Đề Thi Thử ĐH Môn Sinh Năm 2014 Trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 58 câu - Số lượt thi : 2345

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi:

Câu 2: Để thu được tổng năng lượng tối đa, trong chăn nuôi người ta thường nuôi những loài nào?

Câu 3: Giả thuyết về đột biến NST từ 2n = 48 ở vượn người còn 2n = 46 ở người liên quan đến dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây?

Câu 4:  Câu nào trong các câu sau là không đúng ?

Câu 5:  Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm số mũ:

Câu 6: Một loài côn trùng trong điều kiện nhiệt độ môi trường là 200C thì chu kì vòng đời là 10 ngày. Nếu sống trong điều kiện nhiệt độ môi trường là 280C thì vòng đời rút ngắn xuống chỉ còn 6 ngày. Nhiệt độ ngưỡng của loài này là:

Câu 7: Dùng côsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội . Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây tứ bội giảm phân đều cho giao tử 2n, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen Aaaa ở đời con là:

Câu 8: Các bộ ba nào sau đây trên mARN không có bộ ba tương ứng trên vùng anticodon của tARN?

Câu 9:  Thuyết mang tên “ra đi từ châu phi” cho rằng:

Câu 10: Những cư dân ven biển Bắc bộ có câu “ tháng 9 đôi mươi tháng 10 mồng 5”. Câu này đang nói đến loài nào và liên quan đến dạng biến động số lượng nào của quần thể sinh vật:

Câu 11: Một gen có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là G + X/A + T = 1/7. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ phần trăm từng loại nu của gen là:

Câu 12: Khảo sát một quần thể người thấy xuất hiện người có biểu hiện bệnh lý như sau “ Đầu nhỏ, sứt môi tới 75%, tai thấp và biến dạng …” . Hãy dự đoán người này mắc hội chứng gì.

Câu 13:  Vì sao nói đột biến là nhân tố tiên hóa cơ bản:

Câu 14: Nhiều động vật biển bị tuyệt diệt vào kỉ nào:

Câu 15: Phân tử mARN trưởng thành dài 408 nm có tỷ lệ các loại nu A : U : G : X = 4 : 2 : 3: 1 và mã kết thúc là UGA. Khi tổng hợp một chuỗi polipeptit, số nucleotit có ở các đối mã của tARN loại A, U, G, X lần lượt là:

Câu 16: Điều hòa hoạt động của gen chính là:

Câu 17: Điều nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò, tác động của giao phối ngẫu nhiên:

Câu 18: Giải thích mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng các loài

Câu 19: Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau đây là đúng?

Câu 20: Trong trường hợp các gen phân ly độc lập, tác động riêng rẻ, các gen trội là trội hoàn toàn phép lai

♂ AaBBCcDd x  ♀ AaBbccDd cho tỷ lệ tổ hợp con lai có số alen trội trong kiểu gen giống số lượng alen trội trong kiểu gen của mẹ ở đời con là:

Câu 21: Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn là.

Câu 22:  Vai trò chủ yếu của CLTN trong quá trình tiến hóa nhỏ là:

Câu 23: Xét một loài có 5 cặp gen nằm trên 5 cặp NST tương đồng khác nhau, biết ở con đực có 2 cặp gen đồng hợp 3 cặp gen dị hợp, còn con cái thì ngược lại. Số kiểu giao phối có thế xảy ra giữa con đực và con cái là:

Câu 24: Cho 5 tế bào có kiểu gen như sau HhGg giảm phân sinh tinh trùng . Số tinh trùng các tế bào này tạo ra là 

Câu 25: Trong một quần thể  , xét 5 gen: gen 1 có 4 alen, gen 2 có 3 alen, hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, gen 3 và gen 4 đều có 2 alen, hai gen này cùng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có đoạn tương đồng trên Y, gen 5 có 5 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể trên là:

Câu 26: Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới:

Câu 27: Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật PLĐL là:

Câu 28: Ở người gen bạch tạng do gen lặn (a) nằm trên NST thường quy định , bệnh máu khó đông do gen lặn b nằm trên NST giới tính X. Một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đông, có bà ngoại và ông nội bị bạch tạng. Bên phía người chồng có bố bị bạch tạng Những ngươi khác trong gia đình không bị bệnh này. Cặp vợ chồng này dự định sinh một đứa con, xác suất để đứa con này không bị cả 2 bệnh:

Câu 29: Những thành tựu nào thuộc về công nghệ gen:

1 . Cà chua được làm tăng thời gian chín quả.

2. Cừu đôly.

3. Gạo có chứa betacaroten “gạo vàng”.

4. Cây pomato (vừa cho quả cà chua và củ khoai tây).

5. Cừu sản xuất protein của người.

Câu 30: Ở quần thể người có 4 nhóm máu (A, AB, O, B). Bố mẹ có nhóm máu A với kiểu gen dị hợp sinh được con gái có nhóm máu A. Người con gái lớn lên lấy chồng có nhóm máu O, thì xác suất để cặp vợ chồng này sinh được đứa con trai đầu lòng có nhóm máu O là:

Câu 31: Ở người gen H quy định máu đông bình thường, gen h quy định máu khó đông. Gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định bệnh mù màu. Các gen này đều nằm trên NST X không có alen trên Y. Mẹ bình thường, bố mù màu, con trai mắc cả hai bệnh. Kiểu gen của bố mẹ là?

Câu 32: Ở thỏ tính trạng màu sắc lông do quy luật tương tác át chế gây ra (A-B- + A-bb: Lông trắng; aaB- lông đen; aabb: lông xám), tính trạng kích thước lông do một cặp gen quy định (D; lông dài, d: lông ngắn). Cho thỏ F1 có kiểu hình lông trắng ,dài giao phối với thỏ có kiểu hình lông trắng ngắn được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ như sau:

15 lông trắng dài : 15 lông trắng ngắn : 4 lông đen ngắn : 4 lông xám dài : 1 lông đen dài : 1 lông xám ngắn.

Cho biết gen quy định trính trạng nằm trên NST thường. Tần số hoán vị và kiểu gen các cá thể đem lai:

Câu 33: Một quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen aa bằng 10%, còn lại là 2 kiểu gen AA và Aa. Sau 5 thế hệ tự phối tỉ lệ cá thể dị hợp trong quần thể còn lại bằng 1.875%. Hãy xác định cấu trúc ban đầu của quần thể nói trên:

Câu 34: Để tạo được dòng thuần nhanh nhất người ta dùng công nghệ tế bào nào?

Câu 35: Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nuclêôtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này chỉ có thể thực hiện được dịch mã khi 3 loại nuclêôtit được sử dụng là:

Câu 36:  Trong di truyền tế bào chất vai trò của bố, mẹ như thế nào?

Câu 37: Gen M quy định vỏ trứng có vằn và bướm đẻ nhiều, alen lặn m quy định vỏ trứng không vằn và bướm đẻ ít. Những cá thể mang kiểu gen M- đẻ trung bình 100 trứng/lần, những cá thể có kiểu gen mm chỉ đẻ 60 trứng/lần. Biết các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, quần thể bướm đang cân bằng di truyền. Tiến hành kiểm tra số trứng sau lần đẻ đầu tiên của tất cả các cá thể cái, người ta thấy có 9360 trứng trong đó có 8400 trứng vằn. Số lượng cá thể cái có kiểu gen Mm trong quần thể là:

Câu 38: Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì:

Câu 39: Bệnh mù màu đỏ – lục ở người liên kết với giới tính. Một quần thể người trên đảo có 50 phụ nữ và 50 đàn ông trong đó có hai người đàn ông bị mù màu đỏ – lục. Tính tỉ lệ số phụ nữ bình thường mang gen bệnh trong số những người phụ nữ là

Câu 40: Ở ruồi giấm gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với a thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với b cánh cụt, gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với d mắt trắng ? phép lai giữa ruồi giấm XDXd với ruồi giấm XDY cho Fcó kiểu hình thân xám,.cánh cụt, mắt trắng chiếm tỷ lệ =1.25%. Tần số hoán vị gen là:

Câu 41: Dựa vào sự kiện nào trong giảm phân để nhận biết có đột biến cấu trúc NST diễn ra:

Câu 42: Cấu trúc di truyền của một quần thể như sau: 0,2AABb : 0,2AaBb : 0,3aaBB : 0,3aabb. Nếu quần thể trên giao phối tự do thì tỉ lệ cơ thể mang 2 cặp gen dị hợp tử sau 1 thế hệ là:

Câu 43: Trong mô hình operon Lac, gen điều hoà:

Câu 44: Thực chất của sự tương tác gen không alen là:

Câu 45: Bốn hệ sinh thái dưới đây đều bị ô nhiễm bởi thủy ngân với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào trong số 4 hệ sinh thái đó bị nhiễm độc nhiều nhất:

Câu 46: Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điêù này có ý nghĩa gì?

Câu 47: Khi sử dụng virus làm thể truyền trong liệu pháp gen để chữa các bệnh di truyền người ta thường gặp khó khăn:

Câu 48: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng và hoa đỏ thu được F1 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ 9 hoa đỏ : 3 hồng : 4 trắng. Nếu cho các cây hoa trắng ở F2 tạp giao tỉ lệ cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lăn được dự đoán ở đời con là.

Câu 49: Giả sử tần số alen của một quần thể là 0.5A và 0.5a đột ngột biến đổi thành 0.7A và 0.3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên:

Câu 50: Trong một bể nuôi, 2 loài cá cùng bắt động vật nổi làm thức ăn. Một loài ưa sống nơi thoáng đãng, còn một loài lại thích sống dựa dẫm vào các vật thể trôi nổi trong nước. Chúng cạnh tranh nhau gay gắt về thức ăn. Người ta cho vào bể một ít rong với mục đích chính để:

Câu 51:  Chuỗi ADN xoắn kép dạng vòng được tìm thấy ở:

Câu 52: Giống bò sữa Hà Lan cho sữa cao hơn hẳn các giống bò sữa khác, có một cặp bò sữa cái đang độ tuổi sinh sản được nhập vào nước ta, phương pháp để nhân giống bò sữa này là:

Câu 53:  U lành tính và u ác tính giống nhau như thế nào?

Câu 54: Quá trình quần tụ ở sinh vật diễn ra trong điều kiện nào?

Câu 55: Khi lai cà chua lưỡng bội quả đỏ với cà chua lưỡng bội quả vàng F1 thu được toàn quả đỏ. Tứ bội hóa F1 bằng cônsixin rồi đem 2 cây F1 lai với nhau F2 thu được 67 cây quả đỏ: 6 cây quả vàng. Gọi gen A qui định tính trạng trội gen a qui định tính trạng lặn thì kiểu gen của các cây F1 đem lai là:

Câu 56:  Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng này biểu hiện cho:

Câu 57: Nhóm cây ưa bóng trong rừng nhiệt đới ẩm gồm:

Câu 58: Cho 1 số quần thể sau:   1. chuột hốc thảo nguyên; 2. sư tử; 3.sơn dương; 4. thỏ lông xám. Dựa vào kích thước cơ thể, các quần thể có kích thước tăng dần là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 hoang ngoc nam 50 50 100% 1.62
2 le anh phuong 50 50 100% 46.83
3 Do Hai Dang 50 50 100% 2.53
4 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 8.92
5 Hải Sơn Nguyễn 49 50 98% 9.88
6 Pro Hyt 49 50 98% 7.72
7 nguyễn hoàng công 47 50 94% 48.4
8 jr phan 46 50 92% 53.4
9 vuthily 46 50 92% 30.25
10 Law Rose 45 50 90% 56.68
11 Ngô Thanh Thịnh 45 50 90% 21.68
12 Suong Nhok 45 50 90% 74.72
13 Phạm Công Sơn 45 50 90% 22.45
14 Tuan Vo 44 49 90% 61.25
15 Ty Bon Bon 43 49 88% 45.05
16 nguyễn thị thu hường 43 50 86% 58.97
17 Hải Yến 43 50 86% 38.47
18 Haithanh Dang 43 50 86% 72.77
19 Nguyễn Thị Huyền 43 50 86% 38.47
20 tran ngoc anh 43 50 86% 55.48
21 Hoàng Vương Thắng 42 50 84% 69.95
22 mai 42 50 84% 38.43
23 nguyen van hien 42 50 84% 54.58
24 cucarot 42 50 84% 43.27
25 Trần Thị Thúy Hạnh 42 50 84% 6.43
26 Đinh Linh 42 50 84% 40.92
27 Ngọc 42 50 84% 26.55
28 Cao Thị Ánh Ngọc 40 46 87% 3.02
29 Nguyễn Thị Kiều Loan 41 49 84% 14.08
30 hoang xuan minh 41 49 84% 51.48
31 Duong Thi Hong 41 50 82% 89.87
32 do thi thuy 41 50 82% 54.43
33 Nguy 41 50 82% 61.87
34 Xuyên Phạm 41 50 82% 70.93
35 LeO 41 50 82% 40.78
36 Đỗ Mạnh 41 50 82% 44.18
37 Đặng Thành Nam 40 50 80% 71.65
38 Tran xuan Nhan 40 50 80% 43.47
39 Na Lê 40 50 80% 77.07
40 Nguyễn Thị Thoại Hằng 40 50 80% 62.73
41 Hien Mai 40 50 80% 79.67
42 phan văn Bộ 39 48 81% 90.4
43 ngân 39 48 81% 36.17
44 usain 39 49 80% 32.58
45 anhsangvabongtoi 38 47 81% 29.58
46 Nguyễn Thị Tư 39 50 78% 22.25
47 nong thanh nhan 38 50 76% 54.92
48 halungoclinh 38 50 76% 41.03
49 le thi tuong vi 38 50 76% 40.55
50 vanphu 38 50 76% 52.65
51 nunanunong 38 50 76% 69.75
52 đào văn hiếu 38 50 76% 57.37
53 Sim Nguyen 38 50 76% 44.77
54 Đào Thị Hải Yến 37 50 74% 34.97
55 phung van thi 37 50 74% 4
56 Huyen Duong 37 50 74% 40.9
57 hoang hung 36 47 77% 67.92
58 nhat 35 45 78% 66.73
59 Cà Chua 36 50 72% 15
60 Củ Cải HM 36 50 72% 50.62
61 lương tiên sinh 36 50 72% 82.72
62 Yhbt Kimi 36 50 72% 15.53
63 Ngo Quyen 36 50 72% 17.23
64 Eden Hazard 33 43 77% 39.05
65 Quyen Nguyen 35 49 71% 40.65
66 Minh Nhut 35 50 70% 4.07
67 Minh Hiển 32 41 78% 45.48
68 Phạm Tuấn Linh 35 50 70% 2.12
69 Đồ Mi 35 50 70% 21.48
70 THỌ TRƯỜNG LĨNH 35 50 70% 25.7
71 Aktf Htte 35 50 70% 42.35
72 Conangcua Gio 35 50 70% 88.7
73 Đinh Thị Bích Ngân 34 48 71% 9.68
74 vo thi tuong vy 34 50 68% 27.3
75 nguyen cam anh 34 50 68% 0.18
76 Bùi Thảo 34 50 68% 56.87
77 Ngọc Nam Võ 34 50 68% 44.5
78 thu thao 34 50 68% 54.92
79 Luân Liều Lĩnh 31 41 76% 30.4
80 Chung Nguyen Huu 34 50 68% 76.7
81 Diễm Quỳnh 34 50 68% 44.07
82 Optimuz Prime 27 29 93% 16.27
83 nam 27 29 93% 13.35
84 Trịnh Xuyến Chi 33 48 69% 56.2
85 Đăng Danh 32 46 70% 43.77
86 Tuyết Rơi Mùa Hè 33 50 66% 47
87 Nguyễn Phi Long 33 50 66% 78.07
88 pham thi minh anh 32 47 68% 90.05
89 Albus Severus 33 50 66% 50.25
90 zen 33 50 66% 42.3
91 Nguyễn Thành Tâm 33 50 66% 1.4
92 Khanh Lang 25 27 93% 6.83
93 Đầu Đinh 32 48 67% 91.22
94 HuỳnhThị Tâm Hiền 32 49 65% 53.3
95 lê thị viễn xinh 28 37 76% 38.12
96 nguyen thi ha 32 50 64% 80.43
97 nguyen chi 32 50 64% 62.72
98 conan 26 32 81% 16.03
99 Vũ Thu Trang 31 49 63% 37.75
100 Quỳnh Anh 28 40 70% 68.83
101 Trần vỹ phượng 31 49 63% 48.97
102 Trương Anh Tuấn 31 50 62% 5.67
103 Sộp Hồ 31 50 62% 61.23
104 Đào Thị Sim 30 47 64% 18.05
105 Hà Thủy 31 50 62% 27.45
106 Minh Nhàn 30 48 63% 48.83
107 nguyen trung nghia 30 49 61% 16.47
108 Trần Phạm Phương Thảo 30 49 61% 53.2
109 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 30 49 61% 60.03
110 Lưu hiếu thảo 30 50 60% 67.75
111 Sò Tò Mò 30 50 60% 38.85
112 nguyễn hoàng 30 50 60% 38.17
113 Thỏ Con 23 29 79% 34.87
114 Xuan Nhan Tran 30 50 60% 50.08
115 Nguyễn Thị Diễm Quyên 30 50 60% 30.42
116 trần ngọc mỹ 30 50 60% 17.37
117 Hạt Mưa Cô Đơn 29 48 60% 18.18
118 nguyen phi can 22 28 79% 47.47
119 nguyen thi tien kieu 29 49 59% 4.47
120 Phạm Hiền 23 31 74% 22.13
121 Hoàng Huy Thiên Khanh 29 49 59% 12.75
122 Dinh Tong 27 44 61% 4.93
123 hihihaha 29 50 58% 39.15
124 Huong Mai Huong 28 48 58% 66.28
125 Sầu Vô Đáy 24 37 65% 54.35
126 Ngo Lien 19 23 83% 23.98
127 Hồ Mai Đâng Khoa 28 50 56% 73.85
128 Tú Trinh 28 50 56% 10.13
129 Nguyễn Thị Kim Oanh 27 47 57% 67.43
130 buech 28 50 56% 59.62
131 Tamnamvanphu Ngph 22 32 69% 15.2
132 Thuthu Nguyễn 24 40 60% 60.92
133 Đặng Thị Sen 27 50 54% 3.95
134 Quỳnh Mai 27 50 54% 20.53
135 Mavis Lee 27 50 54% 38.85
136 ho loi 27 50 54% 33.87
137 Nguyễn Đình Ngọc 27 50 54% 80.37
138 leminhthang 27 50 54% 31.7
139 Ngắm Gái Ra Tiền 27 50 54% 23.05
140 Blue Sun 17 21 81% 11.67
141 lechicong 26 48 54% 46.28
142 Mỹ Linh 20 30 67% 20.47
143 Bá Hoàng 21 33 64% 22.15
144 Cỏ Bốn Lá 26 48 54% 21.88
145 trần xuân hùng 16 19 84% 14.62
146 dungdiudang 16 19 84% 10.93
147 Kh 19 29 66% 59.92
148 lương hạnh 26 50 52% 76
149 Tôi Thích Điều Này 24 44 55% 90.4
150 phạm xuân huỳnh 26 50 52% 54.9
151 Khánh Đoàn 19 30 63% 31.45
152 Thức 25 49 51% 46.88
153 nguyễn thị thúy 22 40 55% 40.77
154 maithuy 25 49 51% 44.57
155 Phạm Uyên 17 26 65% 15.7
156 nguyễn tiên 25 50 50% 37.18
157 Byz Biz Cdht 25 50 50% 49.03
158 nguyenthilanhue 25 50 50% 68.37
159 Du Du 25 50 50% 56.67
160 lâm thị mai thy 24 48 50% 72.05
161 Pepy Ban 18 30 60% 15.77
162 phạm thanh thủy trúc 24 49 49% 34.65
163 Trung Kiên 14 19 74% 10.93
164 Candy Nguyễn 16 25 64% 14.62
165 Lê Văn Dũng 14 19 74% 11.5
166 Vũ Vui Vẻ 24 49 49% 41.85
167 Bạch mi linh 15 22 68% 62.37
168 Lê Hoàng Minh 12 14 86% 38.28
169 do tan son 15 23 65% 69.9
170 Quỳnh Như 14 20 70% 31.85
171 Thùy Minh Minh 24 50 48% 19.15
172 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 24 50 48% 8.65
173 Quân Nguyễn 12 15 80% 110.92
174 Anh Mũm Mĩm 15 24 63% 6.9
175 Nguyễn Triều Thiên Trang 22 45 49% 59.13
176 Nguyen Trung Nghia 17 31 55% 10.7
177 Chỉn Mìn Sướng 14 22 64% 8.53
178 Pham Van 23 50 46% 18.6
179 Nguyen Ngoc Yen Ngan 23 50 46% 27.85
180 Alex Cuong 23 50 46% 71.77
181 Duy Koj 23 50 46% 60.07
182 Chung 23 50 46% 72.83
183 Lam Lam 9 10 90% 39.85
184 Quỳnh Mai 21 46 46% 44.07
185 Tran Tran 22 49 45% 23.9
186 Anh Tran 12 19 63% 13.08
187 Sương Muối 22 50 44% 52.52
188 Doan Quoc Huy 22 50 44% 49.42
189 hiền 17 36 47% 21.95
190 Goc Nho Con Tim 21 48 44% 59.87
191 Nguyễn Thanh Tâm 14 27 52% 23.35
192 Nguyễn Thị Huyền Trang 10 15 67% 13.73
193 mymy 15 31 48% 12.97
194 tan hau 15 31 48% 31.98
195 may mắn 21 50 42% 65.5
196 đỗ anh hoàng 21 50 42% 28.45
197 Nấm Xanh 21 50 42% 44.03
198 pham nguyen yen nhi 15 32 47% 13.03
199 cường voi 21 50 42% 2.2
200 vũ thị diệu 9 14 64% 7.6
201 Love Rain 21 50 42% 28.73
202 nguyễn quỳnh bảo trân 21 50 42% 27.27
203 Toi dai dot 10 17 59% 8
204 tranquoctoan 20 47 43% 60.63
205 Áo Trắng 10 17 59% 5.12
206 Hong Bui 14 30 47% 42.47
207 Đoàn Thị Thu Đức 9 15 60% 25.37
208 Xu Xu Xu 9 15 60% 13.57
209 Trái Tim Có Nắng 12 24 50% 33.93
210 Dau Apple 10 18 56% 15.58
211 thanhphong 7 9 78% 7.82
212 Tuyết Sương Trần 6 7 86% 13.13
213 Nguyễn Minh Hiếu 7 10 70% 9.3
214 Tân Bùi 6 7 86% 6.18
215 Văn Duẫn 8 13 62% 5.02
216 Thu Thảo 20 49 41% 23.5
217 Lê Hoàng Khánh Linh 20 49 41% 10.25
218 vuvanthuam 20 49 41% 42.05
219 Bui Trong Hieu 9 17 53% 15.33
220 no name 20 50 40% 31.5
221 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 20 50 40% 41.37
222 Mi Mint 13 29 45% 14.42
223 Bắp Cải 20 50 40% 20.05
224 Mot Thoi DE Nho 6 8 75% 9.85
225 Mã Quế Anh 20 50 40% 16.3
226 vo tan phuc 20 50 40% 19.63
227 Cẩm Tiên Phan 11 23 48% 90.1
228 nguyễn thảo 20 50 40% 35.92
229 ho minh tinh 7 11 64% 9.65
230 Vỹ Nguyễn 14 33 42% 21.57
231 cao xuan nguyen 10 21 48% 40.28
232 trần thị xuân 15 36 42% 26.37
233 k viet 19 48 40% 30.68
234 Liêm Hữu 19 49 39% 59.17
235 Vũ Viết Tiến 11 25 44% 31.33
236 Cá Sấu Chúa 19 49 39% 43.33
237 Jason Pentaper 6 10 60% 7.23
238 phan nam 5 7 71% 5.17
239 JackieSu 19 49 39% 81.48
240 Tra My 18 46 39% 31.85
241 Beast 19 50 38% 5.35
242 nguyen van dung 19 50 38% 19.47
243 tran huu phuoc 7 14 50% 94.23
244 Mẫn Thanh 19 50 38% 22.72
245 Lê Thị Thu Hà 16 41 39% 23.08
246 Nguyễn Thị Thu Trang 19 50 38% 31.45
247 kunkoi 19 50 38% 23.43
248 Linh Bon 12 29 41% 49.32
249 vuthuthao 19 50 38% 4.93
250 nguyễn văn lộc 19 50 38% 38.75
251 Nụ Cười Của Nắng 19 50 38% 26.77
252 Nguyễn Văn Trường 5 8 63% 2.07
253 T Tùng Trần 6 12 50% 2.42
254 Duyên Cry 14 36 39% 41.4
255 Lam Rùa 13 33 39% 42.18
256 trần vũ 5 9 56% 7.17
257 Cu Sắt 3 4 75% 2.03
258 mai ba lam nghi 18 49 37% 63.07
259 laikimoanh 10 25 40% 21.17
260 lethitho 18 49 37% 15.55
261 phan thị bảo minh 9 22 41% 9.8
262 Trần Nguyễn Linh Chi 9 22 41% 6.4
263 Linh Đặng 4 7 57% 2.9
264 Hoang Minh 3 4 75% 3.03
265 đoàn văn thái 18 50 36% 33.93
266 bích ngọc 18 50 36% 56.98
267 Qua Mau 18 50 36% 24.13
268 dadadada 18 50 36% 7.27
269 Shin Ngốc 6 14 43% 13.17
270 Lê Tài Linh 17 47 36% 60.1
271 Sided Love 18 50 36% 86.42
272 nguyễn thanh huyền 4 8 50% 4.35
273 Cố Nhớ Để Quên 18 50 36% 18.65
274 le hoang phuc 15 41 37% 79.02
275 Gaara.PoBc 17 48 35% 9.57
276 Vũ TrọngVương 2 3 67% 11.08
277 nguyen minh tan 12 33 36% 37.85
278 nguyễn linh 17 49 35% 3.97
279 pham thanh tung 1 1 100% 90.57
280 tran van tuan 4 10 40% 7.08
281 Nguyễn Văn Dũng 17 50 34% 4.5
282 Huỳnh Thiên Hạc 17 50 34% 17.83
283 uiyiii 2 5 40% 35.15
284 kiki 17 50 34% 52.12
285 hoang quyen 2 5 40% 1.98
286 Họ Và Tên 17 50 34% 47.05
287 Nguyễn Mai Hiền 17 50 34% 18.93
288 lê thị kim ngân 16 47 34% 22.85
289 hoang thi minh 17 50 34% 17.67
290 Kieu Anh 17 50 34% 5.8
291 nguyễn Thị Liên 17 50 34% 50.67
292 nguyễn quốc huy 17 50 34% 51.15
293 Vương Hoàng 46 58 79% 27.53
294 phuongphuong 7 10 70% 4.02
295 LoVing Rreat Royal 49 58 84% 76.93
296 fndfj 0 0 0% 0.25
297 Đinh Minh Phụng 21 32 66% 34.17
298 Mít Sino 23 44 52% 17.78
299 Lam Nguyen 0 0 0% 0.05
300 Hoang Khanh Huyen 1 1 100% 0.18
301 Oanh Nga 0 0 0% 90.15
302 Sĩ Hiệu 20 58 34% 11.57
303 Phương Kun 20 58 34% 75.55
304 Vào Bờ Rào 4 12 33% 13.08
305 anhvu 0 0 0% 14.82
306 nguyen thi thanh loan 5 15 33% 7.97
307 Quỳnh Onion 20 58 34% 32.22
308 Hương 33 52 63% 90.13
309 Như Mai 26 40 65% 53.12
310 song ngư họ bùi 16 58 28% 10.62
311 Người Tôi Yêu 5 8 63% 2.97
312 Nắng Mai 1 3 33% 1.68
313 dinh truong sinh 39 56 70% 64.1
314 Nguyễn thị trang ly 35 57 61% 36.17
315 Thà Danh 49 58 84% 19.82
316 TTHT 0 0 0% 0.38
317 Hằng Bùi 17 34 50% 20.88
318 Phùng Văn Thời 32 48 67% 41.08
319 Memory Loss 0 0 0% 89.97
320 Trần Lê Minh Anh 38 53 72% 54.92
321 nguyễn văn hoàng 43 58 74% 83.3
322 Nguyễn Thị Huyền Chân 36 58 62% 60.68
323 Gấu 14 54 26% 19.95
324 Chỉ Vậy Thôi 27 41 66% 12.77
325 hoc di m 2 5 40% 14.1
326 Loan'ss Keny'ss 16 58 28% 4.98
327 Mai Linh 0 0 0% 0.32
328 võ thịnh sơn 54 58 93% 42.48
329 Tiểuu Nhi Nhi 23 56 41% 34.55
330 nguyễn thị ánh tuyết 40 49 82% 15.92
331 Vương's Hòa's 31 50 62% 58.2
332 Nghi Pham Huu 51 58 88% 43.23
333 nguyen 25 36 69% 14.25
334 Thanh Hương 0 0 0% 0.3
335 Phạm Hồng Anh 33 51 65% 6.5
336 Anh Là Trai Ngoan 19 51 37% 12.45
337 Ha van huy 42 53 79% 45.37
338 Nhungg's Kami 15 50 30% 37.07
339 Trà My 21 55 38% 90.07
340 Kẹo Mút 13 24 54% 6.87
341 Hoang Anh Nguyên 44 58 76% 40.87
342 Long Anh 0 0 0% 0.03
343 thannhu 12 14 86% 7.2
344 Nhật Anh 1 3 33% 4.85
345 Phan Thi Kim Ngan 46 58 79% 68.57
346 tranhonganh 0 0 0% 1.38
347 JagJag GusGus 46 57 81% 4.72
348 Đỗ Hoàng Sang 18 57 32% 41.32
349 Dương Thị Lệ Quỳnh 16 58 28% 2.97
350 Hằng Lê 44 58 76% 8.53
351 đào duy tảo 18 55 33% 13.48
352 Nguyễn Dương Thanh Trí 30 58 52% 80.38
353 Trọng Kt 16 58 28% 12.97
354 Hoài Đông 39 50 78% 31.58
355 tran nha truc 30 58 52% 74.95
356 nguyen yungmi 24 31 77% 41.77
357 Trần Anh Hùng 29 36 81% 37.78
358 Trần Đức Thịnh 10 47 21% 90.48
359 Anh Đã Trở Lại 17 29 59% 26.35
360 Thùy Linh 35 58 60% 23.27
361 Phạm Minh Công 36 57 63% 18.8
362 Kim Anh 14 58 24% 82.13
363 Linh Dung 21 57 37% 83.25
364 Lê Viết Chiến 39 57 68% 91.25
365 Long Nguyen Kim 20 31 65% 45.17
366 PuPu Con 16 56 29% 9.33
367 Minh Hang 24 58 41% 17.08
368 Chu Hoang Long 15 34 44% 23.48
369 Trung Nguyễn 11 42 26% 13.28
370 Trình Thị Bích Như 11 17 65% 10.23
371 nguyen thi thuy duong 45 58 78% 15.23
372 bí mật 27 42 64% 21.3
373 Nhật Nguyễn 29 58 50% 60.87
374 Quân Võ 10 31 32% 21.85
375 Nhật Minh 32 55 58% 41.7
376 Chong Chong Tre 22 42 52% 58.33
377 Nguyễn thành nhân 39 57 68% 51.37
378 Jannet 11 24 46% 19.3
379 nguyễn hồng thái 33 58 57% 7.97
380 HOÁ HỌC 0 0 0% 0.03
381 Minh Tri 33 45 73% 90.37
382 Tin Van 0 0 0% 3.53
383 nguyen quoc tri 51 58 88% 88.88
384 Nguyen Manh Quyet 18 29 62% 85.4
385 Park Min Young 19 42 45% 26.53
386 Quốc Huy 43 57 75% 12.3
387 hương trầm 4 12 33% 6.3
388 Thuan Phan Phan 16 47 34% 71.03
389 kimanha3 10 14 71% 12.73
390 Trần Ngọc Hoàn 0 0 0% 0.12
391 Trọng Lâm 49 58 84% 13.15
392 Sói Xám Mọc Cánh 36 55 65% 57.57
393 Hà Đỗ 13 40 33% 19.73
394 Junathan Krajan 0 1 0% 0.1
395 Dương Vĩnh Hoàng Lân 0 1 0% 1.4
396 Hoang 1 4 25% 1.07
397 Bao Bao 16 49 33% 21.03
398 Vịt Con Lon Ton 6 19 32% 17.03
399 Tung Huynh 0 1 0% 0.48
400 Phạm Thị Bích Thủy 0 1 0% 2.32
401 Ichimaru Gin 0 1 0% 0.27
402 Bốpby Hấp 16 50 32% 8.85
403 Thành An 1 5 20% 3.55
404 Thu Bui 15 47 32% 3.55
405 võ tấn phúc 16 50 32% 16.38
406 Le Kubin 16 50 32% 2.33
407 Nguyễn Hoàng Sang 16 50 32% 70.3
408 tran thi phuong linh 16 50 32% 10.83
409 men 16 50 32% 24.8
410 Le Thi Minh Hang 16 50 32% 2.35
411 Bột Vivien 16 50 32% 8.1
412 pham phú thành 16 50 32% 9.65
413 YU PI 16 50 32% 9.9
414 Ly Le 16 50 32% 31.02
415 Thiện VO 1 6 17% 0.23
416 lelananh 11 36 31% 23.25
417 Lê Thị Lệ Hà 3 12 25% 6.38
418 Mai Lee 2 10 20% 6.3
419 CHAU HUY 14 46 30% 5.02
420 Cơn Gió Mong Manh 15 49 31% 41.72
421 le huu tai 15 49 31% 11.37
422 tran minh dung 15 50 30% 12.98
423 Ku Pi 15 50 30% 13.37
424 ly van thiet 15 50 30% 16.5
425 dang thi anh tuyet 11 38 29% 1.17
426 nguyenthiphuonganh 15 50 30% 71.65
427 vophuhau 15 50 30% 1.65
428 Sat Thu Mau Lanh 4 19 21% 34.13
429 Han Thuong 14 49 29% 19.9
430 Hồ Tuấn Thành 14 49 29% 1.03
431 Hiền Nguyễn 14 50 28% 130.93
432 Thiet Ha 14 50 28% 67.9
433 Người Cô Đơn 2 14 14% 11.4
434 dao thi thuy tien 14 50 28% 21.23
435 Nguyễn Thanh Phương 14 50 28% 20.97
436 tran vu duyen 4 21 19% 8.22
437 tran linh 3 19 16% 9.97
438 Đoàn Thị Kim Luyến 13 50 26% 24.97
439 Lê Ngọc Anh 13 50 26% 12.22
440 lan anh 13 50 26% 38.38
441 Thay Tên 13 50 26% 52.55
442 sakura 12 49 24% 17.8
443 Nguyễn Hùng 12 50 24% 38.92
444 lò thị nguyệt minh 12 50 24% 16.65
445 Hồ Minh Nhật 12 50 24% 31.55
446 Ho A Loc 12 50 24% 5.97
447 Minh Thiện 12 50 24% 14.47
448 vanthai 11 49 22% 8.82
449 lê nguyễn minh hoàng 11 49 22% 11.63
450 Thien Lee 11 50 22% 3.57
451 Tuấn Nguyễn 11 50 22% 1.65
452 Le Khac Hoang 11 50 22% 10.65
453 nguyễn lực 8 50 16% 21.6
454 Pham Dang Bang 6 49 12% 2.95
455 Manh Con 6 50 12% 3.27
456 Heo Supper 6 50 12% 21.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12