tony Phạm 4 15 27% 16.82
307 Phùng Thế Phúc 18 43 42% 10.07
308 Ninh Dương 2 3 67% 2.23
309 Nguyễn Thanh Hải 0 0 0% 1.27
310 Lê Hải 0 0 0% 0.05
311 chocolatesua97@gmail.com 2 3 67% 5.58
312 nhut nhỏ 20 50 40% 14.98
313 0919956507 40 50 80% 33.58
314 truong my nhung 0 0 0% 0.23
315 thành 12 19 63% 9.75
316 IHala Niên 0 3 0% 2.88
317 hhh 13 24 54% 34.9
318 Thu Changg 13 29 45% 32.5
319 Hiếu Trần 0 2 0% 9.92
320 Ngoc Luan 21 42 50% 91.28
321 Nguyen Truong Giang 34 50 68% 79.13
322 Gareth Lê 16 49 33% 30.67
323 MAI 0 0 0% 7.23
324 võ văn thông 13 47 28% 9.93
325 Phương Phương 20 30 67% 40.73
326 Mỹ Duyên 0 0 0% 0.2
327 Phạm Minh Đức 0 0 0% 0.42
328 hoang thuy chi 15 50 30% 79.38
329 Loan'ss Keny'ss 11 48 23% 6.93
330 Cụ Già Xì Tin 17 48 35% 24.85
331 Sơn 1 3 33% 3.28
332 Thân Tuấn 17 26 65% 19.08
333 Ai Có Tất Cả 6 9 67% 22.83
334 Linh Nguyễn 18 49 37% 33.98
335 Lê Thị Thanh Hằng 6 27 22% 58.33
336 Thanh Nguyễn 5 12 42% 19.12
337 Tuân Chelsea 18 50 36% 89.37
338 Nguyễn Duy Tài 11 49 22% 6.98
339 Thế 12 20 60% 14.37
340 Quang Minh Nguyễn 2 2 100% 8.43
341 Lan Anhh 16 50 32% 11.88
342 tran huy thang 50 50 100% 6.27
343 Pham Son Tung 12 23 52% 90.72
344 thái đình minh phú 3 5 60% 11.9
345 Kiet Optimistic 20 46 43% 35.98
346 nguyễn thị thuận yến 1 3 33% 6.95
347 quangcuong 8 15 53% 13.03
348 tran thi huyen 40 50 80% 50.7
349 Hoàng Thắng 25 48 52% 63.5
350 Master Dombledore 5 15 33% 21.38
351 Phạm Thanh Tuấn 0 0 0% 0.05
352 Quân Rod 13 50 26% 2.28
353 nguyễn anh tuấn 7 19 37% 23.17
354 tranthilinh 0 0 0% 90.13
355 Hoàng Mai Khánh HUyền 4 8 50% 30.57
356 Thiện Võ 24 49 49% 4.57
357 Hay Cuoi Len 0 0 0% 0.18
358 Nguyễn Văn Tây 42 50 84% 18.72
359 Level Max 0 0 0% 0.17
360 Ông Nội Mày 11 49 22% 2.58
361 Mây Gà 11 31 35% 90.25
362 nguyen yungmi 7 10 70% 19.33
363 Doãn Phụng 0 0 0% 90.13
364 Vũ Minh Thắng 26 50 52% 90.78
365 Châu Mino 12 44 27% 35.3
366 Trần Danh Luận 2 8 25% 26.6
367 le vuong 0 0 0% 83.23
368 Abracadara Xinh 9 17 53% 32.93
369 Phạm Hồng Quân 16 30 53% 90.07
370 My Hương Trà Nguyễn 2 3 67% 1.62
371 Dương Thị Lệ Quỳnh 24 49 49% 79.15
372 Công Quằn Quại 13 49 27% 17.22
373 chu ba toan 39 50 78% 74.82
374 Lie Đức 2 13 15% 22.77
375 Cao thu huong 0 0 0% 0.2
376 Nguyễn Chí Nghĩa 24 35 69% 90.33
377 Mã Văn Thiện 0 0 0% 0.42
378 nhut nho 0 0 0% 0.27
379 Nguyễn Duy Hùng 14 46 30% 2.53
380 Trần Long Quy 18 35 51% 90.42
381 Trân Duc Thăng 1 7 14% 10.22
382 Phạm Thế Anh 8 49 16% 2.43
383 ha van tuan 0 0 0% 0.08
384 Trương Mạnh Quyết 4 17 24% 12.08
385 NguyenTung Tran 2 4 50% 11.98
386 Vũ Thị Thu 12 37 32% 8.05
387 Long Vương 2 7 29% 0.63
388 Lucky Luke 16 49 33% 1.93
389 nguyen thi thanh loan 0 0 0% 2.97
390 Tsuki Kami 9 17 53% 19.18
391 Kelly Ha 17 50 34% 16.75
392 Đinh Hải 28 44 64% 90.4
393 hongphuongariano 24 50 48% 9.25
394 Nguyen Xuan Hieu 0 0 0% 2.37
395 Anh hồng 20 49 41% 43.87
396 Hoàng Hạnh Nguyên 5 12 42% 89.35
397 Hữu Tân Nguyễn 2 9 22% 90.17
398 Thai Truong 30 46 65% 85.58
399 Cục Cứt Thần Bí 32 50 64% 77.32
400 hgsjdga 37 50 74% 74.45
401 huynh thanh 0 0 0% 0.1
402 nguyễn phúc trọng 10 16 63% 33.37
403 Nguyễn Ngọc Anh 10 23 43% 48.98
404 Lê Hoàng Tính 23 45 51% 72.38
405 LinLinLin 43 50 86% 80.58
406 Nguyễn Sơn Tùng 38 50 76% 68.43
407 Hồ Thị Thu Trang 15 44 34% 51.43
408 TÂm TrẦn 0 0 0% 1.27
409 Huỳnh Lê Gia Phúc 6 13 46% 40.12
410 Mây Mây 0 0 0% 0.03
411 phan phong 17 49 35% 10.13
412 Thanh 28 50 56% 59.9
413 Trần Lê Thuý mai 12 50 24% 7.35
414 Nguyen Dang Ai 3 11 27% 13.68
415 duhfauhsdu@yahoo.com.vn 2 7 29% 15.52
416 Vũ Trần 40 50 80% 90.23
417 Tran anh 10 35 29% 84.08
418 Do Tuyet 2 9 22% 14.87
419 Le Trong Hai 0 0 0% 0.62
420 Gia Cát Noo 0 3 0% 11.22
421 Tây Thi Thi 12 45 27% 27.4
422 Oanh Nguyễn 33 50 66% 42.2
423 Nguyễn Thanh Hiệp 18 50 36% 42.48
424 nguyen duy nhat 0 0 0% 90.17
425 Phương Phủ Phàng 0 0 0% 90.1
426 Baggio Trần 0 1 0% 0.8
427 dang dinh hop 0 0 0% 0.05
428 Trần Thư 1 3 33% 2.12
429 Jerry Nguyễn 12 45 27% 3.48
430 hoàng tiến dũng 0 0 0% 92.62
431 Như Ngọc 0 0 0% 90.07
432 Dang Thi Huyen 14 50 28% 21.5
433 Quý Năng 36 50 72% 29.02
434 Phạm Đắc Nhiệm 18 49 37% 61.88
435 Trần Ngọc Cường 0 0 0% 0.67
436 nguyễn thị hiền 33 50 66% 12.73
437 Hà Ngọc 3 5 60% 9.58
438 huynh vinh an 7 21 33% 17.37
439 Hoàng Thị Thảo 12 50 24% 10.82
440 Huynh Thu 12 36 33% 9.65
441 Đăng Lê 9 50 18% 20.78
442 Xuân Phạm 21 49 43% 4.43
443 lý 0 0 0% 2.82
444 Kien Bui 1 2 50% 1.5
445 NGUYỄN CHÍ DŨNG 16 50 32% 36.5
446 Phạm Hồng Ngọc 0 1 0% 38.03
447 PV Phuong TK 3 10 30% 10.97
448 Turtle Phan 0 0 0% 0.67
449 Nguyễn Văn Quang 0 1 0% 0.25
450 Trần Đức Tuyến 5 16 31% 89.57
451 Meomeolha Anh 27 49 55% 89.22
452 quoc huy 0 0 0% 0.05
453 buồn đời 10 22 45% 43.45
454 Bigsun 2 4 50% 90.23
455 snowd 12 16 75% 90.03
456 nguyenthiha 18 45 40% 72.92
457 Đăng Khoa 12 49 24% 47.93
458 Khắc Quang 0 0 0% 107.58
459 Gio Cua Uoc Mo 10 27 37% 73.85
460 nguyen phi can 9 46 20% 1.95
461 Viêt Anh 24 48 50% 8.77
462 Hà Trà My 0 0 0% 0.7
463 Saka Thanh Tuyền 0 1 0% 7.48
464 Tung 2 7 29% 29.95
465 chau ho quoc hoa 0 1 0% 2.57
466 Quinh Chane 6 19 32% 47.92
467 Bull Red 3 7 43% 10.4
468 Bin Rain 0 1 0% 1.38
469 d 0 1 0% 2.2
470 Lê Bá Hiển 0 1 0% 1.07
471 Mai Hong Thang 1 4 25% 8.72
472 phuu 20 50 40% 35.32
473 ngothithanhhang 16 50 32% 11.4
474 võ quang thắng 5 12 42% 17
475 Sanh Sí Soạn 0 1 0% 2.55
476 Titi Pun 16 49 33% 23.73
477 Ngọc Ngân 0 1 0% 3.08
478 Nio Vân 19 50 38% 50.57
479 Bảo Khánh Trần 0 1 0% 0.57
480 nguyen van linh 0 1 0% 4.08
481 nguyen duy tien 4 12 33% 24.2
482 Le Son 0 1 0% 6.07
483 Trung Nguyen 7 22 32% 20.42
484 Phạm Long 0 1 0% 0.53
485 duongvanhai 0 1 0% 1.05
486 Per Ice 19 50 38% 18.43
487 Huyền Nguyễn Mỹ 0 1 0% 0.98
488 dadadada 16 50 32% 34.18
489 Chi Pheo 16 50 32% 28.25
490 Lê Văn Phú Anh 2 8 25% 41.27
491 Như Thảo 0 2 0% 1.63
492 Anh Hiệp 0 2 0% 5.88
493 vân 0 2 0% 3.58
494 Trương Hiểu Nam 4 11 36% 1.13
495 Trần Thắng Lợi 2 11 18% 28.35
496 Nguyễn Thành Đạt 16 50 32% 32.77
497 trinh gia huy 0 2 0% 1.6
498 Le dai 16 49 33% 18.95
499 Tưởng Quang Chiến 16 50 32% 10.12
500 Tranthidiem 0 2 0% 0.25
501 Nguyễn tiến Tùng 16 50 32% 32.12
502 nguyễn hoàn 9 24 38% 18.27
503 Duy Koj 16 50 32% 23.25
504 Mai Thanh Dat 14 44 32% 25.63
505 Hoài Linh Tinh 0 2 0% 4.5
506 Kim Na Na 2 5 40% 5.48
507 Rin Nguyễn 0 2 0% 7.28
508 Vẫn Thế 16 50 32% 63.12
509 Kẻ Máu Lạnh 16 50 32% 25.88
510 Ac Ac 11 27 41% 49.68
511 thuhang 0 3 0% 10
512 Mn Suckers 18 50 36% 3.32
513 Đức Phan 16 50 32% 1.13
514 Pham Dang Bang 0 3 0% 2.02
515 nguyen van thanh 4 16 25% 32.27
516 bi ngo 17 50 34% 12.35
517 Ku Lương 1 4 25% 29
518 laikimoanh 3 10 30% 36.25
519 nguyen van phuc 2 8 25% 3.6
520 phan trung duc 12 30 40% 21.43
521 Hoàng Keyone 18 50 36% 72.05
522 vo nhut phong 17 49 35% 6.75
523 Thịnh Nguyễn 7 21 33% 63.45
524 huynhminhvuong 18 50 36% 47.5
525 võ thị diễm thi 4 13 31% 7.82
526 nguyen trung nghia 14 49 29% 2.45
527 quan 15 50 30% 64.27
528 Hoàng Hiệp 2 7 29% 19.17
529 Đức David 19 50 38% 16.73
530 Chuot Nhat 15 50 30% 35.48
531 Juan Xong Ko Bik 19 49 39% 90.1
532 nguyen thành 15 50 30% 68.32
533 Truc Phan 15 50 30% 8.68
534 Dong Nguyen 15 50 30% 1.85
535 nhi nhi nhi nhi 15 50 30% 1.2
536 hoang thi trang 12 41 29% 40.55
537 Jiro Kun 18 50 36% 35.2
538 Maria Là Tôi 17 50 34% 12.38
539 cà thị hà thanh 5 23 22% 19.42
540 le quoc huy 3 12 25% 34.63
541 Anh Tran 2 10 20% 90.07
542 Tran Huu Vy 0 6 0% 35.82
543 tvhmccs 17 49 35% 10.38
544 Dang Thao 2 12 17% 14.57
545 Huynh Bao Ngan 2 9 22% 160.25
546 phamxuandung 1 7 14% 17.05
547 Nguyen Vjet 9 33 27% 5.73
548 Cô Bích 16 49 33% 27.12
549 Dương Thanh Lê 20 50 40% 54.9
550 Ánh Trăng 17 50 34% 24.38
551 Lieu Minh Tam 15 48 31% 69.43
552 lê thị phương 15 50 30% 2.6
553 pham quang thang 17 50 34% 49.1
554 ĐỖ ĐẠI HỌC NHÉ 1 8 13% 1.03
555 tuan ho 17 50 34% 90.27
556 Bunny Pink 16 50 32% 17.02
557 nguyenthithuyvan 16 50 32% 8.38
558 k viet 14 50 28% 10.97
559 pham hung dung 14 50 28% 3.37
560 Meo Kta 2 11 18% 57.62
561 nguyenthingochuyen 13 47 28% 21.87
562 Quang Huy 14 50 28% 62.22
563 Cao Bảo 3 12 25% 35.23
564 Jang Love Lynk 14 50 28% 7.98
565 Trần Nương 15 48 31% 5.08
566 Love Thanh Hoa 10 32 31% 42.82
567 NgocHoa 14 50 28% 3.53
568 Cỏ Bốn Lá 16 50 32% 8.5
569 Oishi Vô Tư Đi 16 50 32% 19.57
570 Le Dinh Quy 2 12 17% 13.6
571 Bảo Kê Ai Đây 16 50 32% 7.15
572 Nguyễn Thị Hương 15 47 32% 2.7
573 Công Tử Họ Trần 13 50 26% 47.45
574 Nguyễn Tuấn Anh 13 49 27% 1.37
575 dangtrungthong 14 50 28% 52.18
576 trương chí hào 17 50 34% 6.78
577 Trần Phi 13 50 26% 6.63
578 nguyễn minh anh 13 50 26% 1.93
579 ha.bich 16 50 32% 3.17
580 nguyen thi hong nhung 17 50 34% 64.2
581 Nguyen tan phong 13 50 26% 1.85
582 Tau Yêu Hằng Minh 15 50 30% 9.93
583 Quỳnh Mai 13 50 26% 2.85
584 Nguyễn Quốc Huy 13 50 26% 1.55
585 heoheo 15 50 30% 60.28
586 Chiến Thần 13 50 26% 1.45
587 Mot Thoi DE Nho 16 50 32% 2.77
588 Yunho Dam 13 50 26% 3.13
589 bearbebu 15 50 30% 16.98
590 Đào Văn Ngọc 17 50 34% 37.25
591 Cung Hồng Loan 13 48 27% 35.68
592 đặng thị trinh 14 50 28% 1.17
593 Kiệt 17 50 34% 53.55
594 Cọp Ngốk 6 29 21% 1.1
595 Vạn Lộc 14 50 28% 5.87
596 lê huyền 12 50 24% 24.57
597 Đào Duy Trúc 14 50 28% 47.78
598 Cốt 13 49 27% 13.33
599 Võ Thị Minh Thư 12 50 24% 1.77
600 vũ đức tuấn 15 50 30% 70
601 phạm thị ánh 12 50 24% 28.82
602 huynh huy 12 50 24% 2.07
603 Pzo Pra 12 50 24% 18.22
604 Tí Lười 12 50 24% 36.92
605 Bắp Huyền 12 46 26% 47.02
606 Phung Dang 16 50 32% 19.98
607 truong ngoc hien 11 46 24% 2.27
608 hieu hoang 13 46 28% 42.98
609 taenys9 6 24 25% 55.47
610 Kún Quỳnh 15 50 30% 1.6
611 Khánh Nguyễn 15 50 30% 22.52
612 Hoàng Văn Chung 13 50 26% 8.73
613 Ngọc Trâm 12 50 24% 8.53
614 Tiểu Duyên 13 50 26% 11.35
615 ndt 17 50 34% 75.03
616 Elly Phạm 11 50 22% 4.6
617 Tại Hạ Họ Phạm 11 50 22% 3.78
618 lê duy 10 47 21% 4.35
619 hadangbinh 17 50 34% 8.82
620 Nhớ Người 11 50 22% 34.2
621 Dol Baxter 11 50 22% 10.15
622 Hoàng Tuấn Hiệp 12 49 24% 5.35
623 hoc sinh moi 12 50 24% 4.6
624 Phong Nguyễn Hoài 16 50 32% 23.87
625 Virgo Kam 10 48 21% 49.35
626 Duc Tran 14 50 28% 6.17
627 Anh Rubi 11 50 22% 8.47
628 Bảo Ngọc 14 50 28% 25.43
629 missu 4 22 18% 127.42
630 Hoàng Minh 10 50 20% 1.97
631 Mặc Tao 11 43 26% 2.35
632 Ku Pi 10 50 20% 2.53
633 Bich Hong Bich 12 50 24% 19.87
634 Hoa Súng Trắng 10 50 20% 10.52
635 Tiểu Qủy Miu 9 48 19% 1.65
636 Hải Yến 10 50 20% 2.75
637 Ong Bắp Cày 12 49 24% 2.07
638 nông thị mỹ tiên 10 50 20% 1.3
639 Trương Anh Tuấn 13 50 26% 70.28
640 nguyen tan tai 10 50 20% 29.15
641 nguyễn ngô minh quang 12 49 24% 7.28
642 Hiếu Trần 14 47 30% 6.1
643 vanthang 9 50 18% 31.22
644 Thiện Đặnq 15 50 30% 80.25
645 lunlun 12 50 24% 4.3
646 Nghĩa Hồ 13 50 26% 6.08
647 Bamboo Bia 15 50 30% 1.18
648 trà my 13 50 26% 1.22
649 Nguyen Quoc Anh 9 50 18% 9.97
650 Kaildy Hoàng 9 40 23% 55.83
651 nguyen hai tam 12 50 24% 2.73
652 Yêu Rất Thật 10 48 21% 7.25
653 Bum 7 50 14% 1
654 Pham Tuan Anh 13 49 27% 10.87
655 Mỹ Linh 13 49 27% 20.05
656 nguyen van dung 8 50 16% 2.5
657 Lan Vi Nguyễn 12 50 24% 2.27
658 hoa 12 50 24% 3.63
659 Hạt Mưa Cô Đơn 12 50 24% 8.15
660 Thao Vy Nguyen 9 50 18% 19.05
661 nguyen hung 11 50 22% 79.12
662 Trân Lùn 9 47 19% 2.68
663 vhbk 9 50 18% 1.42
664 ly van thiet 9 50 18% 10.73
665 nguyen phuong 8 49 16% 3.13
666 Nguyễn Văn Hùng 6 48 13% 2.02
667 đoàn thị mộng tuyền 10 50 20% 8.9
668 Ho A Loc 10 50 20% 16.43
669 Nguyễn Phúc Vinh 12 50 24% 1.92
670 Nguyễn Tuẫn Vũ 7 48 15% 7.97
671 nguyễn thị mai 10 50 20% 13.45
672 Bái Lâm 11 50 22% 1.62
673 LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG 7 45 16% 13.53
674 NGUYỄN THỊ LAN VI 8 50 16% 1.02
675 Trang Leo 10 50 20% 2.62
676 Dinh Sky 8 50 16% 1.28
677 Phan Thế Tân 9 50 18% 3.58
678 Le Vu Hieu 9 48 19% 1.23
679 lê ngọc anh 5 39 13% 2.27

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12